Assessment Hub

Portal för rekryterande chefer

Bryt dig loss från begränsningarna hos traditionella ATS och rekryteringssystem som främst vänder sig till rekryterare. Höj rekryteringsupplevelsen för dina anställningsansvariga med ett visuellt, intuitivt och vetenskapsdrivet tillvägagångssätt. En integrerad komponent i vårt Skills-First ATS som är utformat med tanke på anställningsansvarig.

Talent marketplace 1

Ökad insyn och engagemang bland rekryterande chefer

Unik användarupplevelse för rekryterande chefer

Få tillgång till er egna kandidatportal. I portalen finns alla era rekryteringsprocesser samt kandidater samlade tillsammans med soft skills-rapporter och rekryterarens kommentarer.

Djupgående Kandidatinsikter

Dyk djupt med visuella kandidatkort. Varje kort presenterar en blandning av mjuka och hårda färdigheter, integrerade bedömningsresultat och skräddarsydda intervjutips – vilket gör varje beslut enklare och mer objektivt.

Smidig kommunikation

Främja en sömlös samverkan mellan rekryteraren och den rekryterande chefen. Med inbyggda kommunikationsverktyg upprätthåller ni klarhet i processen och samarbetet förbättras.

Tvärfunktionell Kandidatdelning

Effektivisera din rekrytering genom att dela kandidater över olika team eller mellan olika chefer.

Verktyg vid dina fingerspetsar

Gjord för rekryterande chefer

Vår plattform ger rekryterande chefer tillgång till de rekryteringsprocesser som är relevanta för dem. De kan enkelt dela kandidater mellan avdelningar och hålla en sömnlös dialog igång med både kandidat och rekryterare.

eb0dd7b2-e866-4ff1-b6d8-275b51d146f9

Revolutionerande rekryteringssystem

Hiring Manager Huben är en integrerad del av vårt Skills-First ATS, men fyller en unik funktion. Den är utformad för att ge chefer bästa möjliga rekryteringsfokus och stöd. Varje aktivitet synkroniseras direkt och säkerställer att anställningsprocessen fortlöper harmonisk mellan kandidater, rekryterande chefer och rekryterare.

Kraftfulla kandidatpresentationer

Upplev en revolution inom kandidatpresentationer med våra unika kandidatkort. Dessa sammanfattningar erbjuder en omfattande överblick av både mjuka och hårda färdigheter, vilket ger oöverträffade insikter. Chefer kan fördjupa sig i individuella profiler, se skräddarsydda intervjutips baserade på psykometri. Du kan till och med välja att anonymisera alla presentationer för att främja objektivitet.

Skräddarsydda och interaktiva funktioner

Hiring Manager Huben är mer än ett presentationsverktyg. Rekryterande chefer kan schemalägga intervjuer, kortlista och välja sina toppkandidater och kommunicera direkt med rekryterare. Chefer får allt de behöver för en lyckad rekrytering i en portal. Anpassningsbara kandidatvyer säkerställer att cheferna har tillgång till de mest relevanta uppgifterna, vilket ger en insiktsfull och engagerande rekryteringsupplevelse.

Dyk ner i framtidens rekrytering

Förändra rekryteringsprocessen genom att placera rekryterande chefer i förgrunden. Aktivera Hiring Manager Hub och upplev övergången till en mer effektiv, transparent och vetenskapligt underbyggd rekryteringsresa.
Clevry - pink text
L3