Case Study

Maillefer

Kohti objektiivisempaa rekrytointia

Maillefer on johtava kaapeleiden sekä putkituotantolinjojen valmistukseen keskittynyt yritys. Mailleferin erilaiset teknologiaratkaisut, sekä alansa laajin palveluvalikoima tukevat asiakkaita ympäri maailman. Maillefer työllistää Suomessa yli 200 henkilöä. 

Tausta

Mailleferilla haluttiin parantaa rekrytointiprosessin objektiivisuutta ja saada lisätukea oikeiden osaajien tunnistamiseen, sekä tuoda esihenkilöille konkreettisia arjen työkaluja rekrytointiprosessin tueksi. Clevryn arviointiratkaisut olivat HR- johtaja Anne Solalle jo entuudestaan tuttuja uran varrelta, joten valinta oli lopulta helppo. “Koen, että Clevry tarjoaa kustannustehokkaan, matalan kynnyksen arviointityökalun, jonka käyttöönotto on varsin vaivatonta”, Sola kertoo.

Vahva tuki henkilövalintoihin

HR on vahvasti mukana Mailleferin kaikissa rekrytointiprosesseissa esihenkilöiden tukena ja yleensä mukana myös haastatteluissa. “Psykometriset testit tuovat konkreettista tukea rekrytointiprosessiin ja auttavat tekemään parempia, dataan perustuvia henkilövalintoja”, Sola toteaa.

“Psykometriset testit tuovat konkreettista tukea rekrytointiprosessiin ja auttavat tekemäään parempia, dataan perustuvia henkilövalintoja”

Persoonallisuusarvioinnin tulokset antavat hyvää osviittaa hakijoiden työskentelytavoista ja -tyylistä ja auttavat näkemään selkeämpiä eroja hakijoiden välillä”, hän jatkaa. Sola näkee, että vertailuraportin tulokset antavat vahvan tuen lopulliseen päätökseen kärkiehdokkaiden joukosta. “Tulosten perusteella on helpompi nähdä, kuka hakijoista soveltuisi parhaiten juuri tähän tehtävään, ja kuka tasapainottaisi tiimiä parhaalla tavalla”, Sola pohtii.

Tulosraporteista haastatteluraportti on erinomainen tuki haastattelutilanteisiin ja esihenkilöt kokevat, että se on tuonut lisäarvoa haastatteluihin. “Auttaa kun voi kysyä yksilöllisiä haastattelukysymyksiä kunkin hakijan arviointitulosten pohjalta, dataan perustuen. Soveltuvuus tiimiin saadaan syvällisemmin kartoitettua kun on jotain kättä pidempää, jonka pohjalta käydä keskustelua”, Sola sanoo.

“Esihenkilöiden joukossa on sekä kokeneempia että kokemattomampia haastattelijoita, ja raportti toimii hyvänä ohjenuorana haastattelussa myös sen varalta, että haastattelijalta pääsisi jotain unohtumaan”, hän jatkaa.

“Onboarding- raportti toimii hyvänä tukena uusien työntekijöiden perehdytysvaiheessa, ja henkilökohtainen palauteraportti taas on arvokas lisä kandidaateille. Mielelläni käyn hakijoiden kanssa palautekeskusteluita ja kehotammekin hakijoita olemaan aina yhteydessä, mikäli heitä on jäänyt jokin arviointituloksissa mietityttämään. Palauteraportin pohjalta on helppo käydä keskustelua jos jotain on jäänyt epäselväksi ja saada tarvittaessa lisätietoa jostain osa-alueesta”, Sola kertoo.

 

Haaveissa täysin objektiivinen ja anonyymi rekrytointi

Osa hakijoista jännittää haastatteluita enemmän kuin toiset, mikä voi johtaa siihen ettei henkilö pysty olemaan parhaimmillaan haastattelutilanteessa. “Yksi keskeinen syy psykometristen testien käyttöönottoon oli se, että halusimme varmistaa että kaikki hakijat olisivat haastattelutilanteessa enemmän samalla viivalla”, Sola summaa.

“Omana haaveenani olisi saada kaikki mahdolliset vinoumat ja ennakkokäsitykset karsittua pois rekrytointiprosessista, ja päästä täysin objektiiviseen rekrytointiin”, Sola maalailee. “Tämä on tietysti iso haaste ja aina kun ihmisiä on mukana prosessissa, on se altis ainakin jonkinlaisille vinoumille”, hän lisää. Halusimmepa tai emme, niin inhimilliseen ajatteluun ja päätöksentekoon liittyy aina osin tiedostamattomiakin ennakkokäsityksiä jotka voivat vaikutta lopputulokseen. “Kaikkia ulkoisia seikkoja ja ajatusvinoumia ei voida täysin arviointi- tai muiden rekrytointityökalujen avulla eliminoida, mutta psykometriset arvioinnit ovat merkittävä askel parempaan suuntaan kohti objektiivisempaa ja vastuullisempaa rekrytointia”, Sola toteaa.

“Kaikkia ulkoisia seikkoja ja ajatusvinoumia ei voida täysin arviointi- tai muiden rekrytointityökalujen avulla eliminoida, mutta psykometriset arvioinnit ovat merkittävä askel parempaan suuntaan kohti objektiivisempaa ja vastuullisempaa rekrytointia”

Mailleferilla on koettu, että Clevryn arvioinnit ovat tuoneet merkittävästi lisäarvoa rekrytointiprosessiin ja auttaneet tekemään parempia, dataan perustuvia henkilövalintoja. “Alustan ja raporttien käyttöön pääsee melko vaivattomasti sisään ja omien tarpeiden sekä mielenkiinnon mukaan voi lähteä syventymään alustan lisäominaisuuksiin, kuten persoonallisuusarviointien räätälöintiin. Voin lämpimästi suositella Clevry- alustaa kandidaattien arviointityökaluksi”, Sola päättää.