Fallstudie

Maillefer

Clevry hjälpte Maillefer mot en mer objektiv rekrytering

Maillefer är världsledande inom teknologier för produktion av tråd, kabel, rör och rörledningar och har över 200 anställda i Finland.

Bakgrund

Maillefer vilja förbättra objektiviteten i rekryteringsprocessen, få hjälp med att identifiera rätt talanger och tillhandahålla konkreta vardagliga verktyg till linjecheferna för att stödja rekryteringsprocessen. HR-direktören Anne Sola var redan bekant med Clevrys bedömningsplattform, eftersom hon hade använt den med sin tidigare arbetsgivare, så valet var i slutändan enkelt. ”Jag anser att Clevry erbjuder ett kostnadseffektivt bedömningsverktyg som är lätt att använda och implementera,” säger Sola.

Starkt stöd för urvalsprocessen

HR är involverad i alla Maillefers rekryteringsprocesser för att stödja linjecheferna och deltar ofta i intervjuerna. ”Arbetspsykologiska tester stöder våra rekryteringsprocesser och hjälper till att fatta datadrivna anställningsbeslut,” säger Sola.

”Arbetspsykologiska tester stöder våra rekryteringsprocesser och hjälper till att fatta datadrivna anställningsbeslut.”

”Resultaten från personlighetstester ger en bra indikation på sökandens arbetssätt, beteenden och motivationer och hjälper till att se tydligare skillnader mellan kandidaterna,” fortsätter hon. Sola ser att resultaten från jämförelserapporten ger starkt stöd för det slutliga beslutet bland de bästa kandidaterna. ”Baserat på resultaten är det lättare att se vilka sökande som bäst skulle passa in i en särskild roll och vem som skulle balansera teamet bäst”.

Intervju-rapporten är ett utmärkt verktyg, och linjecheferna på Maillefer anser att den har gett mycket till intervjuerna. ”Det hjälper när du kan ställa individuella intervjufrågor baserat på varje kandidats personlighetsprofil. Du får djupare insikter när du har något mer konkret att arbeta med i intervjun,” säger Sola.

”Vissa linjechefer är mer erfarna än andra, och intervjurapporten fungerar som en bra riktlinje i intervjun,” fortsätter hon.

”Rapporten för onboarding erbjuder ett stöd i on-boarding fasen för nya anställda, och den personliga feedback-rapporten är ett värdefullt tillskott för alla kandidater. Jag är glad över att ha feedbackdiskussioner med kandidater, och vi uppmanar våra kandidater att alltid höra av sig om det är något de undrar över i bedömningsresultaten. Det är lätt att diskutera utifrån feedbackrapporten om något har förblivit oklart och få ytterligare information om ett visst område om det behövs,” säger Sola.

 

Drömmer om en helt objektiv och anonym rekrytering

Vissa sökande är mer nervösa inför intervjuer än andra, vilket kan leda till att personen inte kan prestera sitt bästa i intervjun. ”En av de viktiga anledningarna till att införa psykometriska tester var att vi ville säkerställa opartiska intervjuer för alla kandidater,” säger Sola.

”Min dröm skulle vara att eliminera alla omedvetna fördomar från rekryteringsprocessen och uppnå fullständig objektivitet i rekryteringen,” säger Sola. ”Detta är naturligtvis en stor utmaning, och när människor är involverade i processen är de benägna att ha åtminstone någon form av fördomar,” tillägger hon. Oavsett om vi gillar det eller inte, så påverkar omedvetna fördomar alla mänskliga beslut, och rekrytering är inget undantag. ”Alla externa faktorer och fördomar kan inte helt elimineras med rekryteringsverktyg, men arbetspsykologiska tester är ett stort steg mot mer objektiv och ansvarsfull rekrytering”, säger Sola.

”Alla externa faktorer och fördomar kan inte helt elimineras med rekryteringsverktyg, men arbetspsykologiska tester är ett stort steg mot mer objektiv och ansvarsfull rekrytering”

Anne och teamet på Maillefer har känt att Clevrys tester har lagt till betydande värde i rekryteringsprocessen och hjälpt till att fatta bättre, datadrivna anställningsbeslut. ”Plattformen och rapporterna är lätta att använda och beroende på dina egna behov kan du fördjupa dig i andra funktioner i plattformen, såsom att skräddarsy egna personlighetstester på plattformen. Jag kan varmt rekommendera Clevry-plattformen som ett bedömningsverktyg för kandidater,” avslutar Sola.