Persoonallisuusraportit

Insights-raportti

Kattava näkemys kandidaatin työpersoonallisuudesta

Lataa malliraportti

Clevry Insights raportti kuvaa henkilön keskeisiä työpersoonallisuuden piirteitä. Insights on hyvä yleisraportti, joka kuvaa sitä, miten henkilö reagoi erilaisiin tehtäviin, ihmisiin, vaatimuksiin sekä palkitsemiseen ja kulttuuriin työpaikalla.

Raportti on suunniteltu rekrytoijien, esihenkilöiden, sekä HR-ammattilaisten käyttöön.

Mitä Insights-raportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Profiili yhteenveto

Tarjoaa yhteenvedon ehdokkaan mieltymyksistä ja taipumuksista muihin verrattuna helppolukuissessa profiilitaulukossa.

Vahvimmat mieltymykset

Yksityiskohtaiset tiedot viidestä tärkeimmästä persoonallisuusuuden ulottuvuudesta, joiden osalta henkilö kuvailee olevansa eniten erilainen kuin muut ihmiset. Pisarakuvakkeet osoittavat, olivatko nämä itsearvioinnit korkeampia vai matalampia suhteessa vertailuryhmään.

Lyhyt kuvaus asteikosta sekä otsikko, jonka alle kukin persoonallisuuspiirre kuuluu.

Helppokäyttöisen toiminnon avulla luot räätälöidyn persoonallisuusarvioinnin muutamassa minuutissa!

Vastaustyyli

Osoittaa, kuinka itsekriittinen ehdokas oli persoonallisuuskyselyä täyttäessään, ja antaa neuvoja siitä, miten voit mukauttaa lähestymistapaasi raporttia tulkittaessa vastaustyylin vaikutusten minimoimiseksi. Tällä sivulla saat myös paremman käsityksen siitä, mitä vastaustyyli tarkoittaa ja mikä on sen yhteys työsuoritukseen ja profiilin oivallusten vahvistamisen tärkeys.

Valitse mitkä arvioinnit haluat sisällyttää rekrytointiprosessiin ja alusta yhdistää valitut arvioinnit yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi kandidaatille.

Skaalojen lähempi tarkastelu

Helposti tarkasteltavissa taulukoissa esitetään selkeästi kandidaatin vastaukset arviointiin. Jokaista hakijan täyttämää persoonallisuusasteikkoa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, ja kullekin osaamisalueelle on varattu oma sivunsa.

Korkean ja matalan asteikon kuvaajien avulla voit varmistaa, että ymmärrät täysin, miltä yksittäisen henkilön pistemäärä asteikolla voi näyttää työpaikalla. Oheinen teksti keskittyy tähän ja kuvaa erityisiä käyttäytymismalleja ja taipumuksia, jotka liittyvät heidän tuloksiinsa.

Etenemismahdollisuudet

Osoittaako hakijasi halua ja kykyä tuottaa organisaatiollesi enemmän ottamalla vastaan uusia ja haastavampia tehtäviä?

Tällä sivulla tarkastellaan hakijan kehityspotentiaalia ja mahdollisuuksia edetä tulevaisuudessa vastuullisempaan asemaan. Potentiaaliprofiili muodostetaan yhdistämällä pisteet osioista: Ihmissuhteet, Oppimiskyky ja Draivi, ja ne esitetään sekä väriympyrässä että pylväsmuodossa helppoa tulkintaa varten.