Varför Är Kognitiva Färdighetstest Tidsbegränsade?

När du använder ett kognitivt färdighetstest för att bedöma kandidatens förmåga finns det två olika typer av test för maximal prestation: snabbhet och kapacitet.

Varför är kognitiva färdighetstest tidsbegränsade

Snabbhetstest vs kapacitetstest 

Vad är ett snabbhetstest? 

I ett snabbhetstest är den metod som behövs för att nå svaret ofta tydlig, och frågornas omfattning tenderar att vara begränsad. Som enskilda frågor kan frågorna verka relativt enkla. Antalet korrekt besvarade frågor under en viss tidsperiod mäter förmåga i ett snabbhetstest. 

Vad är ett kapacitetstest? 

Jämfört med ett snabbhetstest innehåller ett kapacitetstest ett mindre antal svårare uppgifter. Den metod som krävs framgår inte tydligt, och därför är testet en fråga om kandidatens förmåga att lista ut hur problemet ska lösas. Tidsgränserna för kapacitetstest tenderar att vara generösa.   

Varför är kognitiva färdighetstest tidsbegränsade? 

Våra kognitiva färdighetstest är ett mått på kapacitet snarare än på snabbhet. Det innebär att vi ger kandidaterna generösa tidsgränser så att de har möjlighet att prestera sitt bästa, snarare än att mäta hur snabbt kandidaterna kan svara på en rad frågor. 

Forskning har visat att kandidaterna upplevde testprocessen som mer positiv när de genomförde kapacitetstester jämfört med snabbhetstester. I linje med vår filosofi om att kandidaten är den som styr använder vi generösa tidsgränser i våra tester för att undvika negativa effekter på grund av överdriven ångest och för att främja en positiv bild för de kunder som använder våra tester. 

Dessutom kan man hävda att kapacitetstest är mer rättvisa för kandidater för vilka bedömningsspråket är deras andraspråk, eftersom de inte är tvungna att läsa och svara på frågorna inom en snäv tidsgräns. För att kunna mäta maximal snarare än typisk kognitiv förmåga måste även kapacitetsprov ha en tidsgräns. Frågorna är utformade för att vara utmanande, men med obegränsad tid skulle de flesta kandidater kunna lista ut de rätta svaren. 

Tidsgränser innebär att vi mäter kandidaternas kognitiva förmåga på ett standardiserat sätt och tittar på deras förmåga att bearbeta information inom en viss tidsperiod. Om vi inte hade några tidsgränser alls skulle vi dessutom öppna bedömningarna för en stor mängd potentiellt fusk från kandidaternas sida. 

Hur fastställs tidsgränserna?

De tidsgränser som gäller för våra färdighetstester har fastställts utifrån tiden det tog för 100-tals tidigare kandidater att slutföra dem under testning- och utvecklingsfasen av testerna. 

Tidsgränserna är baserade på den genomsnittliga tid det tar att fylla i varje formulär i ett kunskapsprov, vilket innebär att tidsgränserna inte alltid är avrundade till de närmaste 5 eller 10 minuterna. 

Våra tidsgränser granskas också regelbundet och i linje med den senaste forskningen på området. Detta arbete leds av vårt Science and Tech-team. Eftersom våra tester har utformats för att mäta kapacitet snarare än snabbhet beaktas inte tiden det tar för kandidaten att genomföra testerna vid beräkningen av STEN-poängen. Den här informationen finns tillgänglig i färdighetstestrapporterna, tillsammans med den genomsnittliga svarstiden för det testet. 

Om du är intresserad av att få mer information om våra kognitiva färdighetstest, tveka då inte att kontakta oss så svarar en av våra medarbetare gärna på alla dina frågor. 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at