Rekryteringstester

Identifiera de bästa kandidaterna, effektivisera din rekrytering och fatta bättre anställningsbeslut.

Vad är rekryterings­tester?

Rekryteringstester är en systematisk och objektiv metod för att bedöma potentiella arbetskandidater som en del av anställningsprocessen. Testerna används för att avgöra om en kandidat är lämplig för tjänsten och undersöka hans eller hennes förmåga och prestationer på arbetsplatsen, vilket ger arbetsgivaren ett välgrundat val. De flesta rekryteringstester genomförs idag via en onlineplattform och kan även integreras i företagens rekryteringssystem (ATS).

Vilka tester finns det inom rekrytering?

Det finns flera olika typer av rekryteringstester som kan användas för att fatta bättre anställningsbeslut, t.ex. personlighetstester, färdighetstester och situationsanpassade test.

Personlighetstester

Effektiva rekryteringsmetoder bidrar direkt till företagets resultat, och vi vet nu att personlighetsdrag spelar en viktig roll för en medarbetares prestation. Personlighetstester utvärderar kandidaternas mjuka färdigheter, beteenden och attityder. När de används effektivt kan de bedöma om en anställd kommer att trivas i en arbetsmiljö och komma överens med resten av teamet.

Färdighetstester

Färdighetstester , även kallade lämplighetstester, är standardiserade tester för att bedöma en individs prestation i olika arbetsrelaterade uppgifter eller situationer. Det främsta mervärdet är att istället för akademiska och teoretiska kunskaper mäter färdighetstesterna en individs möjliga potential. De används för att utvärdera en kandidats problemlösningsförmåga, förmåga att tillämpa ny information och logiska resonemang. De kan omfatta tester av numeriskt resonemang, abstrakt resonemang eller verbalt resonemang.

Situationsanpassade tester

Situationsanpassade tester (SJT) ställer kandidater inför hypotetiska, jobbrelaterade situationer och frågar hur de skulle reagera. De är utformade för att bedöma hur kandidater kan hantera typiska arbetsrelaterade scenarier.

Varför är rekryteringstester nödvändiga?

Rekryteringstester är en exakt indikator på arbetsprestationer och en viktig del av en välfungerande rekryteringsstrategi eftersom de ger objektiva mått på kognitiva förmågor, personlighetsdrag och arbetsrelaterade färdigheter som kan bidra till att förutsäga en kandidats potential att lyckas i en viss roll.

Vetenskapligt sätt kan psykometriska tester bidra till att replikera arbetsprestationer mycket bättre än enbart CV, referenser eller intervjuer. Genom att inkludera testresultaten i beslutsprocessen ökar du chansen att göra en bra anställning som passar bättre in i din företagskultur.

Hur fungerar rekryteringstester?

Resultaten av rekryteringstester rapporteras vanligtvis på ett sätt som jämför kandidatens resultat med en normgrupp, bestående av personer som redan arbetar i en liknande roll. På så sätt kan du jämföra dina kandidater på ett objektivt sätt och fatta ett välgrundat anställningsbeslut.

Fördelar med att använda rekryteringstester

Högre produktivitet

Forskning visar att validerade rekryteringstester på ett korrekt sätt kan förutsäga produktivitetsnivåer i en rad olika yrken.

Bättre retention av medarbetare

Genom att säkerställa att de nyanställda har de färdigheter och den personlighet som krävs för tjänsten kan rekryteringstester bidra till att behålla personalen.

Minska fördomar vid rekrytering

Testerna hjälper till att förutsäga om en kandidat är lämplig för en roll. De gör det möjligt för rekryterare att bedöma enbart utifrån datadrivna färdighetsmätningar, vilket eliminerar partiskhet.

Våra kunders upplevelser