Persoonallisuusraportit

Myyntiraportti

Arvioi, palkkaa ja pidä kiinni huippumyyjistäsi.

Lataa malliraportti

Clevryn myyntiraportti on erinomainen työkalu myyntirooleihin rekrytoitaessa.

Myyntiraportti kartoittaa laajasti henkilön myyntipotentiaalia ja tarjoaa syvällisen katsauksen henkilökohtaiseen tyyliin, arvoihin, sinnikkyyteen sekä motivaatiotekijöihin.

Raportti nostaa esiin myös mahdolliset riskitekijät myyntiroolissa persoonallisuusarvioinnin vastausten pohjalta.

Myyntiraportti on suunniteltu rekrytoijien ja esihenkilöiden käyttöön ja on erinomainen työkalu myös sisäisesssä kehityksessä myyntirooleihin.

Mitä myyntiraportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Yhteenveto

Hyvä yleiskuva hakijan edellytyksistä menestyä myyntiroolissa organisaatiossasi.

Myyntivahvuudet

Yhteenveto hakijan persoonallisuusarvioinnin vastauksista, sisältäen pisteet kultakin osa-alueelta myynnin nelikentässä. 

Lisäksi kokonaispistemäärä, joka osoittaa miten hakija vertautuu suhteessa myynnin ammattilaisista koostuvaan vertailuryhmään.  Korkeammat pisteet osoittavat vahvempaa myyntipotentiaalia.

Myyntiraporttimalli

Kuvaus siitä miten myyntiraportti on suunniteltu

Teoria ja tutkimus neljän osa-alueen taustalla sekä yksityiskohtaisempi kuvaus keskeisistä ominaisuuksista eri osa-alueiden alla.

Syvempi tarkastelu

Syvempi tarkastelu henkilön myyntiprofiilin vahvuuksista ja potentiaalisista riskitekijöistä. Kaksi vahvinta piirrettä jokaisen osa-alueen kohdalta, kartoittaen hakijan työskentelytyyliä, vahvuuksia ja mieltymyksiä suhteessa myyntityössä toivottuihin ominaisuuksiin.

Vinkkejä myös siihen, miten vahvistaa niitä piirteitä, joiden suhteen henkilö ei ole itsevarma tai toisaalta miten välttää ylilyöntejä hänelle itselleen mieluisassa myynnin osa-alueessa.