Soft Skills Och Hard Skills – Vad Är Skillnaden?

Enligt förra årets framtidsspaning från LinkedIn ansåg 92% av de tillfrågade att soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. 89% menar att avsaknaden av soft skills ofta leder till en dålig rekrytering. Över hälften uppger att de saknar metoder för att mäta kandidaters soft skills. Om vi förstår vilka egenskaper som efterfrågas, är det också lättare att förstå skillnaderna och varför det ena av dessa är svårare att identifiera.

Vad är soft skills?

Soft skills, eller mjuka kompetenser, är personliga, ibland medfödda egenskaper så som grad av empati och social förmåga. Denna typ av kompetens krävs för mer kreativa, komplexa och analytiska arbetsuppgifter. LinkedIn har listat de soft skills som företag kommer ha störst behov av 2021. Då kommer kreativitet på första plats följt av övertalningsförmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet, och emotionell intelligens.

Vad är Hard skills?

Hard skills kan definieras som specifika kunskaper och förmågor som går att lära sig genom utbildning och erfarenhet. Dessa färdigheter krävs exempelvis ofta vid mer tekniska arbetsuppgifter. Hard skills har historiskt sätt dominerat arbetsmarknaden och är lättare än soft skills att identifiera och att visa på ett CV, men de är också lättare att ersätta med hjälp av dagens teknologi.

Framtidens kompetens

Experter är oeniga om i vilken utsträckning mänsklig kompetens kommer behövas inom de arbetsområden där robotar är mer effektiva än människor. De arbetsuppgifter som kan utföras av artificiell intelligens har redan, och kommer så även i framtiden, att automatiseras. Prognosen talar därför för att kravet på soft skills, som redan är en stark trend inom rekrytering- och bemanning, bara kommer att öka. Clevry har länge använt sig av personlighetsbedömning vid rekrytering. Genom våra soft skills-tester identifierar vi inte bara personlig motivering och drivkrafter hos kandidater. Vi säkerställer även att kandidatens färdigheter ligger i linje med företagets kultur och värdering för att hitta den absolut bästa matchningen.

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

Läs mer:

Topp 10 soft skills 2021

Definiera din drömkandidat 

Ladda ner guiden: Allt du behöver veta om soft skills

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at