Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Kognitiva Färdighetstest

Få tag i de mest kompetenta kandidaterna. Frigör deras potential. Få avkastning på investering.

Kognitivt färdighetstest

Kognitiv förmåga, kritiskt resonemang, sunt förnuft. Vad du än kallar det, kraften i dina mentala förmågor gör en verklig skillnad för prestanda och potential på jobbet.

 

Vad är ett kognitivt färdighetstest?

Kognitiva färdighetstest (även kallade begåvningstest och färdighetstest) är en standardiserad metod att bedöma kandidatens arbetsprestation med hjälp av olika arbetsrelaterade scenarier och uppgifter.

Istället för att endast utgå från akademiska meriter, kan man med hjälp av färdighetstest mäta kandidatens potential att prestera i en specifik roll. Testen används ofta av arbetsgivare för att bedöma hur kandidaten levererar i en arbetsrelaterad situation.

Kognitiva färdighetstest förser arbetsgivare med värdefull information om kandidatens förmåga att
bearbeta information under tidspress.

De kan ge en tydlig bild av arbetsprestationen och i kombination med personlighetsformulär kan de förse arbetsgivare med en mer heltäckande översikt av kandidaternas styrkor och svagheter.

Identifiera de bästa kandidaterna

Mät kandidaternas förmåga, identifiera de mest lämpliga, och fatta bättre rekryteringsbeslut

Förutse jobbpresentation

Färdighetstester är den enskilt starkaste faktorn som kan förutse en arbetsprestation. Rekrytera de absolut bästa kandidaterna öka både produktivitet och effektivitet.

Effektivisera screening

Dra nytta av lämplighetstester för screening och förkvalificering av ett stort antal sökande. Bara de mest lämpliga kandidaterna fortsätter rekryteringsprocessen.
 

Clevrys kognitiva färdighetstest

Clevrys plattform sätter nya standarden för bedömning av kandidater.

Vi erbjuder tre nivåer av kognitiva färdighetstest: hög, medel och blue collar.

Alla våra kognitiva färdighetstest kan kombineras för att du ska identifiera kandidater med de nödvändiga färdigheterna som är livsviktiga för din affärsverksamhet.

Expert (hög nivå)

Chefer, yrkesverksamma och graduates

Tillgängliga test: Verbal förmåga, Numerisk förmåga, Abstrakt förmåga

Enhanced (medelnivå)

Kundinriktade & admin-roller

Verbal förmåga, Numerisk förmåga, Abstrakt förmåga

Essential (blue collar)

Produktion, tillverkning och teknik

Tillgängliga test: Verbal förmåga, Numerisk förmåga, Mekanisk förmåga

Clevry_assessment-Numerical

Numerisk förmåga

Numeriska resonemangsförmåga testar en individs förmåga att manipulera och förstå numeriska data.

Kandidater använder nummerbaserat referensmaterial för att svara på flervalsfrågor med grundläggande aritmetik, medelvärden, procentsatser och förhållanden.

Numeriska förmåga tester är tidsinställda och kandidater kan använda en miniräknare hela tiden.

Clevry_assessment-Verbal

Verbal förmåga

Verbal resonemangsförmåga testar en individs förmåga att förstå, analysera och tolka skriftlig information.

Verksamhetsutövare får vanligtvis ett textavsnitt om ett visst ämne och måste sedan avgöra om en serie uttalanden är sanna, falska eller inte kan sägas genom att utvärdera informationen som ges inom en viss tidsgräns.

Clevry_assessment-Mechanical

Mekanisk förmåga

Testet för mekanisk-teknisk förmåga mäter en människas förmåga att tillämpa fysikens lagar på realistiska föremål och processer.
 
Testet visar kandidaten bilder av olika mekaniska processer, såsom spärrar och spakar, i olika tekniska situationer. Av dessa erbjuds flervalssvar som visar rätt funktion eller princip.
Clevry_assessment-Abstract

Abstrakt förmåga

Abstrakta, induktiva eller diagrammatiska resonemangstester mäter individens allmänna intellekt och förmåga att arbeta med nya koncept eller idéer.

Abstrakta resonemangsförmåga är icke-verbala och antar ett flervalsformat under tidsbestämda förhållanden. Respondenterna av ett abstrakt förmågtest kommer att presenteras en serie former eller mönster och måste förutsäga vad som kommer därefter.

 

Clevry_a02-1

 

Rapport över färdighetstest

Vår kognitiv färdighets-rapport ger rekryterare en omfattande överblick av kandidatens resultat i ett eller flera av våra färdighetstest.

Rapporten ger en överblick av de aktuella test som kandidaten har genomfört, vilka förmågor testen mäter, kandidatens resultat och riktlinjer i hur man får ut det mesta av rapporten.

Testresultaten kan utforskas i detalj, vilket ger rekryteraren en helhetssyn på hur effektivt kandidaten handskas med kraven som ställs i den aktuella rollen.

 

Ladda ner exempelrapport

Ytterligare egenskaper:

Testverifiering

Om du vill kontrollera en kandidats prestationer kan du be dem att slutföra ett kort uppföljningstest för att kontrollera deras förmåga vid en viss bedömning. Rapporten innehåller och analyserar resultaten av verifieringstestet tillsammans med kandidatens ursprungliga testresultat så att du kan fatta ett välinformerat beslut om din kandidats förmåga.


Justerbar poängsättning

Ger dig val över hur dina kandidaters resultat visas. Välj från Stens, T-poäng eller percentiler.


Trafikljuspoäng

Använda rött, orange, grönt (RAG) för att indikera övergripande prestanda.

Ability test_SWE_Sample
några av våra kunder
british-gas ambea_logo EY_logo_slogan Marks_&_Spencer_logo royal-mail-uk-logo

KONTAKTA OSS