Anställ Personligheter, Utforma Färdigheter

Vill ni vara ett bolag som lyckas attrahera duktiga medarbetare, som både levererar framgångsrika resultat och stannar kvar hos er på lång sikt? Då ska ni leta efter rätt personligheter, framför rätt utbildning eller tidigare arbetsroller. Du kan alltid utbilda en person inom specifika färdigheter men att lära ut personlighetsdrag som behövs för att passa in i er verksamhet är svårare. Så istället för att fokusera på vad personen har gjort tidigare, se till vad personen har potential att uppnå framöver.

Vad innebär det att anställa personligheter?

Att fatta ett rekryteringsbeslut baserat på kandidatens personlighet innebär att personens värderingar, attityd och motivationsfaktorer får avgöra om hen är rätt person för rollen. Snarare än att fokusera på vad personen har gjort tidigare, ålder, utbildning eller andra faktorer som inte rör personligheten alls. Detta möjliggör för rekryteraren att få en bild av hur väl kandidaten kommer passa in på arbetsplatsen. Stämmer personens värderingar överens med företagets? För att mäta en individs personliga egenskaper behövs psykometriska hjälpmedel, som ett personlighets- och eller färdighetstest. På Clevry använder vi specifikt utformade soft skills-tester som ger oss en helhetsbild av kandidatens lämplighet för den specifika rollen.

fördelar med att rekrytera på kandidatens personlighet:

Det finns ett antal fördelar för de organisationer som väljer att anställa efter kandidatens personlighetstester. Som inte uppnås genom att enbart fokusera på konkreta kompetenser (hard skills), specifik utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.

 • Hitta rätt match:

  Om ni redan tidigt i urvalsprocessen kan identifiera vilka kandidater som kommer passa på er arbetsplats kan ni undvika onödiga rekryteringskostnader och effektivisera förloppet. Samtidigt ökar sannolikheten att ni i slutändan anställer den person med rätt förutsättningar att lyckas i rollen, som även delar era företagsvärderingar och trivs i er kultur.

 • Behåll era anställda längre:

  Medarbetare som relaterar till företagets vision och syfte samt känner att de passar väl i den rådande kulturen, tenderar att trivas bättre med sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Därför, genom att rekrytera människor vars personlighet ligger i linje med era företagsvärderingar ökar ni chanserna för att behålla dem på lång sikt.

 • Stärk engagemanget och öka motivationen:

  Av samma anledning som den nyanställda kommer stanna kvar hos er på lång sikt, kommer denna även känna sig mer motiverad och engagerad i sitt arbete. Att anställa en ny person baserat på dennes personlighet innebär i förlängningen att hen kommer vilja bidra med eget driv och engagemang för att hjälpa verksamheten att växa.

 • Upptäck medarbetarens soft skills:

  I vår personlighet finner vi våra soft skills, alltså våra personliga egenskaper som påverkar hur vi beter hos, agerar och bemöter andra människor. När du fokuserar på kandidatens personlighet kommer du upptäcka vilka starka, och mindre starka soft skills, personen har. Därefter kan du utgå från vilka soft skills som krävs för att prestera väl i rollen och utifrån det fatta ett bättre, med grundat rekryteringsbeslut.

Vad är ett soft skills-test?

Ett soft skills-test är ett psykometriskt test som undersöker individers främsta personliga styrkor och egenskaper. Testerna bygger på vetenskap om vilka egenskaper som korrelerar med framgång i specifika arbetsroller. Med anledning av att arbetsroller kräver olika egenskaper är testerna noga utformade efter just den tjänst ni, eller kandidaten, söker. Testerna ska fungera som ett verktyg för att ta reda på kognitiva förmågor och huruvida personligheten matchar de förmågor som krävs för rollen. Alla individer ska behandlas jämlikt och jämförelsen mellan kandidater ska gå rätt till, oberoende av vem som söker och vem som rekryterar. Forskningen bakom våra tester har förlöpt i över 30 år och baseras på insamlad data från intervjuer och observationer av en mängd arbetsgivare och arbetsplatser från olika branscher.

Vill ni veta mer om soft skills och vår process? Kontakta oss redan idag! 

 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?