Palautekysely

360-arviointi

Kehitä johtamista ja esihenkilötyötä 360-arvioinnilla, ja tue organisaatiosi menestystä.

360-alusta

360-arviointi on tehokas tapa kehittää johtamista ja esihenkilötyötä.

Kerää palautetta johdettavilta, esihenkilöiltä ja kollegoilta, ja muodosta kokonaisvaltainen kuva orgnisaatiosi johtamisen tilasta ja kehitystarpeista.

Arviointia voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisessä tai osana johdon auditointia.

Arvioitavien toimintaa kartoitetaan erilaisten esihenkilötyön kannalta keskeisten käyttäytymis- ja vuorovaikutusindikaattoreiden pohjalta. Tarjoa esihenkilöille objektiivista palautetta ja tunnista vahvuudet sekä kehittämiskohteet.

Carousel 360 on Clevryn pitkäaikaiseen tutkimustyöhön pohjautuva palaute-työkalu, joka tarjoaa arvokasta palautetta helposti ymmärrettävässä muodossa. Hyödynnä valmista johtamisen viitekehystä ja valitse sopivat osaamisalueet kirjastostamme, tai räätälöi täysin yksilöllinen kysely organisaatiosi arvojen ja roolin vaatimusten pohjalta.

Carousel 360-palautealusta

Intuitiivinen alusta

Intuitiivisella ja helppokäyttöisellä alustalla rakennat organisaatiosi 360- palauteprosessin vaivatta.

Määrittele halutut mittarit ja kutsu osallistujat vastaamaan kyselyyn. Voit seurata palauteprosessin etenemistä ja ladata raportteja reaaliajassa.

360 Feedback platform - 360 Tool - 360 surveys
360 Feedback platform - 360 Tool - Easy admin

Psykologien ja rekrytoijien kehittämä

Innostava palauteprosessi

Erilaiset kysymysmuodot auttavat keräämään yksityiskohtaisempaa palautetta.

Kyselyihin voi sisällyttää sekä arvosteluasteikkoja että avoimia kysymyksiä.

Saavuta syvällinen ymmärrys henkilön suorituksesta usealla eri osa-alueella.

Tunnista vahvuudet ja kehityskohteet

Vertailutyökalu

Tunnista trendejä henkilöstön suoriutumisessa eri osastojen, tiimien tai ajanjaksojen välillä.

Kerää arvokasta tietoa organisaatiosi strategisen päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

360 Report - 360 feedback report

Kokonaisvaltainen kuva

360-raportti

Helposti tulkittavat palauteraportit auttavat tunnistamaan vahvuuksia ja henkilöstön kehittämistarpeita eri osa-alueilla.

Hyödynnä tuloksia tulevaisuuden kehitystarpeiden suunnittelussa organisaationne strategian pohjalta.