Hur Bedöms Ett Kognitivt Färdighetstest?

Ett kognitivt färdighetstest mäter den maximala prestandan av en kandidats förmåga.

Exempelvis visar resultaten från våra färdighetstester hur en kandidat presterat i jämförelse med en blandad grupp tidigare testdeltagare. Detta gör att vi kan tolka resultaten i termer av vad som är standard för inom en viss grupp, snarare än hur många frågor kandidaten svarat rätt på.

Images for blogposts-2

När man bedömer kognitiv förmåga är det viktigt att förstå vad varje individuellt test mäter för att kunna tolka resultaten korrekt. Alla Clevrys färdighetstester sammanfattar vad testet mäter/har mätt i början av varje kandidatrapport.

Hur bedömer man ett kognitivt färdighetstest?

Alla kognitiva färdighetstester som finns på Clevrys testplattform använder normrefererad bedömning. Detta innebär att kandidaternas poäng jämförs med en grupp tidigare testdeltagare som gjort samma test.

Vi tillämpar därför en STEN-poäng, vilken standardiserats för att visa på en kandidats förmåga i jämförelse med en grupp andra individer. Detta är viktigt för att korrekt kunna tolka resultaten. Om du till exempel bedömer två kandidater och en uppnår 14/15 poäng och den andra 12/15 verkar det som om den första kandidaten har gjort en bättre på bedömningen och fått 13% fler av frågorna korrekta.

Vad är en STEN-poäng?

STEN-poäng är ett standardiserat poängsystem som anger var en individs poäng ligger i förhållande till en relevant jämförelsegrupp. STEN står för ”Standard Ten”, som vilket namnet antyder, sträcker sig från en skala mellan 1 till 10. En poäng på 1-2 indikerar låg förmåga, 5-6 indikerar en genomsnittlig förmåga och 9-10 indikerar hög förmåga jämfört med jämförelsegruppen.

Går vi tillbaka till exemplet och ser på normgruppen att medelpoängen på testet var 4/15 så har båda kandidaterna presterat utmärkt och det skulle vara marginell skillnad mellan dem. Detta tar STEN-poängskalan hänsyn till, vilket underlättar en mer precis tolkning av testresultaten.

Varje kognitivt färdighetstest har sin egen normgrupp eftersom varje bedömning innehåller olika frågor. Detta innebär att sammansättningen av varje normgrupp kommer att vara något annorlunda även inom bedömningar i samma testserie (dvs. CWS, B2C, Utopia).

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at