Psykometriska rapporter

Intervjurapporten

Ger strategiska intervjufrågor att ställa till kandidater utifrån deras personlighetsprofil.

Ladda ner exempelrapport

Vår Intervjurapport innehåller strategiska intervjufrågor som du kan ställa till kandidaterna när du genomför en kompetensbaserad intervju eller en uppföljningsdiskussion.

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från kandidatens personlighetsprofil, så att du kan skapa en mer överskådlig bild av kandidatens styrkor.

Intervjurapporterna kan användas tillsammans med Clevrys kandidatmatchningsfunktion för att ge en inblick i vilken utsträckning deras personlighetsattribut passar för rollen.

Utformad för användning av rekryterare, linjechefer och personal- och utbildningspersonal. Intervjurrapporten kan också användas i utbildningssyfte, även om Clevrys Onboarding- eller Personal Feedback-rapporter kan vara bättre lämpade för dessa ändamål.

Vad finns med i intervjurapporten?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Starkaste preferenser

Uppgifter om de fem viktigaste personlighetsdimensionerna där individen beskriver sig själv som mer utstickande än andra människor; dessa kan vara både höga och låga värden på en skala.

En kortfattad beskrivning av skalan ges tillsammans med den kompetensrubrik som varje personlighetsdrag faller under, för att leda läsaren till det relevanta avsnittet om han eller hon vill läsa mer.

Interviewer report - strongest preferences
Interviewer report - self presentation

Självpresentation

Innehåller skräddarsydda råd om hur intervjuare kan anpassa sitt tillvägagångssätt för att minimera effekterna av eventuella försök till självpresentation som identifierats i kandidatens enkätsvar.

Resultat av begåvningstestet

Ger poäng tillsammans med en detaljerad beskrivning av kandidatens resultat på alla genomförda förmågor.

Intervjufrågor inkluderas, vilka är användbara för att utforska dessa resultat ytterligare och för att få beteendebevis på hur kandidaten har visat sin kompetens i praktiken eller genom tidigare erfarenheter. Det finns också en omfattande översikt över förmågor i arbetet och hur de påverkar prestationen.

Ability-test-report.png
Interviewer report - candidate interview guidance

Detaljerad vägledning för intervjuer

I lättöverskådliga tabeller visas kandidatens svar på frågeformuläret tydligt. Varje personlighetsskala som fylls i av kandidaten undersöks närmare, och varje kompetensrubrik har en särskild sida för de tillhörande skalorna.

Hög- och lågskaliga förklaringar finns med för att du ska förstå hur en individs poäng på en skala kan se ut på arbetsplatsen. Den medföljande berättelsen är mer detaljerad och beskriver specifika beteenden och tendenser som är kopplade till poängsättningen.