Psykometriska rapporter

Onboarding rapport

Engagera och motivera dina nyanställda så att de kommer igång direkt.

Ladda ner exempelrapport

Onboardingrapporten hjälper dig att identifiera de mest effektiva sätten att ge din nyanställda en bra start i sin nya roll.

Onboardingrapporten beskriver de styrkor som de nyanställda sannolikt kommer att visa upp på jobbet när de känner sig motiverade och engagerade, och ger vägledning om hur du kan tilltala deras personliga stil, värderingar och motivationsdrivande faktorer under onboardingen.

Efter att den nyanställde gjort ett snabbt personlighetsformulär får du en djupgående Onboarding-rapport.

Onboardingrapporten ger chefer skräddarsydd information om varje nyanställd, ger råd om hur man kan maximera deras potential och hur de kan uppmuntras att nyttja sina främsta styrkor i sin roll.

Fördelar med onboarding:

- Minska tiden det tar för nyanställda att effektivt anpassa sig till sina nya roller.

- Definiera och utveckla skräddarsydda scheman för varje kandidat på ett enkelt sätt .

- Förstå vad som får varje nyanställd att prestera i sin nya roll och förstå hur man får ut det bästa av dem.

- Skräddarsy din onboardingprocess efter varje individs unika behov.

- Få en nöjdare personal genom att skapa mer engagemang och få de att känna sig uppskattade från början.

- Uppmuntra och underlätta bättre arbetsrelationer mellan anställda och chefer.

- Hantera förväntningarna på nyanställda på ett bättre sätt så att de kan börja jobba snabbare.

Onboarding

Vad finns med i onboardingrapporten?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Sammanfattning av onboardingen

En översikt av de fyra nyckelfaktorer som vi har identifierat avgörande för motivation och engagemang när en ny person tillträder en tjänst, med tillhörande råd om hur man bäst anpassar sig till dessa faktorer:

- Interaktion
- Stimulering
- Belöning
- Miljö

Onboarding report - summary
Onboarding report - getting the best from candidates

Få ut det bästa

Denna visuellt tilltalande sida visar kandidatens två starkaste aspekter, och därmed de viktigaste sakerna att ta hänsyn till, för var och en av de fyra nyckelfaktorerna.

Detta inkluderar ett poänghjul och en slagkraftig beskrivning av vad poängen betyder och kan se ut på arbetsplatsen.

Visuellt tilltalande resultat

Påänghjul ger en visuell representation av en individs poäng på en viss skala, vilket gör det lätt att tolka en tendens eller preferens.

Onboarding report - output
Onboarding report - insights

Snabba insikter i en överblick

Färgkodade avsnitt med kortfattade råd om introduktion som hjälper lednings- och rekryteringsteamet att tillhandahålla en introduktionsprocess som gör nyanställda engagerade och motiverade.