Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Psykometriska tester

Utvärdera, anställ och behåll dina topptalanger. Minska rekryteringstiden. Eliminera partiskhet. Rekrytera bättre.

Bedömningar för Rekrytering, Urval & Utveckling

Psykometriska tester och bedömningar används vid rekryteringar för att identifiera de mest lämpliga talangerna för en ledig tjänst. Testerna ger en djupare förståelse av kandidaternas arbetspersonlighet och kognitiva förmåga i förhållande till kraven tjänsten ställer. Standardiserade tester är det mest effektiva sättet att mäta den sökandes lämplighet för jobbet och förutsäga arbetsprestationer. De vanligaste testerna som används är tester som mäter kognitiv förmåga, såsom verbala, numeriska och logiska resonemangstester, samt personlighetsbedömningar och situationsbedömningar, som mäter hur kandidaten kommer agera på arbetsplatsen.

  • Förutse arbetsprestationer på hög nivå.

  • Identifiera de talanger som bäst passar din organisations kultur.

  • Minska felrekryteringar och personalomsättning.

  • Ökar objektiviteten i rekryteringen.

  • Förbättra kandidatupplevelsen.

Clevrys plattform tillhandahåller psykometriskatester som stöd för rekryteringsprocessen och personalutveckling. Vi har byggt användarvänliga och vetenskapligt korrekta bedömningsverktyg sedan 1991!

 

Clevrys tester

 

Fördelar med Clevrys tester

Fler företag använder våra psykometriskatester för att underlätta deras rekryterings-, utvecklings- och befordransbeslut. Detta utvecklas när testernas förmåga att förutsäga framtida jobbprestationer för kandidater och passform mellan person och organisation upptäcks.

Utanför rekryteringsprocessen kan Clevrys bedömningar användas för företagsutveckling genom att erbjuda insikter kring utbildning och personalbehov, samt karriärvägledning.

Våra mycket flexibla och vetenskapligt rigorösa psykometriska bedömningar lovar att leverera en rad fördelar:

KOSTNADSEFFEKTIVITET

BÄTTRE BIBEHÅLLANDE AV TOPPTALANGER

UTVÄRDERA STYRKOR OCH SVAGHETER PÅ ETT ENKELT SÄTT

MÖJLIGGÖR UTVECKLING AV FRAMTIDA FÄRDIGHETER

BÄTTRE FÖRUTSÄGBAR ARBETSPRESTANDA

FÖRBÄTTRAR VARUMÄRKESANSEENDET

GÖR DINA PROCESSER JÄMSTÄLLDA OCH RÄTTVISA

EN BÄTTRE KANDIDATUPPLEVELSE

Kontakta oss