Arviointialusta

Persoonallisuuspiirteet

Rakenna omia arviointeja. Valitse mitkä piirteet ovat juuri teille tärkeitä arvioida eri rooleissa.


Persoonallisuus vaikuttaa tapaamme työskennellä. Se määrittelee miten lähestymme ihmisiä, tehtäviä ja päätöksiä, sekä mikä motivoi meitä ja millaisessa työympäristössä viihdymme.

Clevry-alustan helppokäyttöisen toiminnon avulla luot persoonallisuusarviointeja jotka mittaavat eri työtehtävissä menestymisen kannalta tärkeitä luonteenpiirteitä ja heijastavat yrityksesi kulttuuria. Mittaa vain sitä millä on merkitystä ja paranna hakijakokemusta.

Vuorovaikutus

Mukauttaa käyttäytymistyyliään tilanteen ja seuran mukaan.

Ystävällinen. Helppo tulla toimeen. Luo nopeasti suhteita muiden kanssa.

Hallitseva. Tuo läsnäolonsa julki. Toisinaan määräilevä muita kohtaan.

Vilpitön. Puhuu suoraan miettimättä liiemmin sitä, häiritseekö se muita. Ilmaisee mielipiteitä suoraan.

Sosiaalinen. Viihtyy toisten ihmisten seurassa. Hyvät yhteistyötaidot. Ei välttämättä pidä yksin työskentelystä.

Kulkee omia polkujaan. On mielellään erilainen. Ei tee mielellään kompromisseja toisten mieliksi.

Vakuuttava. Pyrkii vaikuttamaan muihin ihmisiin ja voittamaan heidät puolelleen.

Vastaanottavainen. Käyttää aikaa toisten ihmisten kuuntelemiseen. Ottaa muiden mielipiteet huomioon.

Rento toisten ihmisten seurassa. Itsevarma ja vapautunut sosiaalisissa tilanteissa.

Ajattelutapa

Etsii uusia lähestymistapoja. Nauttii uusien ideoiden kokeilemisesta. Keksii mieluummin uusia menetelmiä kuin käyttää vanhoja.

Nopea tekemään päätöksiä. Tekee mieluummin nopeita päätöksiä kuin jättää asioita ratkaisematta.

Pyrkii täydellisyyteen. Kiinnittää mielellään huomiota yksityiskohtiin. Huomaa asioita, joita toiset jättävät huomioimatta.

Järjestelmällinen ja analyyttinen ongelmien käsittelyssä. Luonteeltaan johdonmukainen. Luottaa mielellään dataan ja tutkittuun tietoon.

Huolellinen ja tunnollinen. Haluaa tehdä asiat hyvin. Käyttää aikaa, eikä oio mutkia.

Valmis ottamaan riskejä. Heittäytyy toisinaan mielellään virran vietäväksi.

Lähestyy ongelmia teoreettisesta näkökulmasta. Kiinnostunut asioiden taustalla vaikuttavista periaatteista. Enemmän strateginen kuin operatiivinen.

Suunnitelmallinen ja systemaattinen. Suunnittelee asioita ennen aloittamista. Ei mielellään työskentele epäjärjestelmällisesti.

Vie asiat loppuun. Jatkaa tehtävää, vaikka se olisi tylsä.

Motivaatio

Pitää sellaisista töistä, jotka tuottavat hyötyä toisille. Motivoituu työstä johon kuuluu toisista huolehtimista.

Näkee työn sosiaalisena mahdollisuutena. Toivoo työn tarjoavan mahdollisuuksia luoda uusia suhteita.

Motivoituu rahasta. Arvostaa korkeaa elintasoa. Ansiot vaikuttavat uravalintoihin.

Motivoituu ideoiden toteuttamisesta. Pitää omaperäisyyteen kannustavasta työympäristöstä. Etsii mahdollisuuksia olla innovatiivinen.

Pitää siitä, että kova työ huomioidaan. Ilahtuu kehuista. Motivaatio saattaa laskea, ellei kovaa työtä huomioida.

Haluaa tulla paremmaksi. Arvostaa koulutusta ja uusien taitojen kehittämistä. Asettaa itsensä kehittämisen muiden asioiden edelle.

Pitää korkeampien asemien mukanaan tuomasta arvovallasta. Status motivoi.

Pitää työstä, jolla on selkeä tulos. Motivoituu tavoitteiden saavuttamisesta. Ei ole mielellään toimettomana.

Nauttii vaihtelusta päivittäisessä työssä. Tekee mielellään useita asioita yhtä aikaa.

Tunnetyyli

Ei todennäköisesti huolestu tai hämmenny. Rauhallinen myös vaikeissa tilanteissa.

Ilmaisee helposti tunteita. Näyttää tunteensa. Näyttää tunteensa avoimesti muille ihmisille.

Haluaa ymmärtää omia tunteitaan. Pyrkii löytämään selityksen tunteille.

Tuntee, että asiat ovat omissa käsissä ja hallinnassa. Vastuussa omasta kohtalostaan. Pyrkii vaikuttamaan tapahtumiin saavuttaakseen toivotut tulokset.

Odottaa asioiden järjestyvän parhain päin. Suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen. Korostaa positiivisuutta.

Ei yleensä järkyty kritiikistä. Pikemminkin kova kuin tunteellinen.

Luottaa mieluummin itseensä kuin hakee emotionaalista tukea muilta. Tuntee olevansa tunne-elämän osalta riippumaton.

Luottaa omiin kykyihinsä. On itsevarma ja tuntee oman arvonsa.

Ei hermostu työskentelystä paineen alla. Tiukka aikataulu ei häiritse työskentelyä. Toimii paremmin paineen alaisena.

Kulttuurisopivuus

Kunnioittaa auktoriteetteja. Uskoo selkeään, hierarkkiseen rakenteeseen. Motivoituu toisten johtamisesta. Pitää ohjaavasta johtamiskulttuurista.

Työskentelee mielellään organisaatiomuutoksen kulttuurissa. kulttuurissa. Suosii innovaatioita perinteiden sijaan.

Nauttii työskentelystä kilpailuhenkisessä ympäristössä. Vertaa omaa suoritustaan muiden tuloksiin. Haluaa voittaa.

Pitää työkulttuurista, jossa korostetaan moraalia. Arvostaa ammattietiikkaa.

Arvostaa työskentelyä hauskassa ympäristössä. Usein huoleton töissä. Tykkää välillä nauraa.

Työskentelee mielellään älyllisesti haastavissa tehtävissä ja akateemisessa kulttuurissa.

Arvostaa uskollisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista. Samaistuu vahvasti omaan organisaatioonsa.

Pitää selkeästi määritellyistä säännöistä. Suosii ympäristöstä, jossa on järjestystä ja rajoja.

On sitä mieltä, että liiketoiminnassa taloudellisen tuloksen tavoittelun tulisi aina olla tärkein kannustin. Nauttii työskentelystä tuloskeskeisessä kulttuurissa.

Sosiaalinen suotavuus

Monitoroi kandidaatin vastaustyyliä. Kertoo onko hän yrittänyt esittää itsensä yltiöpositiivisessa valossa, pyrkiessään hallitsemaan itsestään vastauksillaan luomaa vaikutelmaa.

21Nämä piirteet sisältyvät Clevry Core- persoonallisuusarviointiin. Varmista, että sisällytät kyselyyn nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi myyntiraportin sekä tiimiraportin.

30Nämä piirteet sisältyvät Clevry Enhanced- persoonallisuusarviointiin, joka tarjoaa vielä syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuteen. Sisällytä kyselyyn nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi johtamisraportin.