Miksi hyödyntää soveltuvuusarviointia rekrytoinnissa?

Soveltuvuusarvioinnilla kartoitetaan hakijoiden vahvuuksia, motivaatiotekijöitä sekä kulttuuriyhteensopivuutta. Soveltuvuusarviointi tuo rekrytoivalle taholle tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi, auttaa tunnistamaan soveltuvimmat hakijat sekä ennustamaan työssä menestymistä.

 

Miksi hyödyntää soveltuvuusarviointia rekrytoinnissa

Mikä on soveltuvuusarviointi?

Soveltuvuusarvionti auttaa työnantajia tunnistamaan oikean osaajan avoimeen työtehtävään. Arvioinnilla kartoitetaan työnhakijoiden työpersoonallisuutta, kognitiivista kyvykkyyttä, motivaatiota ja vuorovaikutustyyliä sekä tiimitaitoja. Mittaamalla näitä ominaisuuksia tieteellisillä menetelmillä, voidaan luotettavasti arvioida kunkin hakijan valmiuksia menestyä roolissa ja yrityksen kulttuurissa.

Soveltuvuusarviointi käsittää ainakin itsearviointina suoritettavan työpersoonallisuustestin ja erilaisia kykytestejä sekä haastattelun, ja työtehtävän vaativuudesta riippuen lisäksi ryhmähaastattelun ja/tai työsimulaation.

Ennusta työssä menestymistä

Soveltuvuusarvointi on paras tapa ennustaa työssä menestymistä. Tieteen valossa kykytestit ovat paras yksittäinen työmenestystä ennustava tekijä, päihittäen perinteiset menetelmät kuten CV:n, haastattelun ja suosittelut. Sisällyttämällä soveltuvuusarvioinnin rekrytointiprosessiin nostat rekrytoinnin osumatarkkuutta merkittävästä ja minimoit kalliiden virherekrytointien mahdollisuuden.

Tee parempia päätöksiä datan avulla

Persoonallisuustestien ja kykytestien vastauksia verrataan aina normiryhmään, jotta nähdään miten kukin hakija vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon. Jokaisen ihmisen persoonallisuus on uniikki ja se sopii paremmin yhteen joihinkin työrooleihin kuin toisiin. Testitulokset helpottavat hakijoiden vertailua keskenään ja auttavat ohjaaman päätöksentekoa.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Lisää rekrytoinnin objektiivisuutta

Kognitiiviset vinoumat ja tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat väistämättä ajatteluumme, eikä rekrytointitilanne ole tästä poikkeus. Tärkeintä on pyrkiä tiedostamaan vinoumat ja minimoida niiden vaikutus päätöksentekoon. Validoidut testausmenetelmät laittavat kaikki ehdokkaat samalle viivalle ja  auttavat nostamaan rekrytointiprosessin objektiivisuutta.

Soveltuvuusarviointi tuo varmuutta henkilövalintoihin ja korvaa mututuntuman tieteellisellä tiedolla.

Luo lisäarvoa hakijoille

Soveltuvuusarvioinnit, etenkin persoonallisuusarviointi ja tilannekohtaiset arvioinnnit laittavat henkilön pohtimaan omaa persoonallisuuttaan ja toimintamalleja. Arviointien vaatima itsetutkiskelu ja tulosten purku palautekeskustelun yhteydessä auttavat hakijoita tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita, ja lisäävät heidän itsetuntemustaan. Hakijoille suunnattu palauteraportti on arvokas työkalu itsensä kehittämisen ja omien uravalintojen suunnittelun tueksi.

Hakijat myös arvostavat tasapuolista ja objektiivista valintaprosessia.

Tukea onboardingiin

Kun olet löytänyt oikean osaajan rooliin, haluat luonnollisesti pitää hänestä kiinni. Onboarding– vaihe on ratkaisevan tärkeä uusien työntekijöiden sitouttamisessa. Laadukas onboarding auttaa uusia tiimiläisiä tuntemaan itsensä tervetulleiksi, nostaa tuottavuutta ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Clevryn persoonallisuusarvioinnin vastauksiin perustuva onboarding- raportti on esihenkilöille tehokas työkalu yksilölliseen johtamiseen. Raportti auttaa esihenkilöitä tutustumaan uusiin tiimiläisiin nopeammin – heidän vahvuuksiinsa, kehityskohteisiinsa  ja motivaatiotekijöihin. Yksilöllisen johtamisen kautta autat tiimiläisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin ja sitoutat heidät saumattomasti osaksi organisaatiota.

Clevry tarjoaa soveltuvuusarvioinnit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen, joko palveluna tai alustan kautta in-house käyttöön. Ole meihin yhteydessä niin asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?