Därför Slutar Duktiga Medarbetare

Ambitiösa och drivna medarbetare är något av de mest värdefulla ett företag kan ha. Ändå är det dessa personer som oftast väljer att sluta och gå vidare i karriären. Hur kommer det sig? Management-experten Don Carr, uttryckte för några år sedan i en uppskattad artikel att: ”People work for people – they do not work for businesses”. Här återger vi hans lista av orsaker till varför duktiga medarbetare slutar:

1. Kraven matchar inte medarbetarens ställning

Ambitiösa och engagerade medarbetare vill arbeta mycket och bidra till företagets framgångar. Vanligt förekommande är att arbetsgivare överlämnar en stor del av arbetsbördan på de duktigaste och mest hängivna medarbetarna i full tro att dessa personer kommer göra jobbet bäst. Är du som arbetsgivare däremot inte beredd att i sinom tid utöka personens ansvarsområden och höja dennes status, kommer din talangfulla medarbetare snart söka sig vidare.  

2. Insatser hyllas inte ordentligt

Alla vill vi bli sedda och uppmärksammade för de goda arbete vi gör. Man ska akta sig noga för att ta medarbetares arbetsinsatser för givet. Genom att ge positiv feedback, beröm, eller ett enkelt ”tack”, då och då, visar du som arbetsgivare att du ser och uppskattar dina medarbetare. 

3. Dålig relation till chefeN

Mer än hälften av alla människor som väljer att säga upp sig gör det på grund av en dålig relation till sin chef eller närmsta ledare. Inte bara de mest ambitiösa medarbetarna slutar alltså till följd av detta. Chefer och ledare som inte bryr sig om att upprätthålla en god relation till sina anställda kan förvänta sig en hög personal omsättning.   

4. Inga möjligheter för personlig utveckling

Drivna medarbetare behöver känna att de ständigt utvecklas. Det är arbetsgivaren eller den närmsta ledarens uppgift att erbjuda personlig utveckling och se till att medarbetaren känner sig motiverad och vill fortsätta förbättras i takt med företaget. 

5. Kreativitet uppmuntras inte

För att behålla talangfulla medarbetare måste arbetsplatsen ge utrymme för kreativitet. Medarbetare vill inte känna sig begränsade i sitt arbete, de vill ha möjlighet att tänka fritt och att de ska finnas en öppenhet för förändring och förbättring. De gäller att känna till medarbetarens personliga egenskaper för att kunna möta denna typ av behov.  

6. Brist på utmaningar

Det behöver finnas höga, utmanande mål att sträva efter. Återigen ligger det på den närmsta ledarens ansvar att medarbetaren känner sig utmanad. Annars kommer personen istället bli uttråkad och tappa sin motivation.   

Läs vidare om hur vi kartläggare motivationsfaktorer och drivkrafter för att hitta den bästa matchningen mellan kandidat och företag» 

7. Fel personer anställs och befordras

Misstaget att anställa fel person, eller befordra någon till en roll som kanske egentligen borde erbjudits  någon annan, kan vara förödande. Ingen vill slita hårt med sina arbetsuppgifter för att sedan se någon ”glida in på en räkmacka” och ta positionen du var mer lämpad för. 

8. Arbetsgivaren håller inte löften

Bristande förtroende kan vara en bidragande orsak till varför medarbetare och ledare utvecklar dåliga relationer, som sedan leder till att personen väljer att sluta. Det är högst viktigt att ledaren inte inger falska förhoppningar och är noga med att hålla sina löften. 

9. passioneN KVÄVS

Engagerade personer vill känna en passion till sitt arbete. Därför behöver de en arbetsgivare som kan ge utrymme för deras passion, som lyssnar och kan förstå vad de behöver för att fortsätta känna sig passionerade. Konsekvensen kommer annars bli att din talangfulla medarbetare söker sig någon stans där denne få utlopp för sin passion igen. 

Källa: DrakePuls – HR Blog  

Vem är du på jobbet?

Gör vårt snabba test och ta reda på dina styrkor samt se vilka utmaningar som passar din personlighet. Det tar bara några minuter.

Läs mer:

Vad gör ditt företag attraktivt?

Vad innebär en soft skills-matchning?

Hitta din drömkandidat

 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at