Varför Använder Arbetsgivare Psykometriska Tester?

Hur förutser du för närvarande arbetsprestationer? 

Varför använder arbetsgivare psykometriska tester

Vad baserar du dina rekryteringsbeslut på? 

Hur tar du reda på dina kandidaters viktigaste motivationsfaktorer? 

I takt med att den digitala revolutionen tar fart vänder sig fler och fler rekryterare till platformer för psykometriska tester för att göra anställningar effektivare och minska arbetsbördan för deras rekryteringsteam.   

Men varför används de av rekryterare? 

Bättre förutsäga arbetsprestationer

Vetenskapligt sett kan psykometriska tester bidra till att förutse jobbprestationer mycket bättre än enbart CV, referenser eller intervjuer. Genom att inkludera testresultat i beslutsprocessen ökar du chanserna att göra en bra anställning som passar bättre in i din företagskultur. 


Stödjer beslutsfattande med hjälp av data 

Vissa personlighetsdrag är bättre lämpade för specifika arbetsroller. Om du har två kandidater som är lika lämpliga baserat på deras CV kan du fatta ett bättre beslut om du har ytterligare verktyg för att underlätta ditt beslutsfattande. Om du anställer de som passar bra utifrån deras värderingar och motivationer (samt förmågan att utföra jobbet) innebär det att dina nyanställda kommer att vara mycket mer motiverade och engagerade i sin roll från början.

Tillför mervärde för kandidaterna

Att genomföra psykometriska tester, särskilt personlighetsfrågeformulär och situationsbedömningstest, kräver att kandidaterna funderar över sitt tänkande och sitt beteende. Dessa aktiviteter och återkopplingssessioner där man diskuterar bedömningsresultaten med kandidaterna kan hjälpa individer att öka sin självkännedom och påbörja sin personliga utveckling.

Dessutom innebär våra objektiva bedömningsverktyg att kandidaterna kan vara säkra på att processen är mer standardiserad och mer rättvis för alla ansökande kandidater.

Minska fördomar vid rekrytering

Att införa psykometriska tester under urvalsfasen av din rekrytering kan bidra till att minska kognitiva fördomar vid rekrytering. Alla påverkas av bias /fördomar i någon form, och genom att ha bedömningar att luta sig mot under hela rekryteringsprocessen kan företag kombinera data och intuition för att fatta bästa möjliga anställningsbeslut.

Hjälper onboarding av kandidater

Onboarding av nyanställda spelar en avgörande roll i att hålla dina nya medarbetare engagerade och produktiva när de börjar sin nya roll. Utan en strukturerad introduktionsprocess kan organisationer uppleva en personalomsättning på upp till 50 % under det första anställningsåret. 

När det används på rätt sätt kan positiv onboarding hjälpa dig att säkerställa att dina nyanställda blir väl omhändertagna med avseende på deras styrkor och preferenser, vilket ökar produktiviteten, lojaliteten och engagemanget. 

Hjälper medarbetarnas långsiktiga utveckling 

Arbetsgivare har bättre möjligheter att erbjuda kontinuerlig utveckling som är skräddarsydd för varje individs behov genom att de känner till de anställdas drivkrafter, arbetsbaserade styrkor och svagheter.  

  

Behöver du hjälp med att identifiera de bästa talanger? Kontakta oss så berättar vi hur du kan öka noggrannheten i din rekryteringsträff med Clevrys online testplattform.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at