Persoonallisuusraportit

Haastatteluraportti

Tukea ja vinkkejä haastattelutilanteeseen hakijan persoonallisuusprofiilin pohjalta.

Lataa malliraportti

Haastatteluraporttimme tarjoaa tukea ja vinkkejä haastattelutilanteisiin.

Raportti kokoaa yhteen henkilön keskeiset persoonallisuusprofiilin piirteet ja ehdottaa sopivia kysymyksiä kompetenssipohjaiseen haastatteluun.

Suunniteltu rekrytoijien, esihenkilöiden, sekä HR- ja L&D- ammattilaisten käyttöön.

Mitä haastatteluraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Vahvimmat mieltymykset

Yksityiskohtaiset tiedot viidestä tärkeimmästä persoonallisuuden ulottuvuudesta, joiden osalta henkilö kuvailee olevansa eniten erilainen kuin muut ihmiset.

Lyhyt kuvaus asteikosta sekä otsikko, jonka alle kukin persoonallisuuspiirre kuuluu.

Itsensä esille tuominen

Työnhaussa meillä on luontainen motiivi esittää itsemme parhaassa mahdollisessa valossa. Raportti sisältää yksilöllisesti räätälöityjä neuvoja miten haastattelijat voivat mukauttaa lähestymistapaansa minimoidakseen hakijan  mahdolliset vaikuttamispyrkimykset persoonallisuusarvioinnin vastauksissaan.

Kykytestin tulokset

Verbaalisen, numeerisen ja abstraktin kykytestin tulokset eriteltynä, mikäli testejä on suoritettu osana rekrytointiprosessia.

Mukana on haastattelukysymyksiä, joiden avulla voidaan tarkastella näitä tuloksia tarkemmin ja sitä, miten hakija on osoittanut osaamisensa käytännössä aiemmin.

Yksityiskohtaiset haastatteluvinkit

Helposti tarkasteltavissa taulukoissa esitetään selkeästi kandidaatin vastaukset arviointiin. Jokaista hakijan täyttämää persoonallisuusasteikkoa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, ja kullekin osaamisalueelle on varattu oma sivunsa.

Korkean ja matalan asteikon kuvaajien avulla voit varmistaa, että ymmärrät täysin, miltä yksittäisen henkilön pistemäärä asteikolla voi näyttää työpaikalla. Mukana oleva kertomus keskittyy tähän ja kuvaa erityisiä käyttäytymismalleja ja taipumuksia, jotka liittyvät heidän pisteisiinsä.