Hur kan rekryteringstester hjälpa dig att rekrytera bättre

Det finns många fördelar med att använda färdighetstester i din rekryteringsprocess. Den största fördelen med att använda tester är att de ger en mer holistisk bild av en kandidat, än traditionella metoder som CV och intervjuer. Färdighetstester kan också påskynda rekryteringsprocessen genom att ge ett mer objektivt och effektivt sätt att utvärdera kandidater.

Men först ska vi definiera vad rekryteringstester är.

Vad är ett rekryteringstest?

Det finns olika typer av rekryteringstester, men i korthet är det tester som arbetsgivare använder för att utvärdera kandidaternas färdigheter, förmågor och beteenden under rekryteringsprocessen för att identifiera vem som passar bäst för jobbet. Färdighetstester ger insikter om kandidaternas hårda färdigheter, t.ex. teknisk kunskap, eller mjuka färdigheter, dvs. personliga egenskaper, kognitiva förmågor och motivationsfaktorer.

Nu när du vet vad färdighetstester är, ska vi gå igenom hur tester kan hjälpa din organisation att rekrytera bättre.

Se bortom CV:t

Tidigare erfarenhet och utbildning kan bara delvis ge en bild av kandidaten. Färdighetstester hjälper till att fånga upp aspekter av en person som du inte kan se i ett CV.

CV:n ger också upphov till fördomar. Uppgifter i ett CV, t.ex. namn, kön, bild och etnisk bakgrund, kan skapa omedveten partiskhet (ibland ren diskriminering) när man beslutar vem som ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Ta befogade beslut om rekrytering

Rekryteringstester, t.ex. personlighetstester och färdighetstester, förutsäger framtida arbetsprestationer och erbjuder en datadriven metod för att utvärdera kandidater. Testdata i kombination med en strukturerad intervju hjälper dig att fatta välgrundade anställningsbeslut och minskar avsevärt risken för en dålig anställning. Genom att fatta bättre anställningsbeslut kan du också förbättra engagemanget och behålla de anställda på lång sikt.

Förbättra mångfalden och integrationen

Mångfald och inkludering har länge varit ett hett ämne i arbetslivet och det med rätta. Arbetsgivarna investerar i initiativ för mångfald, jämlikhet och inkludering, vilket inte bara är bra för kandidaterna utan även för företagen på lång sikt. En mångfaldig arbetsstyrka ger nya perspektiv, idéer och kreativitet, vilket leder till ökad innovation och bättre problemlösning.

Hur kan färdighetstester då bidra till att förbättra mångfald och integration? Färdighetstester ger objektiva uppgifter om kandidater, vilket bidrar till att minska omedvetna fördomar i anställningsprocessen. Detta gör det möjligt för arbetsgivare att använda en bredare kandidatpool, inklusive talanger som kanske inte skulle bli uppmärksammade med hjälp av traditionella screeningmetoder. Att identifiera potentiella kandidater med olika bakgrund och med en rad olika färdigheter och erfarenheter innebär att organisationer kan bygga mer inkluderande team och förbättra sina resultat.

Effektivisera rekryteringsprocessen

När det gäller rekrytering är tid pengar. När du har en ledig tjänst vill du tillsätta den snabbt. Varje dag som en tjänst förblir öppen går produktivitet förlorad, vilket ofta leder till förhastade anställningsbeslut och dåliga resultat. Färdighetstester bidrar till att påskynda rekryteringsprocessen, samtidigt som kvaliteten säkerställs genom att de mest kvalificerade kandidaterna identifieras snabbt och effektivt. Att granska ett stort antal sökande är resurskrävande och där bidrar tester till att minska ansträngningen. Genom att snabbt identifiera de mest kvalificerade kandidaterna kan du begränsa urvalet av kandidater och endast låta de med mest potential gå vidare till nästa steg i processen.

Genom att skapa användbara rapporter för att djupare förstå den nyanställde, effektiviseras varje steg i rekryteringsprocessen. Clevrys intervjurapport ger vägledning och skräddarsydda intervjufrågor för varje kandidat utifrån deras personlighetsprofil. Onboarding-rapporten hjälper dig att få ut det mesta av dina nyanställda när du väl har hittat rätt matchning för rollen. Rapporterna ger chefer skräddarsydd information om varje nyrekryterad person och ger råd om hur de kan maximera deras potential och hjälpa dem att komma igång.

Kandidaterna då?

Ovan har vi gått igenom några av de fördelar som rekryteringstester ger arbetsgivare, men finns det några fördelar för kandidaterna? Det finns det verkligen. En bra kandidatupplevelse är viktigare än någonsin på dagens kandidatdrivna marknad. Engagerande bedömningar som ger värde och återkoppling till kandidaterna kommer att säkerställa den bästa kandidatupplevelsen i sin klass.

När man använder psykometriska tester vid anställning jämförs alla kandidaters svar med en större normgrupp som har gjort samma test tidigare, för att se hur deras resultat står sig i förhållande till andra. Denna standardiserade metod garanterar att alla kandidater behandlas lika. Kandidaterna reagerar positivt på testernas validitet och objektivitet, vilket också bidrar till en positiv bild av varumärket. Alla kandidater som gör Clevrys tester får en personlig feedbackrapport, vilket är ett utmärkt verktyg för självutveckling och karriärplanering och erbjuder ett värde för varje kandidat även om de inte går vidare i processen.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?