Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Kykytestit

Mittaa kandidaattien kognitiivista kyvykkyyttä, tunnista soveltuvimmat osaajat ja ennusta työssä menestymistä korkealla tasolla.

Mikä on kykytesti?

Kykytestit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suorituskykyä erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa. Testit auttavat työnantajaa tunnistamaan potentiaalisimmat hakijat ja tekemään parempia henkilövalintoja.

Kykytestit mittaavat henkilön kykyä prosessoida tietoa rajatussa ajassa ja ne ovat tutkitusti vahvin yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä. Yhdistettynä muihin arviointeihin kuten persoonallisuusarviointiin, saadaan muodostettua vielä kattavampi kuva kandidaatin profiilista ja soveltuvuudestaan avoimeen työtehtävään.

Tunnista parhaat osaajat

Mittaa kandidaattien kyvykkyyttä työperustaisissa tehtävissä, tunnista soveltuvimmat osaajat ja tee parempia rekrytointipäätöksiä.

Ennusta työssä suoriutumista

Kykytestit ovat tutkitusti vahvin yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä. Palkkaa vain parhaat ja nosta tuottavuutta.

Seulo hakijoita tehokkaasti

Hyödynnä kykytestejä suurien hakijamassojen seulontaan ja esikarsintaan. Varmista, että vain sopivimmat jatkavat prosessissa.

 

Clevry kykytestit

Helppokäyttöiseltä online- alustaltamme löydät kykytestit kolmella eri tasolla: korkea taso, keskitaso ja perustaso. Kaikki tasot käsittävät joukon erilaisia testejä.

Voit yhdistellä kaikkia kykytestejämme varmistaaksesi, että löydät juuri sen oikean osaajan avoimeen työtehtävään. Hakijaystävälliset testit voidaan täyttää millä tahansa laitteella. Kaikkien testien tulokset ovat nähtävissä kootusti yhdellä raportilla.

Korkea Taso

Korkean tason testit vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Verbaalinen kykytesti, Numeerinen kykytesti, Abstrakti kykytesti

Keskitaso

Keskitason testit erilaisiin valkokaulustehtäviin.

Verbaalinen kykytesti, Numeerinen kykytesti, Abstrakti kykytesti

Perustaso

Perustason testit suorittavan työn rooleihin.

Numeerinen kykytesti, Mekaaninen kykytesti

Clevry_assessment-Numerical

Numeerinen kykytesti

Numeerinen testi mittaa henkilön kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista dataa.

Numeeriset testit ovat monivalintatehtäviä, joissa kandidaatit työskentelevät numeroiden, keskiarvojen ja prosenttiosuuksien kanssa. Testit ovat ajastettuja ja laskimen käyttö on sallittua.

Clevry_assessment-Verbal

Verbaalinen kykytesti

Verbaalinen testi mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja analysoida tietoa kirjoitetussa muodossa.

Verbaalisessa testissä kandidaatille esitetään tekstikappale tietystä aiheesta. Tämän pohjalta tulee vastata väittämiin sen mukaan ovatko ne vastaajan mielestä oikein, väärin tai ei voida sanoa tekstin perusteella.

 
Clevry_assessment-Mechanical

Mekaaninen kykytesti

Mekaaninen kykytesti arvioi henkilön kykyä soveltaa fysiikan lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin.

Testissä kandidaatille esitetään kuvin erilaisia mekaanisia prosesseja, kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa. Näistä tulee päätellä mikä monivalintavastaus näyttää oikean toiminnon tai periaatteen.

Clevry_assessment-Abstract

Abstrakti kykytesti

Abstrakti päättelytesti mittaa henkilön yleisälykkyyttä ja kykyä työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa.

Testissä kandidaatille esitetään joukko erilaisia kuvioita ja muotoja, ja hänen tulee päätellä mikä tulee seuraavaksi. Abstraktit päättelytestit ovat ajastettuja, ei-sanallisia monivalintatehtäviä.

 

Clevry_Brand_Illustration_3_N2_4

 

Kykytestin raportti

Kykytestin raportti tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kandidaatin suorituksesta yhdessä tai useammassa kykytestissä.

Raportti tarjoaa yleiskatsauksen suoritetuista testeistä, kandidaatin tulokset, mitä testit mittaavat, sekä ohjeistuksen tulosten tulkintaan ja kuinka saada raportista paras mahdollinen hyöty. Hakijoille voidaan automatisoida oma palauteraportti, joka nostaa hakijakokemuksen uudelle tasolle.

Testien tulosten yksityiskohtaisempi tarkastelu ja linkittäminen haettava työn vaatimuksiin antaa työnantajalle selkeän kuvan siitä, miten kandidaatti pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

 

Lataa malliraportti

Muita ominaisuuksia:

Tulosten verifiointi

Mikäli haluat varmentaa kandidaatin suorituksen tietyn testin kohdalla, voit pyytää häntä täyttämään lyhyemmän jatkotestin. Raportti sisällyttää todentamistestin tulokset alkuperäisen testin tulosten rinnalla, jotta voit tehdä varmaan tietoon pohjautuvan päätöksen. 


Säädettävä pisteytys

Enemmän valinnanvaraa siihen, miten kandidaattien tulokset näytetään. Voit valita seuraavista: sten- pisteet, keskihajonta-arvo tai persentiilit.

Liikkennevalolistaus

Värikoodaus ilmaisee kandidaattien yleisen suoriutumisen.

Kykytesti_raportti

Haluatko kuulla lisää kykytesteistämme?

Tarvitsetko apua parhaiden osaajien tunnistamisessa? Ota yhteyttä, autamme sinua mielellämme.