Rekrytointiprosessi

Clevryn datavetoinen rekrytointiprosessi auttaa tunnistamaan oikeat osaajat, ennustamaan työssä menestymistä ja vähentämään virherekrytointeja.

Se parempi rekrytointiprosessi

Clevryn rekrytointiprosessin keskiössä ovat roolikohtaiset osaamisprofiilit, jotka perustuvat eri työtehtävissä menestymisen kannalta tärkeiden pehmeiden taitojen mittaamiseen.

Tällaisia pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi sopeutuvuus, kommunikaatio- ja tiimityöskentelytaidot. Roolikohtaiset osaamisprofiilit on luotu Clevryn tieteellisen tutkimustyön ja roolikartoituksen pohjalta.

Mittaamalla kussakin tehtävässä työsurituksen kanssa tutkitusti korreloivia pehmeitä taitoja, motivaatiotekijöitä sekä kulttuurista sopivuutta, varmistamme aina parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työnhakijan välillä.

1.

Profiilin määritys ja haun avaaminen

Kun asiakkaan tarve on selvillä, määritellään haluttu profiili ja asetetaan yhteistyölle selkeät tavoitteet. Avaamme haun julkaisemalla työpaikkailmoituksen, ja lisäksi Talent sourcing-tiimimme kartoittaa ja kontaktoi suoraan potentiaalisia hakijoita eri kanavissa.

2.

Hakijoiden esikarsinta ja puhelinhaastattelut

Käymme potentiaalisimpien hakijoiden kanssa lyhyen puhelinhaastattelun. Kartoitamme hakijoiden taustaa, kovia taitoja sekä muita perusedellytyksiä. Puhelinhaastattelun jälkeen kutsumme sopivimmat hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun.

3.

Psykometriset testit ja strukturoitu haastattelu

Strukturoitu haastattelu yhdistettynä psykometrisiin testeihin nostaa onnistuneen rekrytoinnin todennäköisyyttä merkittävästi. 

4.

Hakijoiden esittely ja asiakashaastattelut

Esittelemme asiakkaalle soveltuvimmat kandidaatit, tyypillisesti 1-3 henkilöä avointa työpaikkaa kohden. Asiakaan tavattua potentiaalisimmat hakijat, hän tekee lopullisen henkilövalinnan. Rekrytoijamme on tarvittaessa tukena päätöksenteossa.

5.

Suorituksen seuranta ja palaute

Pyydämme aktiivisesti palautetta ja seuraamme yhteistyön edistymistä varmistaaksemme, että uusi työntekijä pääsee hyvin liikkeelle roolissaan. Palveluumme kuuluu aina onboarding- raportti, joka on hyvä työkalu esihenkilöille yksilölliseen johtamiseen.

6.

Henkilöstövuokraus - Consultant care

Henkilöstövuokrauksessa Clevry toimii työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Consultant care-tiimimme toimii linkkinä työntekijän ja asiakasyrityksen välillä, tukien työntekijää kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on työssään viihtyvät, motivoituneet ja tuottavat konsultit.