Psykometriska rapporter

Säljrapporten

Bedöm, anställ och behåll dina bästa säljare

Ladda ner exempelrapport

Clevry Sales Report är till för alla som vill rekrytera (eller utveckla) kandidater till en säljroll.

Få en genomgående inblick i kandidaternas värderingar, motivation och personliga stil som visar på deras potential att lyckas i en säljroll.

Rapporten lyfter också fram potentiella avhoppare baserat på svaren utifrån en psykometrisk personlighetsbedömning.

Säljrapporten är utformad för linjechefer, rekryteringsteam, men kan även användas för intern utveckling och feedback.

Vad finns med i säljrapporten?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Sammanfattning av sälj

Få en överblick av kandidatens potential att lyckas inom en säljroll i din organisation.

Sales report - summary
Sales report - sales strengths

Försäljningens styrkor

På den här sidan får du en överblick av kandidatens svar på frågeformuläret, inklusive poäng för varje kvadrant som beräknas utifrån en sammansättning av personlighetsskalor.

En total säljpoäng anges också, som visar kandidatens totala säljpoäng jämfört med en grupp säljare. Högre poäng innebär större säljpotential.

En mer ingående förklaring av kandidatens säljpotential finns på följande sidor.

Modell för säljrapporter

På den här sidan beskrivs närmare den modell som rapporten bygger på.

Teorin bakom de fyra kvadranterna beskrivs tillsammans med nyckelattribut förknippade med kurage, empati, vilja och fokus.

Sales report - sales model
Sales report - insights

Djupare insikter

På dessa sidor visas kandidatens två starkaste aspekter från varje kvadrant, vilket visar arbetsstilar, styrkor och preferenser i förhållande till önskvärda egenskaper för en säljroll.

Det kan vara råd om hur man undviker att överexponera sin föredragna säljstil, eller tips på hur man kan stärka de aspekter som kandidaten kanske inte känner sig lika säker på.