Persoonallisuusraportit

Onboarding-raportti

Sitouta uudet työntekijät tehokkaasti, auta heitä saavuttamaan täysi potentiaalinsa nopeammin ja vähennä henkilöstön vaihtuvuutta.

Lataa malliraportti

Onboarding-raportti auttaa tunnistamaan tehokkaimmat tavat, joilla varmistat uusille työntekijöille hyvän aloituksen roolissa.

Onboarding-raportti kuvaava vahvuuksia, joita henkilö todennäköisesti osoittaa työssä, tuntiessaan itsensä motivoituneiksi ja sitoutuneiksi, ja antaa ohjeita siitä, miten voit vedota heidän henkilökohtaiseen tyyliinsä, arvoihinsa ja motivaatiotekijöihinsä onboarding-prosessin aikana.

Raportti tarjoaa arvokkaita vinkkejä kaikkien tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen sekä siihen, miten hyödyntää parhaiten yksilöiden vahvuuksia. Raportin avulla tehostat uusien tiimin jäsenten sitoutumista sekä autat heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin.

Onboardingin hyödyt

- Auta uudet työntekijät tuottaviksi nopeammin

- Räätälöi yksilöllinen onboarding-kokemus uusille tiimiläisille

- Ymmärrä mikä heitä motivoi ja kuinka autat heitä saavuttamaan parhaimpansa

- Osoita arvostusta heti alusta asti panostamalla onboarding-prosessiin. Sitouta tehokkaasti ja vähennä henkilöstön vaihtuvuutta.

- Edistä parempia suhteita tiimeissä

Mitä onboarding-raportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Onboarding yhteenveto

Yleiskatsaus neljästä avaintekijästä, jotka olemme tunnistaneet keskeisiksi motivaation ja sitoutumisen kannalta uuden työntekijän aloittaessa tehtävässään, sekä neuvoja siitä, miten nämä tekijät voidaan parhaiten ottaa huomioon:

- Vuorovaikutus
- Stimulaatio
- Palkitseminen
- Ympäristö

Vahvuuksien hyödyntäminen

Yhteenvetosivu osoittaa hakijan kaksi vahvinta ominaisuutta kunkin ylläkuvatun neljän avaintekijän osalta, joihin tulisi kiinnittää eniten huomiota. 

Sisältää pisteytyksen sekä kuvauksen siitä, mitä pistemäärä tarkoittaa ja miten se voi näkyä työpaikalla.

Visuaalisesti miellyttävä ulkoasu

Visuaalinen esitys henkilön pistemäärästä tietyllä asteikolla mahdollistaa taipumusten ja mieltymysten helpon tulkinna.

Hyödyllisiä oivalluksia helposti

Värikoodatut osiot antavat tiiviitä neuvoja onboardingin tueksi ja auttavat luomaan onboarding-prosessin, joka pitää uudet työntekijät sitoutuneina ja motivoituneina.