Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi rekrytoinnin tueksi. Tunnista oikeat osaajat, lisää rekrytoinnin objektiivisuutta ja vähennä virherekrytointeja. Tee arvioinnit itse alustalla tai hyödynnä arviointipalveluamme.

Arvioi sitä
millä on merkitystä.

Soveltuvuusarviointi auttaa tunnistamaan oikeat osaajat avoimeen työtehtävään. Arvioinnit antavat luotettavaa tietoa hakijoiden vahvuuksista, sekä työskentelytyylistä ja motivaatiotekijöistä rekrytointipäätöksen tueksi. Vertaile hakijoita objektiivisesti ja tee parempia henkilövalintoja. Hyödynnä valmiita roolikohtaisia arviointejamme tai luo omia arviointeja alustalla yrityksesi kulttuurin ja roolien vaatimusten pohjalta.

Helppokäyttöinen arviointialustamme tarjoaa kaikki testit rekrytoinnin tueksi. Tee soveltuvuusarvioinnit itse alustalla tai hyödynnä arviointipalveluamme.

Miten alusta toimii

Joustava arviointialusta

Hallinoi koko arviointiprosessia yhdessä paikassa. Luo vaivatta omia arviointeja tai hyödynnä valmiita osaamisprofiileja. Kaikki psykometriset testit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Muodosta koko kuva

Yhdellä persoonallisuusarvioinnilla saat käyttöösi kaikki tarvittavat raportit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin. Vertaile kandidaatteja alustalla ja laita soveltuvimmat jatkoon prosessissa. Henkilökohtainen palauteraportti tuo lisäarvoa kaikille hakijoille.

Analytiikka ja vertailu

Tiedätkö mikä korreloi työssä menestymisen kanssa organisaatiossanne? Ymmärrä miltä hyvä näyttää ja mitkä tekijät korreloivat menestyksen kanssa eri rooleissa. Yhdistä työsuoritusdata arviointituloksiin ja vie analytiikkasi uudelle tasolle.

Arviointipalvelu

Clevryn soveltuvuusarviointipalvelu on täydellinen ratkaisu, kun sinulla on arviointitarve jota et halua tai ehdi tehdä itse. Kandidaatin pehmeät taidot ja soveltuvuus tehtävään mitataan Clevryn arviointialustalla. Tämän lisäksi asiantuntijamme käy kahdenkeskisen keskustelun kandidaatin kanssa muodostaakseen syvällisen ymmärryksen henkilön motivaatiotekijöistä, kyvykkyydestä, sekä yleisestä soveltuvuudesta työtehtävään.

Arviointiprosessi

Asiantuntijamme hoitaa koko prosessin puolestasi sisältäen arviointiprofiilin rakentamisen ja arviointien hallinoimisen Clevryn alustalla, sekä tulosten läpikäynnin kandidaatin kanssa. Näit voit lisätä rekrytointiprosessiin tehokkaan, työssä suoriutumista ennustavan arvioinnin minimaalisella aikapanostuksella.

Suosittelemme parhaat arvioinnit kyseiseen rooliin, perustuen työnkuvaukseen ja kanssasi käytyihin keskusteluihin.

Organisoimme arvioinnit, hallinnoimme suoritusprosessin ja hoidamme yhteydenpidon kandidaatin kanssa.

Clevryn sertifioitu asiantuntija käy syventävän keskustelun kandidaatin kanssa hänen arviointitulostensa ympärillä.

Tarjoamme asiakkaalle loppupalautteen arviointitulosten ja kandidaatin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Soveltuvuusarviointi UKK - Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvuusarviointia käytetään rekrytoinnissa työnhakijoiden vahvuuksien, motivaatiotekijöiden sekä kyvykkyyden ja kulttuurisen sopivuuden arviointiin. Soveltuvuusarviointi auttaa ennustamaan työssä menestymistä ja minimoimaan virherekrytoinnin mahdollisuuden. Rekrytoinnin lisäksi soveltuvuusarviointia voidaan hyödyntää sisäisissä henkilöstömuutoksissa.

Monesti näitä kahta käytetään synonyymeinä, mutta teknisesti kyse on eri asioista. Soveltuvuusarviointi on kokonaisuus johon kuuluu verkossa täytettävien soveltuvuustestien (esim. persoonallisuus- ja kykytestit) lisäksi ainakin strukturoitu haastattelu, sekä tilanteesta ja roolin vaativuudesta riipuen myös case- tai simulaatiotehtäviä. Kevyempi, online-testit sekä haastattelun sisältävä kokonaisuus on usein riittävä yleisimpiin työtehtäviin. Volyymirekrytoinnissapelkkiä kykytestejä saatetaan käyttää esikarsintamenetelmänä.

Laadukkaissa persoonallisuus- ja kykytesteissä vastauksia verrataan aina normiryhmään, jotta voidaan tarkastella miten eri henkilöt vertautuvat kyvykkyyksiltään ja taipumuksiltaan yleiseen keskiarvoon. Pisteytyksessä käytetään yleensä sten-pisteitä, jotka ilmaisevat asteikolla yhdestä kymmeneen henkilön mieltymyksen vahvuuden tietyllä persoonallisuuspiirteellä, tai kokonaissuorituksen kykytestissä.

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia arviointeja ja testejä rekrytoinnin tueksi, joten oikean arvioinnin valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Laadukkaat, tieteeseen pohjautuvat arvioinnit ovat lähtökohtaisesti erittäin luotettavia. Keskeisiä luotettavuuden mittareita ovat testien reliabiliteetti ja validiteetti, jotka ilmaisevat kuinka hyvin testi mittaa sitä mitä se sanoo mittaavansa, sekä kuinka luotettavasti ja toistettavasti testi mittaa kyseistä ilmiötä.

Soveltuvuusarvioinnin tehtävä on varmistaa paras yhteensopivuus työnantajan ja työnhakijan välillä, ja täten se palvelee myös työnhakijaa. Arviointi lisää hakijoiden itsetuntemusta ja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Kandidaatin henkilökohtainen palauteraportti on hyödyllinen työkalu itsensä kehittämisen ja omien uravalintojen tueksi, vaikka ei tulisikaan valituksi tehtävään. 

Paras tapa valmistautua soveltuvuusarviointiin on nukukua hyvät yöunet ja varata rauhallinen paikka ja aika verkossa täytettävien testien tekemiseen. Numeeriset kykytestit jännittävät yleensä työnhakijoita eniten, ja niitä varten voi ollakin hyvä virkistää muistia esimerkiksi prosenttilaskujen osalta, mikäli niitä ei ole viime aikoina tullut tehtyä. Kannattaa myös tehdä muutama harjoitustesti etukäteen, jotta tiedät mitä odottaa itse testitilanteessa. Persoonallisuusarvioinnissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, joten parasta on vain olla oma itsensä ja vastata rehellisesti oman työminän pohjalta.