Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Våra rapporter

Med Clevrys personlighetstester får du alla rapporter du behöver för olika användningsområden. Spana in och ladda ner våra exempelrapporter.

 

 

Insightsrapporten

Insightsrapporten går in på djupet på hur man är på jobbet, hur man tar sig an uppgifter, hur man hantera krav och stress, vilka belöningar man söker samt vilka företagskulturer trivs och presterar man bäst i.

Insightsrapporten är en bred rapport som ger en övergripande bild av individens personlighetsprofil, preferenser, styrkor och potentiella svagheter.

Rapporten är utformad specifikt för rekryterare, linjechefer och HR-avdelningar och organisationsutvecklare som vill komma djupt in på individen.

 

Ladda ner exempelrapport

 

Clevry_TalentAdvisory_Illustration_N2_2

 

Clevry_TalentAcquisition_Illustration_N2_3

 

Urvalsrapporten

Vår urvalsrapport matchar kandidatens preferenser samt kompetenser med de viktigaste egenskaperna för den specifika tjänsten. Du får ett övergripande matchingpoäng samtidigt som du kan se vilka specifika egenskaper är bra respektive mindre bra matchade. Urvalsrapporten är ett objektivt och kraftfullt verktyg för att avgöra vem ni ska ta in på intervju. 

 

Ladda ner exempelrapport

 

Feedbackrapporten

Feedbackrapporten är en personlig och kandidatvänlig rapport som ger en omfattande bild av hur kandidaten har beskrivit sig i relation till andra.

Feedbackrapporten skickas ut per automatik till kandidaterna och innebär att ni inte behöver återkoppla några resultat. Rapporten kan även användas för att identifiera utvecklingsområden samt framtida karriärval.

 

Ladda ner exempelrapport

 

Clevry_TalentAssessment_Illustration_N2_1

 

Screen Shot 2021-08-24 at 13.53.08

 

Onboardingrapporten

Onboardingrapporten hjälper dig att ta tillvara din nya kollegas styrkor och preferenser från första dagen på jobbet.  

Onboardingrapporten ger konkret vägledning, tips och råd om hur du som närmaste ledare kan motivera och utveckla din nya kollega. 

 

 

Ladda ner exempelrapport

 

Intervjurapporten

Intervjurapporten är ett stöd för intervjun med skräddarsydda frågor. Intervjurapporten innehåller skräddarsydda frågor utifrån hur kandidaten har beskrivit sig. Fokuserar på hur kandidaten matchar utvalda egenskaper/kompetenser.

 

Ladda ner exempelrapport

 

Screen Shot 2021-08-24 at 13.53.49

 

Clevry_a02-1

 

Säljrapporten

Säljrapporten är ett bra verktyg för de som ska rekrytera eller utveckla roller inom försäljning.

Säljrapporten ger dig insikter om individens personliga stil, värderingar, uthållighet samt motivationsfaktorer - allt som är avgörande för att be bli framgångsrik inom sälj.

 

Ladda ner exempelrapport

 

Teamrapporten

Teamrapporten ger viktig information om individens styrkor i ett team. Den tittar på sannolika roller som individen tar i ett team.

Teamrapport hjälper rekryterare och ledare att förstå individens preferenser och styrkor inom ett team. Ett väldigt användbart verktyg för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden i ditt team.

 

Ladda ner exempelrapport

 

Clevry_a01 (1)

 

Clevry_TalentAcquisition_Illustration_N2_3

 

Ledarskapsrapporten 

Ledarskapsrapporten ger värdefull information om individens ledarskapspotential genom att beskriva deras arbetsstil, styrkor och preferenser utifrån en ledarroll.

Vår ledarskapsmodell är utformad för att fokusera på de personliga egenskaperna som anses ha en stark koppling till framgångsrikt ledarskap. 

Ledarskapsrapporten används av HR, rekryterare på högre nivå, linjechefer samt coacher.

 

 

Ladda ner exempelrapport

Kontakta oss