Assessment Hub

Performance Insights

Varför lämna rekryteringen åt slumpen när du kan använda data för att driva beslut? Med vår Performance Hub kan du koppla samman rollens KPI:er och framgångsfaktorer med kandidaternas färdigheter och drivkrafter. Det ger dig en objektiv och tydlig bild av de egenskaper som verkligen är avgörande för framgång i din organisation.

Låt data, och inte tur, styra din rekrytering

Prestationskartläggning

Vem presterar bra och varför? Koppla KPI:er till teamets färdigheter och drivkrafter för att förstå vad som korrelerar med framgång hos er. Använd denna blueprint för att rekrytera rätt.

Prediktiv analys

Utnyttja kraften i data för att förstå och förutsäga vilka personlighetsdrag och förmågor som bidrar mest till arbetsprestationen inom dina specifika roller och företagskultur.

Anpassa med tillförsikt

Baserat på dessa insikter kan ni skräddarsy era framtida rekryteringstester så att de fokuserar på de egenskaper som är viktigast för ert företag och era roller, vilket leder till bättre rekryteringsresultat och bättre arbetsprestationer.

Rekrytera bättre med hjälp av vetenskap

Med Clevrys Performance Hub kan ni utveckla era rekryteringsprocesser, från generiska till skräddarsydda efter ert företags och tjänsters behov och mål.

Funktioner och fördelar

En integrerad lösning

Performance Hub integreras enkelt med era rekryteringsprocesser och erbjuder en central plattform för datainmatning, korrelationer, insikter och datadrivna beslut.

Skräddarsydda bedömningar

När du samlar in mer data kan du förfina och skräddarsy dina bedömningar så att de blir ännu mer exakta och säkerställer att du alltid rekryterar de bäst lämpade kandidaterna för din organisation.

Kontinuerlig förbättring

För varje rekryteringscykel förbättras din prediktiva träffsäkerhet, vilket gör din rekryteringsprocess smartare och mer effektiv.

Ta kontroll över din rekryteringsprocess

Sluta förlita dig på breda branschriktmärken eller generiska mallar. Med vår Performance Hub kan du utnyttja kraften i din egen data för att skapa rekryteringsprocesser som är optimerade för att lyckas i ditt företag.
L3
Clevry - pink text