Psykometriskt test för ledarskap

Ledarskapsbedömning

Leadership assessments för rekrytering, urval och utveckling på hög nivå.

Ledarskapsbedömning

För att anställa erfarna medarbetare på höga befattningar, från senior management till C-suite-nivå, använder organisationer ledarskapsbedömningar, även kända som psykometriska tester för ledarskap.

Felaktiga rekryteringar på höga befattningar kan få betydande konsekvenser, därför är det viktigt för organisationer att använda bedömningar som gör det möjligt att utvärdera kandidaternas lämplighet för ledarskapsroller.

Våra psykometriska tester kan anpassas efter era organisatoriska värderingar och de specifika roller som erbjuds.

Bedömning av ledarskap

Clevrys ledarskapsmodell

Vi använder Clevrys ledarskapsmodell i vår ledarskapsrapport för att bedöma ledarskapspotential.

Det är viktigt att notera att de specifika egenskaperna som krävs av ledare kan variera beroende på roll och sammanhang. Dessutom kan organisationer kräva olika förmågor från sina ledare vid olika tidpunkter. Därför bör informationen i denna rapport betraktas med hänsyn till dessa specifika behov.

Varje individ har sina egna styrkor och preferenser när det gäller sin personliga ledarstil. Det är naturligt att ha starka attribut samt några som kan förbättras, vilket också kan avspeglas i rapporten.

Vår ledarskapsrapport behandlar fyra viktiga områden

1.

Leda människor

Vår ledarskapsrapport ger värdefull inblick i individens

tendenser och preferenser när det gäller att samarbeta med andra, inklusive hur

de interagerar med kollegor och hanterar direktrapporterande.

2.

Slutföra uppgifter

Undersöker hur individen närmar sig uppgifter och beslut. Fokuserar på ledarens värderingar, drivkrafter och prioriteringar när det gäller de projekt de ansvarar för.

3.

Leda sig själv

Undersöker hur individen kan hantera de känslomässiga krav som följer av att axla ledarskapsansvar och utöva inflytande över andra.

4.

Visa vägen

Beskriver hur individen kan hantera ledarskapsansvar som innebär att blicka framåt och driva organisationsförändringar.

Anställ bättre ledare med Clevry

Genom att använda Clevrys utvärderingar vid rekrytering av chefer får arbetsgivarna en bättre bild av kandidaternas förmågor och hur de passar in i företagskulturen, vilket sparar värdefull tid, pengar och rekryteringsresurser.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta dina framtida företagsledare är du välkommen att kontakta oss så diskuterar vi gärna dina möjligheter.

Våra psykometriskt rigorösa personlighetstester hjälper dig att hitta de mest lämpade personerna för din organisation.

Bedöm enkelt dina ledare utifrån deras potentiella förmåga att utföra jobbet, snarare än att enbart förlita dig på tidigare akademiska resultat.

Vi kan skräddarsy situationsanpassade utvärderingar som speglar de arbetsuppgifter som din ledningsgrupp kommer att behöva utföra i sin dagliga roll.

När ni hittat och anställt de bästa kandidaterna är det viktigt med en bra onboardingprocess för att engagera, utveckla och bibehålla dem.