Så minskar ni personalomsättningen

Har ni svårigheter med er personalomsättning? Då är ni inte ensamma. Hög personalomsättning är inte bara kostsamt och energikrävande, det är också ett vanligt problem som många företag har svårt att lösa. Det finns inte en allmängiltig lösning men det finns några saker som kan hjälpa er att ta itu med problemet. Reflektera över frågorna nedan och läs våra tips på hur ni kan vända personalomsättningen från hög till låg.

Rekryterar ni rätt slutkandidat?
För att minska personalomsättningen måste ni öka sannolikheten för att rekrytera rätt från början. Reflektera noga över vilka kompetenser och egenskaper som krävs för rollen. När ni beslutar om kravprofilen, tänk på vilka kompetenser som är viktigast för er organisation.

Enligt LinkedIns Global Trend 2019 Report menar 89% av rekryterande chefer att brist på soft skills ofta leder till dåliga rekryteringar. Kom ihåg att hard skills generellt sätt är lättare att lära ut en soft skills. Det är exempelvis svårare för en kandidat med systemvana att lära sig att vara kreativ än för en kreativ person att lära sig ert system. Se dessutom inte endast till hur rollen är utformad i dagsläget utan tänk långsiktigt. Vilka arbetsuppgifter kommer rollen kunna innefatta i framtiden? Vilka egenskaper behöver medarbetaren ha för att kunna utvecklas i sin roll och varför?

Har ni en strukturerad onboardingprocess?

Onboarding är nödvändigt för arbetsgivare som vill få ut det bästa och mesta av sin personal. Man brukar säga att de första två månaderna på en ny arbetsplats är avgörande för hur medarbetarna trivs, presterar och för hur länge de stannar. Har ni väl lyckats rekrytera er drömkandidat vill ni att personen så snabbt som möjligt ska komma in i sina arbetsuppgifter och blir produktiv, därför gäller det att ha en strukturerad plan för onboardingen.

Erbjuder ni era medarbetare utvecklingsmöjligheter?

Vill ni öka chanserna att behålla duktiga medarbetare på lång sikt, måste ni våga göra långsiktiga satsningar. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter visar ni som arbetsgivare att ni bryr er om era anställda och deras framtid. Som företag blir ni samtidigt mer attraktiva, inte minst bland den yngre generationen. Studentworks årliga målgruppsundersökning Graduates at Work visade att utvecklingsmöjligheter och tydliga mål är bland de viktigaste när den yngre generation väljer arbetsplats. Bland annat svarare 70% att de kontinuerligt vill ventilera och diskutera sin egna personliga utveckling. Genom att ha en plan för era medarbetares utveckling och vidareutbildning kommer ni inte bara se fördelarna med att ni behåller er personal på lång sikt. Större engagemang och ökad motivation på arbetsplatsen är exempel på direkta effekter.

Hur kan Studentwork hjälpa er?

Att hitta rätt kompetens handlar inte enbart om den kompetens som finns i form av utbildning och erfarenheter. En lyckad matchning beror även på personlighet, attityd och värderingar. Med vår hjälp kan ni hitta medarbetare var personliga motivationsfaktorer och drivkrafter stämmer överens med såväl er som företag som för rollen ni vill tillsätta.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?