Varför är kognitiva färdighetstest tidsbegränsade?

När du använder ett kognitivt färdighetstest för att bedöma kandidatens förmåga finns det två olika typer av test för maximal prestation: snabbhet och kapacitet.

Varför är kognitiva färdighetstest tidsbegränsade

Speed test vs Power test 

Vad är ett speed test? 

I ett snabbhetstest, eller speed test är den metod som behövs för att nå svaret ofta tydlig, och frågornas omfattning tenderar att vara begränsad. Som enskilda frågor kan frågorna verka relativt enkla. Antalet korrekt besvarade frågor under en viss tidsperiod mäter förmåga i ett snabbhetstest. 

Vad är ett power test? 

Jämfört med ett snabbhetstest innehåller ett power test ett mindre antal svårare uppgifter. Den metod som krävs framgår inte tydligt, och därför är testet en fråga om kandidatens förmåga att lista ut hur problemet ska lösas. Tidsgränserna för power test tenderar att vara generösa.   

Varför är kognitiva färdighetstest tidsbegränsade?

Våra kognitiva färdighetstest är ett mått på kapacitet snarare än på snabbhet. Det innebär att vi ger kandidaterna generösa tidsgränser så att de har möjlighet att prestera sitt bästa, snarare än att mäta hur snabbt kandidaterna kan svara på en rad frågor. 

Forskning har visat att kandidaterna upplevde testprocessen som mer positiv när de genomförde kapacitetstester jämfört med snabbhetstester. I linje med vår filosofi om att kandidaten är den som styr använder vi generösa tidsgränser i våra tester för att undvika negativa effekter på grund av överdriven ångest och för att främja en positiv bild för de kunder som använder våra tester. 

Dessutom kan man hävda att kapacitetstest är mer rättvisa för kandidater för vilka bedömningsspråket är deras andraspråk, eftersom de inte är tvungna att läsa och svara på frågorna inom en snäv tidsgräns. För att kunna mäta maximal snarare än typisk kognitiv förmåga måste även kapacitetsprov ha en tidsgräns. Frågorna är utformade för att vara utmanande, men med obegränsad tid skulle de flesta kandidater kunna lista ut de rätta svaren. 

Tidsgränser innebär att vi mäter kandidaternas kognitiva förmåga på ett standardiserat sätt och tittar på deras förmåga att bearbeta information inom en viss tidsperiod. Om vi inte hade några tidsgränser alls skulle vi dessutom öppna bedömningarna för en stor mängd potentiellt fusk från kandidaternas sida. 

Hur fastställs tidsgränserna?

De tidsgränser som gäller för våra färdighetstester har fastställts utifrån tiden det tog för 100-tals tidigare kandidater att slutföra dem under testning- och utvecklingsfasen av testerna. 

Tidsgränserna är baserade på den genomsnittliga tid det tar att fylla i varje formulär i ett kunskapsprov, vilket innebär att tidsgränserna inte alltid är avrundade till de närmaste 5 eller 10 minuterna. 

Våra tidsgränser granskas också regelbundet och i linje med den senaste forskningen på området. Detta arbete leds av vårt Science and Tech-team. Eftersom våra tester har utformats för att mäta kapacitet snarare än snabbhet beaktas inte tiden det tar för kandidaten att genomföra testerna vid beräkningen av STEN-poängen. Den här informationen finns tillgänglig i färdighetstestrapporterna, tillsammans med den genomsnittliga svarstiden för det testet. 

Om du är intresserad av att få mer information om våra kognitiva färdighetstest, tveka då inte att kontakta oss så svarar en av våra medarbetare gärna på alla dina frågor.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?