Psykometriska rapporter

Kandidatvänlig rapport om begåvningstester

Lättförståelig återkoppling gällande kandidaternas kognitiva förmågor.

Ladda ner exempelrapport

Vår kandidatvänliga rapport om begåvningstester ger en lättförståelig feedback till kandidaten gällande de förmågor som testats under en kampanj.

Rapporten är utvecklingsinriktad och har kandidaten som användare i åtanke vid utformandet. Rapportens tre huvudavsnitt omfattar följande: The 3 main sections of the report include:

En sida om hur man förstår rapporten – en sammanfattning av de bedömningar som kandidaten ombads att göra och hur poängen beräknas, samt viktiga punkter om förmågorna och deras användning generellt.

Övergripande resultat – börjar med en sammanfattning av det övergripande resultatet för alla förmågor som testats och går sedan in på mer detaljerade resultat, inklusive testspecifika råd.

Allmänna råd om förmågor – den sista sidan i rapporten kommer att vara densamma för alla sökande oavsett vilka bedömningar de har genomfört.

Vad finns med i rapporten?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Hur rapporten ser ut

På varje sida av den kandidatvänliga begåvningsrapporten undersöker vi en persons förmåga efter att ha genomfört ett av våra begåvningstester.

Även om det finns mycket överlappning mellan denna rapport och vår standardrapport om förmågor, är denna rapporten utformad med kandidaten som användare i åtanke och har fokus på utveckling som syfte.

Candidate ability test report
Candidate Friendly Ability Test Report​

Kandidatfokuserad

Sten-poäng har utelämnats från rapporten tillsammans med röd/gul/grön trafikljuspoäng för att göra den mer lämplig för kandidater som kanske inte har kunskap/utbildning i hur man tolkar psykometriska poäng.

Resultaten beskrivs fortfarande i förhållande till en jämförelsegrupp, vilken beskrivs närmare i inledningen.

Kandidatutvecklingsrådgivning

Förbättra din kandidatupplevelse med utvecklingsråd och användbar feedback.

Den administrativa hanteringen av att återkoppla resultaten till kandidaterna minskar, eftersom detta nu kan automatiseras och göras med hjälp av denna specialutformade rapport.

Candidate Friendly Ability Test Report​ 2