Kapacitetstester

Mät mental kapacitet och problemlösningsförmåga. Identifiera rätt kandidater och förutse jobbprestation

Vad är ett kapacitetstest?

Kapacitetstester, även kända som begåvningstester, utnyttjar en standardiserad process för att utvärdera en individs kapacitet i diverse situationer som är relevanta för arbete. Dessa tester är inriktade på att mäta en kandidats potential och förmågor, snarare än att enbart fokusera på akademiska meriter. Arbetsgivare använder sig ofta av dessa tester för att förutsäga hur väl en individ kommer att klara av arbetsuppgifterna.

Genom att genomföra kapacitetstester kan man få en djupare insikt i en persons förmåga att snabbt bearbeta information, ofta under tidspress. Dessa tester är bland de mest effektiva metoderna för att förutsäga framtida arbetsprestation. När de kombineras med andra psykometriska tester, till exempel personlighetstester, kan de erbjuda en mer nyanserad bild av en kandidats passform för en specifik arbetsroll.

Varför använda kapacitetstester i rekrytering?

Identifiera rätt talang

Identifiera den bästa talangen genom att utvärdera kandidaternas förmågor och fatta bättre rekryteringsbeslut.

Förutse arbetspresentation

Kapacitet anses allmänt vara den mest avgörande faktorn för att förutse arbetsframgång.

Effektivisera screening

Minska det administrativa arbetet för rekryterare. Identifiera de mest potentiella kandidaterna tidigt i processen och fortsätt med de bästa.

 

Clevrys kapacitetstester

Vi tillhandahåller kapacitetstester på tre olika svårighetsnivåer: expertnivå, mellannivå och låg nivå.

Alla våra kapacitetstester är tillgängliga online via vår assessment plattform.

Alla våra kapacitetstester kan kombineras för att du ska kunna identifiera kandidater med de viktigaste färdigheterna som är nödvändiga för din affärsverksamhet.

Test:

Numerisk förmåga

Numeriska resonemangstest utvärderar en persons kapacitet att begripa och tolka siffror och data.

Kandidaterna tillämpar numeriskt referensmaterial för att besvara alternativfrågor relaterade till basaritmetik, genomsnitt, procent och förhållanden.

Testerna genomförs under tidsbegränsning och deltagarna har möjlighet att använda miniräknare hela tiden.

Numeriska resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Verbal förmåga

Verbal resonemangsförmåga testar en individs förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information.

Kandidaterna får ett textavsnitt inom ett visst ämne och måste sedan avgöra om en serie påståenden är sanna, falska eller inte kan avgöras utifrån informationen som tillhandahålls inom en viss tidsperiod.

Verbal resonemangsförmåga test - SWE

Test:

Logisk förmåga

Logiska resonemangstester mäter individens allmänna intellekt och förmåga att arbeta med nya koncept eller idéer.

Logiska tester antar ett flervalsformat under tidsbestämda förhållanden. Respondenterna av ett logiskt test kommer att presenteras en serie former eller mönster och ska utefter dem kunna förutsäga vad som kommer därefter.

Abstrakta resonemangsförmåga - SWE

Test:

Mekanisk förmåga

Testet för mekanisk-teknisk förmåga mäter kandidatens förmåga att tillämpa fysikens lagar på realistiska föremål och i processer.

Testet visar kandidaten bilder av olika mekaniska processer, såsom spärrar och spakar, i olika tekniska situationer. Av dessa erbjuds flervalssvar som visar rätt funktion eller princip.

Mekanisk-teknisk förmåga - SWE