Hur Du Kan Förbättra Din Onboarding

Har du gjort det sista steget i rekryteringsprocessen? 

En väl genomtänkt onboarding kan göra skillnaden mellan engagerade och oengagerade nyanställda, samt om de trivs i sin arbetsmiljö eller inte. En bra rekrytering ska både välja ut rätt kandidat till tjänsten och även följa upp efter en tid.  

Hur du kan förbättra din onboarding - Clevry

En grundlig och strukturerad introduktion till en ny roll förebygger att personen slutar genom att bidra till engagemang och produktivitet i ett tidigt skede. 

Nedan följer fyra tips för att uppgradera din onboarding-process. Du kommer också hitta information om våra verktyg som är utformade specifikt för att slutskedet av rekryteringsprocessen ska vara så effektiv och informativ som möjligt. Vår onboarding-rapport innehåller tips och råd, baserade på svar från frågor om hur chefer kan lyfta individens styrkor och preferenser på arbetsplatsen. Målet är att maximera den nyanställdes potential, se till att hen smidigt kommer in i teamet och hjälpa dig att visa engagemang för honom/henne genom en strukturerad onboarding-process. 

 

Därför ska du också investera i onboarding 

En dålig onboarding-process är en dyr historia. Det påverkar inte bara dina anställda, men är också väldigt kostnadskrävande för din verksamhet. En undersökning av Glassdoor fann att organisationer med en startk onboardingprocess förbättrade nyanställdas vilja att vara kvar på arbetsplatsen med 82 % och produktivitet med över 70 %. 
 

Dyr ersättning 

För att ersätta en anställd måste en arbetsgivare spendera i genomsnitt 16-20% motsvarande den anställdes lön. 

Ökad produktivitet 

32% uppgav att de kom igång fortare om de hade haft en tydlig uppfattning om målsättningen och förväntningarna på dem. 

Ökat engagemang 

69% av anställda stannar mer sannolikt kvar på ett företag i tre år om de får en bra onboarding. Samtidigt är det två gånger så hög sannolikhet att nyanställda söker sig vidare efter en negativ onboarding. 

 

Onboarding - Hur du kan förbättra din onboarding 

Hur du kan förbättra din onboarding 

 

Minnesvärd första dag 

Du har bara en chans att skapa ett första intryck, så se till att deras första dag blir värd att minnas. 

Utveckla nya relationer 

Att börja på ett nytt jobb kan vara en skrämmande upplevelse, så försäkra dig om att dina nyanställda får träffa så många nya kollegor som möjligt efter anställningen. 

Främja bättre ledarskap 

Att ha mer detaljerad information om de nyanställda ger chefer möjligheten att ta mer välinformerade beslut. 

Var konsekvent 

Förläng processen det första året och även efteråt med regelbunden kontakt för att bevaka deras framsteg och sätta nya mål. 

Tydliga förväntningar 

Minska risken för förvirring och uppmuntra engagemang genom att försäkra dig om att alla förstår vad som förväntas av dem från första början. 

Använda psykometrisk data 

Vår onboarding-rapport tillhandahåller skräddarsydd information om varje nyanställd och ger ledningen möjligheten att ge anpassade instruktioner till deras drivkrafter och behov. 

Vi gör Onboarding enkelt för dig 

Vår onboarding-rapport bygger på individens personlighetstester och sammanfattar deras preferenser vad gäller arbetssätt, styrkor och motivationsfaktorer, så att du kan förse dem med bästa möjliga start i deras nya roll. 

Detta kommer att förse chefer med råd om onboarding som är skräddarsydda för den nyanställda. Rapporten kan användas av chefer som ett verktyg eller som en språngbräda för individuella diskussioner med den nyanställda för att sätta upp mål och klargöra vad du förväntar dig av dem. 

Hjälp dina anställda att nå deras maximala potential med vår sofistikerat utformade onboarding-rapport. 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at