Hur Kan Psykometriska Tester Hjälpa Till Vid Volymrekrytering?

Hur kan psykometriska tester hjälpa till vid volymrekrytering

Vad är volymrekrytering? 

Volymrekrytering används i allmänhet när organisationer behöver fylla många roller (vanligen inom kundtjänst, försäljning, service eller support), vanligtvis inom en kortare tidsram. 

Ofta är dessa typer av roller kritiska för verksamhetens framgång (till exempel behovet av extra personal under hektiska helgdagar) eftersom det är dessa kandidater som kommer att vara ansiktet utåt för varumärket och föra varumärkets talan inför intresserade kunder.  

 

Typer av volymrekrytering 

Säsongsrekrytering 

Många företag inom detaljhandel, besöksnäring och turism tenderar att rekrytera personal precis innan viktiga perioder under året (till exempel jul). Säsongsrekrytering innebär ofta att man rekryterar ett stort antal deltidsanställda och/eller erbjuder anställningar med tidsbegränsning för att kunna täcka de hektiska perioderna och personalens semestrar.

Perioder av hög tillväxt 

Detta händer ofta när ett företag vinner någon form av ny affär och snabbt måste öka sin personalstyrka för att tillgodose de nya kundernas behov.    

Expansion av företaget 

Företag som befinner sig i en expansionsfas växer snabbt och måste ofta byta kontor. Företag som måste anställa stora volymer av personal på kort tid använder ofta volymbaserad rekrytering för att anställa ett stort antal fast anställda i nya eller befintliga roller. 

Hur Clevrys plattform hjälper till vid en omfattande volymrekrytering 

  • Tillhandahåller en smidig kandidatresa – vilket förbättrar den allmänna uppfattningen om ditt varumärke.

  • Mobilanpassad plattform – för din rekryteringsprocess in i 2020-talet. 

  • Psykometriskt rigorösa tester – så att du bättre kan förutspå framgång. 

  • Skilj agnarna från vetet föreslå endast de bästa möjliga kandidaterna. 

  • Spara värdefull tid och resurser. 

  • Hitta kandidater som bättre matchar företagskulturen och de krav som rollen ställer. 

 

Se resultatet av våra psykometriska tester genom att ladda ner exempelrapporter nedan.

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at