Därför Slutar Duktiga Medarbetare

Ambitiösa och drivna medarbetare är något av de mest värdefulla ett företag kan ha. Ändå är det dessa personer som oftast väljer att sluta och gå vidare i karriären. Hur kommer det sig? Management-experten Don Carr, uttryckte för några år sedan i en uppskattad artikel att: ”People work for people – they do not work for businesses”. Här återger vi hans lista av orsaker till varför duktiga medarbetare slutar:

1. Kraven matchar inte medarbetarens ställning

Ambitiösa och engagerade medarbetare vill arbeta mycket och bidra till företagets framgångar. Vanligt förekommande är att arbetsgivare överlämnar en stor del av arbetsbördan på de duktigaste och mest hängivna medarbetarna i full tro att dessa personer kommer göra jobbet bäst. Är du som arbetsgivare däremot inte beredd att i sinom tid utöka personens ansvarsområden och höja dennes status, kommer din talangfulla medarbetare snart söka sig vidare.  

2. Insatser hyllas inte ordentligt

Alla vill vi bli sedda och uppmärksammade för de goda arbete vi gör. Man ska akta sig noga för att ta medarbetares arbetsinsatser för givet. Genom att ge positiv feedback, beröm, eller ett enkelt ”tack”, då och då, visar du som arbetsgivare att du ser och uppskattar dina medarbetare. 

3. Dålig relation till chefeN

Mer än hälften av alla människor som väljer att säga upp sig gör det på grund av en dålig relation till sin chef eller närmsta ledare. Inte bara de mest ambitiösa medarbetarna slutar alltså till följd av detta. Chefer och ledare som inte bryr sig om att upprätthålla en god relation till sina anställda kan förvänta sig en hög personal omsättning.   

4. Inga möjligheter för personlig utveckling

Drivna medarbetare behöver känna att de ständigt utvecklas. Det är arbetsgivaren eller den närmsta ledarens uppgift att erbjuda personlig utveckling och se till att medarbetaren känner sig motiverad och vill fortsätta förbättras i takt med företaget. 

5. Kreativitet uppmuntras inte

För att behålla talangfulla medarbetare måste arbetsplatsen ge utrymme för kreativitet. Medarbetare vill inte känna sig begränsade i sitt arbete, de vill ha möjlighet att tänka fritt och att de ska finnas en öppenhet för förändring och förbättring. De gäller att känna till medarbetarens personliga egenskaper för att kunna möta denna typ av behov.  

6. Brist på utmaningar

Det behöver finnas höga, utmanande mål att sträva efter. Återigen ligger det på den närmsta ledarens ansvar att medarbetaren känner sig utmanad. Annars kommer personen istället bli uttråkad och tappa sin motivation.   

Läs vidare om hur vi kartläggare motivationsfaktorer och drivkrafter för att hitta den bästa matchningen mellan kandidat och företag» 

7. Fel personer anställs och befordras

Misstaget att anställa fel person, eller befordra någon till en roll som kanske egentligen borde erbjudits  någon annan, kan vara förödande. Ingen vill slita hårt med sina arbetsuppgifter för att sedan se någon ”glida in på en räkmacka” och ta positionen du var mer lämpad för. 

8. Arbetsgivaren håller inte löften

Bristande förtroende kan vara en bidragande orsak till varför medarbetare och ledare utvecklar dåliga relationer, som sedan leder till att personen väljer att sluta. Det är högst viktigt att ledaren inte inger falska förhoppningar och är noga med att hålla sina löften. 

9. passioneN KVÄVS

Engagerade personer vill känna en passion till sitt arbete. Därför behöver de en arbetsgivare som kan ge utrymme för deras passion, som lyssnar och kan förstå vad de behöver för att fortsätta känna sig passionerade. Konsekvensen kommer annars bli att din talangfulla medarbetare söker sig någon stans där denne få utlopp för sin passion igen. 

Källa: DrakePuls – HR Blog  

Vem är du på jobbet?

Gör vårt snabba test och ta reda på dina styrkor samt se vilka utmaningar som passar din personlighet. Det tar bara några minuter.

Läs mer:

Vad gör ditt företag attraktivt?

Vad innebär en soft skills-matchning?

Hitta din drömkandidat

 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?