Hur Bedöms Ett Kognitivt Färdighetstest?

Ett kognitivt färdighetstest mäter den maximala prestandan av en kandidats förmåga.

Exempelvis visar resultaten från våra färdighetstester hur en kandidat presterat i jämförelse med en blandad grupp tidigare testdeltagare. Detta gör att vi kan tolka resultaten i termer av vad som är standard för inom en viss grupp, snarare än hur många frågor kandidaten svarat rätt på.

Images for blogposts-2

När man bedömer kognitiv förmåga är det viktigt att förstå vad varje individuellt test mäter för att kunna tolka resultaten korrekt. Alla Clevrys färdighetstester sammanfattar vad testet mäter/har mätt i början av varje kandidatrapport.

Hur bedömer man ett kognitivt färdighetstest?

Alla kognitiva färdighetstester som finns på Clevrys testplattform använder normrefererad bedömning. Detta innebär att kandidaternas poäng jämförs med en grupp tidigare testdeltagare som gjort samma test.

Vi tillämpar därför en STEN-poäng, vilken standardiserats för att visa på en kandidats förmåga i jämförelse med en grupp andra individer. Detta är viktigt för att korrekt kunna tolka resultaten. Om du till exempel bedömer två kandidater och en uppnår 14/15 poäng och den andra 12/15 verkar det som om den första kandidaten har gjort en bättre på bedömningen och fått 13% fler av frågorna korrekta.

Vad är en STEN-poäng?

STEN-poäng är ett standardiserat poängsystem som anger var en individs poäng ligger i förhållande till en relevant jämförelsegrupp. STEN står för ”Standard Ten”, som vilket namnet antyder, sträcker sig från en skala mellan 1 till 10. En poäng på 1-2 indikerar låg förmåga, 5-6 indikerar en genomsnittlig förmåga och 9-10 indikerar hög förmåga jämfört med jämförelsegruppen.

Går vi tillbaka till exemplet och ser på normgruppen att medelpoängen på testet var 4/15 så har båda kandidaterna presterat utmärkt och det skulle vara marginell skillnad mellan dem. Detta tar STEN-poängskalan hänsyn till, vilket underlättar en mer precis tolkning av testresultaten.

Varje kognitivt färdighetstest har sin egen normgrupp eftersom varje bedömning innehåller olika frågor. Detta innebär att sammansättningen av varje normgrupp kommer att vara något annorlunda även inom bedömningar i samma testserie (dvs. CWS, B2C, Utopia).

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?