Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita?

Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita? Tämä kysymys askarruttaa joskus asiakkaidemme mieltä, ja vaikka huoli on ymmärrettävä, on se pääosin täysin turha.

Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita

Yleisesti saatetaan ajatella, että soveltuvuusarvioinnit ovat todella vaikeita tai niillä on jotenkin tarkoitus saada hakijat ansaan, mikä voi kannustaa hakijoita jopa huijaamaan. Tämän myytin olemme jo murtaneet aiemmassa blogikirjoituksessa.

Tosiasiassa tutkimus osoittaa, että työnhakijat arvostavat hakuprosessia joka on tasapuolinen ja läpinäkyvä, ja soveltuvuusarviointi auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Erilaiset testit kuten työpersoonallisuustesti ja kykytestit, ovat objektiivinen tapa hankkia monipuolisempaa tietoa hakijoista ja tunnistaa näin oikea osaaaja avoimeen työtehtävään, sekä minimoida samalla erilaisten ajatusvinoumien vaikutukset henkilövalintoihin.

Testit auttavat varmistamaan, että kaikki hakijat ovat samalla viivalla ja heitä arvioidaan vain työn kannalta oleellisten seikkojen perusteella. Jos hakijat ovat tietoisia testien objektiivisesta luonteesta, ne vaikuttavat heti vähemmän ”pelottavilta”. Hakijat siis enemminkin suosivat rekrytointiprosessia, jonka osana tehdään soveltuvuusarviointi.

Paras tapa hälventää huolia ja pelkoja hakijoiden suunnalta, on auttaa heitä ymmärtämään miksi testejä teetetään haun yhteydessä, miten tuloksia tulkitaan ja mikä on niiden painoarvo henkilövalinnoissa. Mahdollinen vastareaktio kääntyy äkkkiä positiiviseksi, kun arviointiprosessi on täysin läpinäkyvä, kommunikaatio toimivaa ja hakijoille tarjotaan laadukasta palautetta omista arvioinneistaan. Palaute auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita tuoden hakijoille lisäarvoa ja tukea työnhakuun, vaikka valinta ei osuisikaan omalle kohdalle. Keskeistä on myös, että testeillä mitataan aina vain kyseisen roolin kannalta oleellisia tekijöitä. Lisäksi, hakijoille kannattaa vinkata yleisistä vinkeistä testien tekijöille, mikä auttaa valmistautumaan testitilanteeseen.

Aiemmin testit ovat voineet olla melko tylsiä ja luoltaantyöntäviäkin, eikä niiden tekemistä ole tehty erityisen houkuttelevaksi hakijoille. Tänä päivänä testien hakijakokemukseen panostetaan onneksi selvästi enemmän, ja tekemällä testien täyttämisen mahdollisimman mielenkiintoiseksi hakijoille, voidaan vähentää turhaa jännitystä ja tehdä arviointikokemuksesta huomattavasti houkuttelevampi.

Clevryn arviointialusta mahdollistaa testien räätälöinnin yrityksen kulttuurin ja arvojen pohjalta sekä arviointinäkymän brändäyksen yrityksen ilmeellä. Tämä luo yhtenäisen ja saumattoman hakuprosessin ja vahvistaa työnantajamielikuvaa. Alustamme on rakennettu työnhakijat mielessä ja hakijatyytyväisyytemme onkin huippuluokkaa – 9,7/10!

Jos hakijoilla on positiivnen kuva rekrytointiprosessista ja sen etenemisestä, he jatkavat mielellään seuraavaan vaiheeseen. Tämä on entistä tärkeämpää juuri nyt kun parhaista osaajista käydään monilla aloilla kovaa kilpailua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että soveltuvuusarvioinnit karkoittavat hakijoita vain jos ne ovat tylsiä tai asettavat hakijat epätasa-arvoiseen asemaan. Pitämällä hakijat hyvin informoituna testien luonteesta ja hakuprosessin etenemisestä, sekä tarjoamalla tukea ja palautetta luot lisäarvoa kaikille hakijoille. Näin soveltuvuusarvioinnista ei muodostu kompastuskiveä vaan ennemminkin hakijakokemusta vahvistava tekijä.

Clevry tarjoaa soveltuvuusarvioinnit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen, joko palveluna tai   alustan  kautta in-house käyttöön. Ole meihin yhteydessä niin asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at