Kykyarvioinnin raportti

Työnhakijoiden kykyarvioinnin tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa.

Lataa malliraportti

Kykytestin raportti tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kandidaatin suorituksesta yhdessä tai useammassa kykytestissä.

Testien tulosten yksityiskohtaisempi tarkastelu ja linkittäminen haettava työn vaatimuksiin antaa työnantajalle selkeän kuvan siitä, miten kandidaatti pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Mitä raportti sisältää?

Kaikissa Clevryn raporteissa on sivu, jolla varmistetaan, että käyttäjät ymmärtävät täysin raportin taustan ja tarkoituksen, sen esittämien tulosten oikean tulkinnan, raportin käyttöedellytykset ja sen, mistä saa lisätietoja ehdokkaasta.

Kykytestin raportti

Raportti tarjoaa yleiskatsauksen suoritetuista testeistä, kandidaatin tulokset, mitä testit mittaavat, sekä ohjeistuksen tulosten tulkintaan ja kuinka saada raportista paras mahdollinen hyöty.

Tulosten tulkinta

Raportti sisältää ohjeita tulosten tulkintaa sekä vinkkejä keskusteluihin kandidaatin kanssa.

Hakijoille voidaan automatisoida oma palauteraportti, joka nostaa hakijakokemuksen uudelle tasolle.