7 Egenskaper En Medarbetare Bör Ha

I sökandet efter den perfekta matchningen mellan er och er nya medarbetare finns det några kvaliteter du bör hålla extra utkik efter. Meriter i form av utbildning och tidigare erfarenheter är bra tillgångar men kom ihåg att kunskap går att lära ut, och erfarenhet går att skaffa sig. Med personliga färdigheter är det inte alltid lika enkelt. Här listar vi 7 kvaliteter som en medarbetare bör ha, oavsett bakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning:  

Ambitioner

Ambitiösa medarbetare är målinriktade, framåtsträvande och allt som oftast de personer som vill göra det där ”lilla extra” för att nå bästa resultat. De drivs av utmaningar och trivs med att ha höga förväntningar på sig själva. De är så de får utlopp för sina ambitioner och sin strävan att utvecklas i karriären. Deras kämparanda och målmedvetna inställning har dessutom ofta en positiv inverkan på resten av personalstyrkan.

Emotionell intelligens

Personer med högt EQ har goda förmågor att förstå och hantera såväl sina egna, som andras, känslor. De är ofta duktiga på att hantera sociala situationer och känna in andra människors behov. I LinkedIns Worklplace Learning Report 2020 rankas EQ bland de topp 5 viktigaste soft skillsen och forskning har visat att emotionellt intelligenta personer har större chans att lyckas i karriären  

Engagemang

Engagerade medarbetare vill känna att de brinner för sitt jobb. De tycker att jobbet är roligt och de bryr sig om resultat och framgångar. Deras engagemang leder ofta till att de presterar över förväntningarna, samtidigt som de känner sig tillfredsställda och nöjda, i och med att de får ägna sig åt något de brinner för. 

Team-känsla

Det flesta organisationer förväntar sig att medarbetarna ska kunna arbeta i team. Anställda som kan bidra till en positiv team-känsla kan hjälpa till att motivera andra när det behövs, bidra till effektivare samarbeten och stärka företagskulturen.

Kreativitet

Kreativa anställda behövs för företag som vill fortsätta växa och utvecklas. De är dessa personer som kan leverera konkurrenskraftiga idéer, hittar nya lösningar på problem och snappar upp viktiga trender och information.   

Kommunikationsförmågor

På ett företag existerar en rad olika kommunikationsstilar, något en anställd med goda kommunikationsförmågor kan förstå och hantera. En del föredrar rak och tydlig kommunikation, medan andra upplever detta som ”hårt” och kan ta illa vid sig. Kommunikativa medarbetare som kan anpassa sig efter vem de talar med bidrar till bättre och effektivare arbetsprocesser. Det är också guld värt att ha medarbetare som kan anpassa sin kommunikation utåt till kunder, klienter och andra intressenter.      

Kulturell matchning

Inte sällan beror en felrekrytering på att den nyanställda inte känner sig hemma i företagskulturen. Innan ni påbörjar sökandet efter er drömkandidat måste ni ha klart för er vilka era värderingsgrunder är och på vilket sett ni efterlever dessa. Sen gäller det att hitta personer som matchar er kultur. En kandidat som besitter alla ovanstående kvaliteter måste kunna relatera till era värderingar, annars kommer personen med stor sannolikhet att inom en snar framtid söka sig vidare. 

Läs mer:

Allt du behöver veta om Soft skills

Personlighetsbedömning vid rekrytering

Därför slutar duktiga medarbetare

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at