Koeaika ja koeaikapurku

Koeaikapurku on tapa päättää työsuhde työsopimuksessa määritellyn koeajan puitteissa. Sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus koeaikapurkuun, ja tässä artikkelissa tarkastellaan sitä erityisesti työnantajan näkökulmasta. 

Koeaika

Uuden työsuhteen alkaessa työsopimukseen yleensä kirjataan koeaika, joka on ajanjakso, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat arvioida, vastaako työsuhde heidän odotuksiaan. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa koeajasta, sitä ei ole olemassa. Koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta ja määräaikaisissa työsuhteissa enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta. Koeajan pidentäminen on mahdollista vain erityistilanteissa, kuten työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi.

Työntekijän siirtyessä yrityksen sisällä toiseen tehtävään voidaan työntekijän kanssa sopia tehtäväkohtaisesta koeajasta, jonka puitteissa kumpikin osapuoli voi tarvittaessa purkaa tehdyn, mutta ei työsuhdetta kokonaisuudessaan. Jos koeajan puitteissa tehdään tällöin purku, työntekijä palaa takaisin aiempaan tehtäväänsä.

Koeaikapurun perusteet

Kun työnantaja päättää purkaa työsuhteen koeajalla, purun perusteen tulee olla asiallinen ja olennainen koeajan tarkoitukseen nähden. Käytännössä syy voi olla esimerkiksi kokonaisarvio siitä, ettei työnantaja näe enää työsuhteen jatkumiselle perusteita ja kokonaisarvioon voi vaikuttaa yksittäiset tapahtumat tai pitkäaikainen haitallinen toiminta, joka ei ole korjaantunut yrityksen toimista huolimatta.

Asiallisuuden lisäksi koeaikapurun syyn tulee olla henkilöön liittyvä, eikä se voi perustua tuotannollisiin tai taloudellisiin seikkoihin. Jos työnantaja huomaa esimerkiksi uuden työntekijän palkattuaan, ettei tätä roolia tarvita, tilanne vaatii yleensä muutosneuvottelut, vaikka henkilö olisikin vielä koeajalla.

Koeaikapurku käytännössä

Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus työntekijän ja työnantajan odotuksia. Parhaassa tilanteessa näistä odotuksista sekä niissä suoriutumisesta keskustellaan avoimesti koko koeajan ajan, jotta mahdollinen koeaikapurku ei tulisi toiselle osapuolelle yllätyksenä.

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä työntekijälle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi, eli kertoa oma näkemyksensä asioista. Tämä voi tapahtua joko välittömästi purkutarpeen ilmetessä tai erikseen varattavassa kuulemistilaisuudessa. Mikäli kuuleminen järjestetään samassa hetkessä, voi keskustelun runko olla esimerkiksi seuraava:

  1. Kerrot tilanteesta ja harkinnastasi päättää työsuhde
  2. Anna työntekijälle tilaisuus kertoa oma näkemyksestä ja varaa tarvittaessa erillinen kuulemistilaisuus
  3. Varmista, että työntekijä on saanut tuoda näkemyksensä esiin
  4. Arvioi tilanne ja tarvittaessa ota aikalisä
  5. Kerro päätöksesi.

Koeaikapurun tapahtuessa työt yleensä päättyvät joko välittömästi tai sen työpäivän päätteeksi. Mikäli molemmat osapuolet kokevat tarpeelliseksi ja sopivaksi, voi työsuhteen sopia päättyväksi myöhemminkin.

Dokumentaatio

Työsuhteen päättämisestä, kuten muistakin työsuhteeseen liittyvistä päivityksistä on aina hyvä laatia dokumentti, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Dokumentissa ei tarvitse eritellä purkuun johtaneita syitä, mutta siitä tulee ilmetä osapuolet sekä työsuhteen päättymispäivä.

Mikäli harkitset koeaikapurun tekemistä tai haluat muuten oppia aiheesta lisää, olethan yhteydessä!

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?