Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita?

Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita? Tämä kysymys askarruttaa joskus asiakkaidemme mieltä, ja vaikka huoli on ymmärrettävä, on se pääosin täysin turha.

Karkoittaako soveltuvuusarviointi hakijoita

Yleisesti saatetaan ajatella, että soveltuvuusarvioinnit ovat todella vaikeita tai niillä on jotenkin tarkoitus saada hakijat ansaan, mikä voi kannustaa hakijoita jopa huijaamaan. Tämän myytin olemme jo murtaneet aiemmassa blogikirjoituksessa.

Tosiasiassa tutkimus osoittaa, että työnhakijat arvostavat hakuprosessia joka on tasapuolinen ja läpinäkyvä, ja soveltuvuusarviointi auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Erilaiset testit kuten työpersoonallisuustesti ja kykytestit, ovat objektiivinen tapa hankkia monipuolisempaa tietoa hakijoista ja tunnistaa näin oikea osaaaja avoimeen työtehtävään, sekä minimoida samalla erilaisten ajatusvinoumien vaikutukset henkilövalintoihin.

Testit nostavat objektiivisuutta

Standardoidut testit auttavat varmistamaan, että kaikki hakijat ovat samalla viivalla ja heitä arvioidaan vain työn kannalta oleellisten seikkojen perusteella. Kun hakijat ovat tietoisia testien objektiivisesta luonteesta, ne vaikuttavat heti vähemmän ”pelottavilta”, ja hakijat suhtautuvat myötämielisemmin arviointeihin osana prosessia.

Välillä näkee hakijoiden keskuudessa purnausta heikosti rakennetuista testeistä, joiden ennustevaliditeetti on kristallipallon luokkaa. Tämä herättää ymmärrettävästi vastustusta, eikä tällaisia testeja omituisine kysymyksineen tulisikaan koskaan käyttää rekrytoinnin yhteydessä. Validoidut ja vankan tieteellisen taustan omaavat testit mittaavat vain työtehtävän kannalta olennaisia seikkoja ja auttavat vertailemaan hakijoita tasapuolisesti.

Viestintä ja läpinäkyvyys kunniaan

Paras tapa hälventää huolia ja pelkoja hakijoiden suunnalta, on auttaa heitä ymmärtämään miksi testejä teetetään haun yhteydessä, miten tuloksia tulkitaan ja mikä on niiden painoarvo henkilövalinnoissa. Testit ovat rekrytoinnin apuväline ja antavat tukea päätöksentekoon, mutta lopullisia henkilövalintoja ei tulisi koskaan tehdä pelkkien testitulosten perusteella, tästä on myös hakijoita hyvä muistuttaa.

Mahdollinen vastareaktio kääntyy äkkkiä positiiviseksi, kun arviointiprosessi on täysin läpinäkyvä, kommunikaatio toimivaa ja hakijoille tarjotaan laadukasta palautetta omista arvioinneistaan. Kaikki Clevryn persoonallisuusarvioinnin täyttävät saavat vastaustensa pohjalta henkilökohtaisen palauteraportin. Palaute auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita tuoden hakijoille lisäarvoa ja tukea työnhakuun, vaikka valinta ei osuisikaan omalle kohdalle. Keskeistä on myös, että testeillä mitataan aina vain kyseisen roolin kannalta oleellisia tekijöitä. Lisäksi, hakijoille kannattaa vinkata yleisistä vinkeistä testien tekijöille, mikä auttaa valmistautumaan testitilanteeseen.

Aiemmin testit ovat voineet olla melko tylsiä ja luoltaantyöntäviäkin, eikä niiden tekemistä ole tehty erityisen houkuttelevaksi hakijoille. Tänä päivänä testien hakijakokemukseen panostetaan onneksi selvästi enemmän, ja tekemällä testien täyttämisen mahdollisimman mielenkiintoiseksi hakijoille, voidaan vähentää turhaa jännitystä ja tehdä arviointikokemuksesta huomattavasti houkuttelevampi.

Clevryn arviointialusta mahdollistaa testien räätälöinnin yrityksen kulttuurin ja arvojen pohjalta sekä arviointinäkymän brändäyksen yrityksen ilmeellä. Tämä luo yhtenäisen ja saumattoman hakuprosessin ja vahvistaa työnantajamielikuvaa. Alustamme on rakennettu työnhakijat mielessä ja hakijatyytyväisyytemme onkin huippuluokkaa – 9,7/10!

Jos hakijoilla on positiivnen kuva rekrytointiprosessista ja sen etenemisestä, he jatkavat mielellään seuraavaan vaiheeseen. Tämä on entistä tärkeämpää nyt kun parhaista osaajista käydään monilla aloilla kovaa kilpailua.

Lopuksi

Yhteenvetona voidaan todeta, että soveltuvuusarvioinnit karkoittavat hakijoita vain jos ne ovat epäluotettavia, tylsiä tai asettavat hakijat epätasa-arvoiseen asemaan. Pitämällä hakijat hyvin informoituna testien luonteesta ja hakuprosessin etenemisestä, sekä tarjoamalla tukea ja palautetta luot lisäarvoa kaikille hakijoille. Näin soveltuvuusarvioinnista ei muodostu kompastuskiveä vaan ennemminkin hakijakokemusta vahvistava tekijä.

Clevry tarjoaa soveltuvuusarvioinnit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen, joko palveluna tai   alustan  kautta in-house käyttöön. Ole meihin yhteydessä niin asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?