Personlighetsbedömning På Jobbet

Personlighetsfrågeformulär blir allt vanligare i rekryteringsprocessen för att hjälpa dig att skapa en mer allsidig och djupgående förståelse av en kandidat.  

Personlighetsbedömning på jobbet

Vad är ett personlighetsfrågeformulär?  

Ett personlighetsfrågeformulär används ofta av arbetsgivare i ett tidigt skede av rekryteringen för att identifiera en kandidat med de egenskaper som är bäst lämpade för en roll och för att utforska deras beteendemässiga preferenser på jobbet.  
 
Kandidaterna får vanligtvis en rad påståenden om uppförande och motivation på arbetsplatsen och ombeds att bedöma i vilken utsträckning de håller med eller inte om påståendena, t.ex. instämmer helt/tar helt avstånd. Resultaten jämförs sedan med en standardgrupp av kandidater som har besvarat frågeformuläret för att förstå hur en kandidat har presterat i förhållande till det allmänna genomsnittet.  

Vilken typ av test du använder beror troligen på vilken roll du rekryterar till. Vi har utvecklat två standardiserade personlighetsfrågeformulär: 

  • Core: Frågeformulär med 21 skalor som ger en inblick i typiska preferenser och tendenser som är viktiga på arbetsplatsen. 

  • Enhanced: Frågeformulär med 30 skalor som bygger på Core och ger en djupare förståelse av olika personlighetsaspekter. 

Varför gör vi personlighetsbedömningar? 

 
Få en djupare förståelse av en kandidat

Genom att använda dessa typer av bedömningar av mjuka kompetenser kan en arbetsgivare ta reda på hur väl en person skulle passa in i ett team/en verksamhet och vilka arbetspreferenser han eller hon har. Detta kan hjälpa till att välja ut de bästa talangerna baserat på den kompetens som krävs för jobbet.   

 

Generera användbara rapporter för intervjufrågor 

Genom att låta kandidaterna fylla i ett personlighetsfrågeformulär kan du få fram beteenden och tendenser som du kan upptäcka under en intervju. Vår intervjuarrapport hjälper till att generera strategiska intervjufrågor att ställa till kandidater som hjälper dig att utforska deras personlighet noggrannare och mer djupgående. 

 

Hjälper till att effektivisera onboarding-processen   

Onboarding kan vara tidskrävande och dyrt, så att välja rätt talang i den första delen av rekryteringsprocessen kan bidra till att göra processen mycket enklare och snabbare. Med vår onboardingrapport kan du förstå hur en kandidat passar in i din verksamhet och få vägledning om den anställdes styrkor och motivation för att hjälpa honom eller henne att lyckas i rollen. 

Våra personlighetsskalor 

En personlighetsskala består av två egenskaper som tar hänsyn till en del av personligheten, där varje skala har ett lågt och ett högt värde. 

Till exempel: På den nedre delen av skalan för lyssnande gillar en person att vara den som pratar, medan en person på den övre delen föredrar att lyssna på människor. 

Kandidaterna ombeds att bedöma sig själva utifrån sin benägenhet att anta denna egenskap. Du kan skapa ditt eget frågeformulär med hjälp av de 46 skalorna i vårt bibliotek med personlighetsskalor, och välja de egenskaper som är viktigast för dig.

Vill du veta mer om våra bedömningar? Hör av dig i så fall, våra experter hjälper dig gärna. 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.