Persoonallisuusraportit

Valintaraportti

Kattava näkeys kandidaatin työpersoonallisuudesta.

Lataa malliraportti

Valintaraporttimme kuvaa kandidaatin yhteensopivuutta haettavaan työrooliin, perustuen persoonallisuusarvioinnin tuloksiin. Raportti näyttää yhteensopivuuden asteen eri osa-alueilla tietyssä työroolissa, sille määriteltyjen toivottujen attribuuttien perusteella.

Määritä miltä ihanteellinen hakijasi näyttäisi kullakin asteikolla käyttäen viisiportaista liukuvaa asteikkoa, joka vaihtelee asteikolla ”erinomainen soveltuvuus” ja ”heikko soveltuvuus”.

Clevry-alusta käyttää näitä luokituksia rakentaakseen alogritmin, joka kuvaa hakijoiden ja haettavan tehtävän välistä sopivuutta.

Kun käytät job match-toimintoa persoonallisuuskyselyssä, raporttiin voidaan sisällyttää hakijoiden asteikkopisteiden tulkinta.

Valintaraportti on erinomainen työkalu rekrytoijille, HR-ammattilaisille ja esihenkilöille valintaprosessin tukena.

Mitä valintaraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Job fit-yhteenveto

Tarjoaa kattavan taulukon, joka näyttää hakijan job match-pisteet persoonallisuuskyselyssä. Intuitiivinen punainen, keltainen, vihreä liikennevalopisteytys takaa tietojen helpon tulkinnan yhdellä silmäyksellä.

Kokonaisvaltainen job fit-tulos lasketaan myös yhdistämällä arviointitulokset tehtäväkohtaiseen algoritmiin. Tämä on hyvä ohjenuora hakijoiden esikarsinnassa, sillä se osoittaa, missä määrin hakijan persoonallisuus, tunnetyyli ja arvot sekä roolin vaatimukset ja palkitsevuus sopivat yhteen.

Yksityiskohtainen job fit-profiili

Yksityiskohtaiset job fit-sivut sisältävät selostuksen, jossa kuvataan erilaisia työn kannalta oleeellisia käyttäytymismalleja ja taipumuksia.

Visuaaliset indikaattorit persoonallisuuden kuvaukseen ja työtehtävän yhteensopivuuteen sekä sanallisessa että numeerisessa muodossa.