Soveltuvuustestit

Tunnista oikeat osaajat, ennusta työssä menestymistä ja minimoi virherekrytoinnit.

HEKIN LUOTTAVAT MEIHIN

Soveltuvuustestit rekrytoinnissa

Soveltuvuustestejä hyödynnetään rekrytointiprosessissa oikeiden osaajien tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. Soveltuvuustesteillä kartoitetaan työnhakijoiden työpersoonallisuutta, motivaatiotekijöitä, kognitiivista kyvykkyyttä sekä kulttuurisopivuutta.

Testit tuovat tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi ja auttavat nostamaan rekrytoinnin objektiivisuutta. Testit antavat työnantajille tarkempaa tietoa ehdokkaan työskentelytyylistä ja ongelmanratkaisukyvyistä, ja auttavat näin muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijoista. Hakijoiden vahvuuksien peilaaminen suhteessa haettavan roolin vaatimuksiin auttaa tunnistamaan oikeat osaajat ja tekemään parempia henkilövalintoja. Testitulokset toimivat hyvänä ohjenuorana myös haastattelutilanteessa ja yksilöllisessä johtamisessa.

Rekrytoinnin lisäksi testejä voidaan hyödyntää tiimien kehittämisessä sekä sisäisissä henkilöstömuutoksissa.

 

Testit rekrytoinnin tueksi

Yleisimmät soveltuvuustestit osana valintaprosessia ovat persoonallisuusarviointi sekä erilaiset kognitiivista kyvykkyyttä mittaavat kykytestit kuten numeerinen testi, verbaalinen testi sekä abstraktia hahmotuskykyä mittaava testi.

Soveltuvuus­testit Clevry-alustalla

Clevryn helppokäyttöiseltä alustalta löydät kaikki soveltuvuustestit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Huippuluokan hakijakokemus. Arvioi sitä millä on merkitystä ja tee parempia henkilövalintoja.

Miksi käyttää testejä rekrytoinnissa?

Tunnista oikeat osaajat

Oikeat osaajat oikeille paikoille. Ennusta työssä suoriutumista ja palkkaa organisaatioonne sopivimmat.

Minimoi virherekrytoinnit

Virherekrytoinnit tulevat yritykselle kalliiksi. Kerää tarkempaa tietoa ehdokkaista prosessin aikana henkilövalinnan tueksi.

Nosta rekrytoinnin objektiivisuutta

Läpinäkyvät henkilövalinnat. Minimoi kognitiivisten vinoumien vaikutus, keskity vain olennaiseen  ja nosta rekrytoinnin objektiivisuutta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Lue lisää soveltuvuustesteistä