Neurologisk Mångfaldsrekrytering: Hur  Din Arbetsplats Blir Mer Neurodivergent

Uttrycket ”neurologisk mångfald” tros ha myntats av den amerikanska journalisten Harvey Blume, som skrev för The Atlantic 1998, vilka hävdade att ”Neurologisk mångfald kan vara lika avgörande för mänskligheten som biologisk mångfald är för livet i allmänhet. Vem vet vilken kombination som kommer vara mest framgångsrik?”

 

Vad är neurologisk mångfald?

”Neurologisk mångfald” hänvisar till de naturliga skillnaderna i en mänsklig hjärnans funktion och hur människor naturligt tänker olika, inklusive de med dyslexi, autism, ADHD, dyspraxi och andra neurologiska tillstånd.

De flesta människor betraktas som ”neurotypiska”, vilket betyder att hjärnan behandlar information på ett sätt som resten av samhället förväntar sig.

Vad är neurologisk mångfald på jobbet?

För de flesta arbetsgivare representerar neurodiversitet en rörelse som uppmuntrar de förmågor hos anställda och kandidater som tänker annorlunda än människor som de vanligtvis skulle anställa, vilket kan leda till mängd fördelar för de företag som är villiga att ta chansen.

Enligt en ny rapport från National Autistic Society är det bara 16% av autistiska vuxna som har ett heltidsarbete som genererar lön. Med det sagt finns det betydligt mycket mer arbetsgivare kan göra för att bredda utbudet av kandidater och anställda med neurologisk mångfald.

 

Neurologisk mångfald på jobbet idag

Att anställa neurodivergenta människor kom på tal först 2013 av ERP-mjukvarujätten SAP och huvudkonkurrenten Microsoft följde snabbt efter.

Efter Microsoft och SAP har många andra stora företag tagit neurologisk mångfald på stort allvar, bland annat EY, Goldman Sacs, Auto Trader, BT, Ford och JP Morgan.

Även om det inte går att applicera på alla så har man generellt sett att människor i exempelvis det autistiska spektrumet ofta kan utmärka sig på områden som att tolka data, tänka logiskt och noggrant analysera datamängder.

Ämnet neurologisk mångfald på jobbet har ökat i popularitet av flera skäl, bland annat i samband med ökad mångfald inom personal och förbättrad prestanda på jobbet.

Företag som inte har med neurodivergens som aspekt i sin rekrytering kan oavsiktligt utesluta en betydande grupp av människor från att söka tjänster inom sin organisation. Dessa företag riskerar därför att missa några av sina potentiellt mest lovande talanger.

Fördelar med neurologisk mångfald i arbetskraften

Det finns många rapporter och studier som visar på att företag som anställer neurodivergent arbetskraft gynnas av många fördelar:

  • Större utbud av styrkor
  • Bredare utbud av åsikter inom verksamheten
  • Högre nivåer av innovation och kreativitet inom team
  • En mer etiskt ansvarsfull organisation

Hur får du mer neurologisk mångfald på arbetsplatsen?

Om du funderar på att gå mot en arbetskraft med bredare neurologisk mångfald kan implementering av psykometriska tester räcka långt. De hjälper dig att eliminera mänskliga fördomar tidigt i rekryteringsprocessen. Bestämmer du dig för att sedan använda psykometriska tester är det bra att tänka på några saker i förväg.

 

Bedömning av neurodivergenta kandidater

Några viktiga punkter att tänka på:

Tillåt kandidaterna att vara öppna

Se till att du ger kandidaterna goda möjligheter att berätta om vilka villkor de kan ha när som helst under rekryteringsprocessen. Att berätta om sitt tillstånd för andra människor kan anses vara utelämnade och skrämmande, så försök att underlätta denna process.

Ge möjligheten att visa upp förmågor

Ge kandidaterna flera möjligheter under processen att visa på sin förmåga och kompetens under processen, oavsett diversitet. Detta gör att du kan välja kandidat baserat på större mängd information och därför ta ett bättre beslut.

Använd objektiva tester

Försök att se till att de tester du använder är så objektiva som möjligt. Detta kan vara särskilt viktigt om kandidaten är neurodivergent, du vill inte att rekryterare ska ha ett förutfattat omdöme om kandidatens förmåga, baserat på deras tillstånd.

Var transparent

Hur du kommunicerar under hela rekryteringsprocessen är mycket viktigt för kandidater med neurologisk mångfald (som kan tycka att detta är ett extra hinder) och du bör alltid vara så transparent som möjligt.

Gör rimliga justeringar i processen

Även om det inte finns någon bestämd regel för vilka justeringar som ska göras för neurodivergenta kandidater, bör du vara öppen för att göra din rekrytering så enkel som möjligt.

Om du är intresserad av att ta reda på mer om neurodiversitet eller själv är en neurodivergent kandiat, erbjuder våra vänner på Genius Within några fantastiska supporttjänster, såsom tester på arbetsplatsen och coachning för personer med neurologisk mångfald.

Besök deras webbplats http://www.geniuswithin.co.uk för mer information.

Om du vill veta mer om hur Clevrys tester kan förbättra din mångfald på arbetsplatsen, vänligen kontakta oss så besvarar vi alla dina frågor!

Källor:

https://www.bbc.com/worklife/article/20191018-where-75-of-workers-are-on-the-autistic-spectrum
https://www.autism.org.uk/get-involved/media-centre/news/2016-10-27-employment-gap.aspx
https://www.tpp.co.uk/blog/2019/06/how-and-why-to-recruit-for-neurodiversity
https://www.peoplemanagement.co.uk/long-reads/articles/employers-hiring-neurodiversity
https://www.ft.com/content/3ca67ab4-d947-11e9-9c26-419d783e10e8
https://www.base-uk.org/knowledge/neurodiversity-work
https://hbr.org/2017/05/neurodiversity-as-a-competitive-advantage
https://www.inhouserecruitment.co.uk/neurodiversity/
https://anygood.com/hiring-more-neurodiverse-candidates/
https://www.base-uk.org/sites/default/files/knowledgebase/neurodiversity-at-work_2018_tcm18-37852.pdf
https://www.criterion.co.uk/about-us/criterionblog/neurodiversity-in-assessment-and-selection-blog-5-tips-for-employers
https://archive.acas.org.uk/neurodiversity
https://www.geniuswithin.co.uk/
https://www.cipd.co.uk/about/media/press/150218-neurodiversity
https://www.cipd.co.uk/Images/neurodiversity-at-work_2018_tcm18-37852.pdf
http://m.acas.org.uk/media/pdf/2/m/Neurodiversity_at_work_0916(2).pdf 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?