Case Study

EY

Vi utformade ett helt skräddarsytt talangcenter och en rad karriärdiagnostiska verktyg för EYs internutbildning- och utveckling.

Y är en global ledare inom försäkring, skatt, transaktioner och rådgivning och utbildar varje år tiotusentals nya rekryter till att bli fullt kvalificerade ledare.

 

Bakgrund

För att hjälpa sina nyutbildade ledare att välja rätt väg i karriären, var EY i behov av ett specialdesignat talangcenter som kunde ge personalen rätt karriärcoachning och vägledning.

EY tror att en stor del av att bygga ett hållbart fungerande arbetsklimat är att försäkra sig om att anställda matchar sin roll med sina egna värderingar, attityder och motivationer. EY strävade efter att skapa en tjänst som kunde hjälpa till med detta och samtidigt undvika att medarbetare gick över till andra företag.

Efter att ha haft stor erfarenhet av att tillhandahålla stora volymutvecklingstjänster för andra stora kunder inom finanssektorn, kunde Clevry erbjuda en skräddarsydd lösning som var både kostnadseffektiv och smidig.

Mål

 • Att göra det möjligt för kvalificerade ledare att förstå sin personliga karriärutvecklingsprofil och utforska konsekvenserna av sina handlingar fram till idag, samt deras framtida karriärsmöjligheter.

 • Försäkra sig om att karriärcoachning 1:1 har gett värdefulla insikter för individen och skapa grund för karriärsutveckling. 

 • Erbjuda en tjänst som implicit och uttryckligen kommunicerar ett uppmuntrande meddelande för individer på nivå 2 (kvalificerade ledare) att utveckla sin karriär inom företaget, hellre än att leta efter andra tjänster. 

 

Vårt tillvägagångssätt

Clevry jobbade nära redan kvalificerade ledare för att genomföra en grundlig rollspecifik research med hjälp av fokusgrupper för att utforska karriärutvecklingsmöjligheter på EY. Parallellt jobbade vi också nära nyckelpersoner som linjechefer, coacher och chefer på Learning & Development för att fastställa vilket material som skulle prioriteras i verktyget.

Vi delade resultaten med EY och använde kunskapen för att utveckla en elegant lösning som skräddarsyr befintliga online -karriärdiagnostiska instrument för att uppfylla EYs behov.

Detta tillvägagångssätt uppvisade fördelarna med etablerade, omfattande, granskade och validerade bedömningar och minimerad utvecklingstid, samtidigt som det möjliggjorde inkludering av skräddarsydda funktioner som:

 • Skräddarsytt diagnostiskt innehåll för att mäta de attribut som är avgörande för karriärutveckling inom EY.

 • En struktur för kandidatrapporter skräddarsydd för EY

De dimensioner som mättes med personlighetsformuläret valdes utifrån Clevrys egen skala för att återspegla belöningar, krav och utmaningar för olika karriärvägar inom EY. EYs frågeformulär gällande personliga styrkor belyste de kvalificerade ledarnas emotionella stil, drivkrafter och beteenden.

Individerna fick sedan gå igenom resultaten tillsammans med en coach för att förstå hur de skulle använda sina personligastyrkor för att uppnå det mesta av sina karriärmöjligheter.

Den skräddarsydda utvecklingsrapporten var utformad för att ligga till grund för den kommande karriärutvecklingsprocessen och byggd kring EYs värden. Den innehöll:

 • Detaljerad beskrivning av resultaten av karriärrapporten.

 • Deras viktiga styrkor

 • Potentiella svårigheter för att lyckas – ”för mycket av det goda?”

 • Utvecklingsprioriteringar och möjligheter

 • Reflektionssida

 • Vägledning och guide för nästa karriärssteg – potentiella möjligheter till succé och avrådan 

Vi höll också utbildande workshops för coacherna för att försäkra oss om att de kunde tolka resultaten med säkerhet och ha en grundlig förståelse för poängsättningen och hur man ger bästa möjliga feedback till individerna.

 

Resultatet

Tjänsten lanserades med hög entusiasm och stort upptag från de kvalificerade ledarna.

Feedback från individer som gått igenom processen och sedan fått en 1:1 genomgång med en tränad coach visade på: 

 • Ökat engagemang i sin karriärsutveckling 

 • Ökad lojalitet till EY och en tydligare bild av sin karriärsutveckling

 • Ökad självmedvetenhet kring styrkor och områden för personlig utvecklig.