Arvioinnnit johtajien rekrytointiin

Johtaja-arviointi

Arvioinnit johtajien ja esihenkilöiden parempaan rekrytointiin. Johtaja-arviointi auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan ehdokkaista ja antaa syvällistä tietoa valinnan tueksi.

Johtaja-arviointi

Johtaja-arviointeja hyödynnetään silloin kun organisaatiossa on tarve palkata henkilö ylempään johtoon tai esihenkilötehtäviin.

Johtajan toimintatavat ja persoona vaikuttavat niin liiketoimintaan kuin koko työyhteisöön laajemminkin. Avainhenkilöiden rekrytointi on kriittinen prosessi organisaation toimintakyvyn kannalta, ja väärällä henkilövalinnalla voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.

Arvioimalla johtotehtävissä menestymisen kannalta kriittisiä kompetensseja ja toimintatyylejä, tunnistat parhaat johtaja kandidaatit ja minimoit kalliin virherektytoinnin mahdollisuuden. Tarjoamme validoidut persoonallisuusarvioinnit ja kykytestit rekrytoinnin tueksi. Voit tehdä arvioinnit  itse  Clevryn arviointialustalla tai tilata kaikenkattavan arviointipalvelun.

Johtaja-arviointi

Clevryn johtajuusmalli

Johtamisraporttimme hyödyntää Clevryn tutkimustyöhön perustuvaa johtajuusmallia, joka tarjoaa joukon johtamispotentiaaliin liittyviä indikaattoreita.

Johtajuusmallin osa-alueet ovat menestymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, joiden avulla voidaan tunnistaa johtotehtäviin pyrkivien henkilöiden potentiaali ja yleinen soveltuvuus. Johtamisraportti toimii myös hyvänä kehitystyökaluna johtotehtävissä jo työskenteleville.

Johtajalta vaadittavat ominaisuudet voivat vaihdella roolista ja organisaatiosta riippuen. Organisaatiot vaativat johtajiltaan myös erilaisia valmiuksia eri aikoina, ja raportin sisältöä on hyvä peilata aina organisaation yksilöllisten tarpeiden valossa.

Johtamisraporttimme kattaa neljä osa-aluetta

1.

Ihmisten johtaminen

Yksilön taipumukset ja mieltymykset muiden kanssa työskennellessä. Vuorovaikutustyyli kollegoiden kanssa sekä omien tiimiläisten johtaminen.

2.

Tehtävien johtaminen

Miten yksilö lähestyy tehtäviä ja päätöksiä. Linkittyy läheisesti henkilön arvoihin, motivaatioon sekä priorisointiin johtamissaan hankkeissa.

3.

Itsensä johtaminen

Tarkastelee, miten henkilö selviytyisi johtamisvastuun mukanaan tuomista emotionaalisista vaatimuksista.

4.

Esimerkin näyttäminen

Miten henkilö lähestyy johtamisvastuuta suhteessa tulevaisuuteen ja organisaation muutosten edistämiseen.

Tunnista oikea johtaja Clevryn avulla

Hyödyntämällä validoituja arviointeja rekrytoinnin tukena muodostat kokonaisvaltaisen kuvan ehdokkaiden vahvuuksista ja potentiaalista toimia johtotehtävissä. 

Tee arvioinnit itse Clevryn arviointialustalla, tai pyydä tarjous arviointipalvelusta. Ole meihin yhteydessä niin autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun. 

Kartoita ehdokkaiden työpersoonallisuutta, toimintatyyliä ja motivaatiotekijöitä. 

Kykytestit ennustavat työssä suoriutumista korkealla tasolla. Numeerinen, verbaalinen ja abstraktin hahmotuskyvyn kykytesti auttavat tunnistamaan toivotut kyvykkyydet.

Ymmärrä miten johtajat ja esihenkilöt toimisivat tyypillisissä tilanteissa työssään.