Varför Använder Arbetsgivare Psykometriska Tester?

Hur förutser du för närvarande arbetsprestationer? 

Varför använder arbetsgivare psykometriska tester

Vad baserar du dina rekryteringsbeslut på? 

Hur tar du reda på dina kandidaters viktigaste motivationsfaktorer? 

I takt med att den digitala revolutionen tar fart vänder sig fler och fler rekryterare till platformer för psykometriska tester för att göra anställningar effektivare och minska arbetsbördan för deras rekryteringsteam.   

Men varför används de av rekryterare? 

Bättre förutsäga arbetsprestationer

Vetenskapligt sett kan psykometriska tester bidra till att förutse jobbprestationer mycket bättre än enbart CV, referenser eller intervjuer. Genom att inkludera testresultat i beslutsprocessen ökar du chanserna att göra en bra anställning som passar bättre in i din företagskultur. 


Stödjer beslutsfattande med hjälp av data 

Vissa personlighetsdrag är bättre lämpade för specifika arbetsroller. Om du har två kandidater som är lika lämpliga baserat på deras CV kan du fatta ett bättre beslut om du har ytterligare verktyg för att underlätta ditt beslutsfattande. Om du anställer de som passar bra utifrån deras värderingar och motivationer (samt förmågan att utföra jobbet) innebär det att dina nyanställda kommer att vara mycket mer motiverade och engagerade i sin roll från början.

Tillför mervärde för kandidaterna

Att genomföra psykometriska tester, särskilt personlighetsfrågeformulär och situationsbedömningstest, kräver att kandidaterna funderar över sitt tänkande och sitt beteende. Dessa aktiviteter och återkopplingssessioner där man diskuterar bedömningsresultaten med kandidaterna kan hjälpa individer att öka sin självkännedom och påbörja sin personliga utveckling.

Dessutom innebär våra objektiva bedömningsverktyg att kandidaterna kan vara säkra på att processen är mer standardiserad och mer rättvis för alla ansökande kandidater.

Minska fördomar vid rekrytering

Att införa psykometriska tester under urvalsfasen av din rekrytering kan bidra till att minska kognitiva fördomar vid rekrytering. Alla påverkas av bias /fördomar i någon form, och genom att ha bedömningar att luta sig mot under hela rekryteringsprocessen kan företag kombinera data och intuition för att fatta bästa möjliga anställningsbeslut.

Hjälper onboarding av kandidater

Onboarding av nyanställda spelar en avgörande roll i att hålla dina nya medarbetare engagerade och produktiva när de börjar sin nya roll. Utan en strukturerad introduktionsprocess kan organisationer uppleva en personalomsättning på upp till 50 % under det första anställningsåret. 

När det används på rätt sätt kan positiv onboarding hjälpa dig att säkerställa att dina nyanställda blir väl omhändertagna med avseende på deras styrkor och preferenser, vilket ökar produktiviteten, lojaliteten och engagemanget. 

Hjälper medarbetarnas långsiktiga utveckling 

Arbetsgivare har bättre möjligheter att erbjuda kontinuerlig utveckling som är skräddarsydd för varje individs behov genom att de känner till de anställdas drivkrafter, arbetsbaserade styrkor och svagheter.  

  

Behöver du hjälp med att identifiera de bästa talanger? Kontakta oss så berättar vi hur du kan öka noggrannheten i din rekryteringsträff med Clevrys online testplattform.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?