3 Tips För Onboarding Första Veckan

En huvudregel när det gäller Onboarding är att du som arbetsgivare låter den ta tid. Tro inte att din nyanställda är färdigintroducerad redan efter några dagar. Man brukar säga att de första två månaderna på en ny arbetsplats är avgörande för hur medarbetarna trivs, presterar och för hur länge de stannar kvar. Så låt oss gå igenom 3 tips på hur ni genomför er onboarding under den första veckan:

Ge din nyanställda sina första arbetsuppgifter

För att personen snabbt ska få en förståelse för hur det dagliga arbetsuppgifterna ser ut samt få känna sig produktiv är det viktigt att hen presenteras för ett första projekt i ett tidigt skede. Låt den närmsta ledaren gå igenom vilka arbetsuppgifter som förväntas utföras och var noga med att er nya medarbetare förstår och känner att hen kan ställa frågor.

Inkludera flera avdelningar:

Genom att inkludera flera avdelningar i onboardingen och utbildningen om företaget får er nyanställda en bredare inblick i hur verksamheten fungerar. Se därför till att avsätta tid under första veckan för kollegor från andra avdelningar att ge en överblick av sina arbetsområden och uppgifter. Detta kan med lätthet ske genom digitala möten.

Glöm inte bort gemenskapen:

De sociala delarna av en onboarding kan med fördel löpa som en röd tråd genom hela perioden. Låt inte den gemensamma lunchen eller den virtuella kaffe-pausen under första arbetsdagen bli en engångshändelse. Påminn kollegerna om att fortsätta bjuda in er nyanställda till umgängestillfällen, gärna över länk så att alla kan delta. Varför inte avsluta första arbetsveckan med en digital fredags-AW?  

Läs mer:

Hitta rätt kompetens

Vad gör ditt företag attraktivt?

Nu kan du ladda ner en komplett guide på hur du genomför en lyckad Onboarding. Klicka på knappen nedan och få hjälp med struktur och planering innan, under och efter första veckan på jobbet samt de efterföljande 4-8 veckorna.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at