Så Minskar Ni Personalomsättningen

Har ni svårigheter med er personalomsättning? Då är ni inte ensamma. Hög personalomsättning är inte bara kostsamt och energikrävande, det är också ett vanligt problem som många företag har svårt att lösa. Det finns inte en allmängiltig lösning men det finns några saker som kan hjälpa er att ta itu med problemet. Reflektera över frågorna nedan och läs våra tips på hur ni kan vända personalomsättningen från hög till låg.

Rekryterar ni rätt slutkandidat?
För att minska personalomsättningen måste ni öka sannolikheten för att rekrytera rätt från början. Reflektera noga över vilka kompetenser och egenskaper som krävs för rollen. När ni beslutar om kravprofilen, tänk på vilka kompetenser som är viktigast för er organisation.

Enligt LinkedIns Global Trend 2019 Report menar 89% av rekryterande chefer att brist på soft skills ofta leder till dåliga rekryteringar. Kom ihåg att hard skills generellt sätt är lättare att lära ut en soft skills. Det är exempelvis svårare för en kandidat med systemvana att lära sig att vara kreativ än för en kreativ person att lära sig ert system. Se dessutom inte endast till hur rollen är utformad i dagsläget utan tänk långsiktigt. Vilka arbetsuppgifter kommer rollen kunna innefatta i framtiden? Vilka egenskaper behöver medarbetaren ha för att kunna utvecklas i sin roll och varför?

Lär dig mer om soft skills och ladda ner vår soft skills guide här»  

Har ni en strukturerad onboardingprocess?

Onboarding är nödvändigt för arbetsgivare som vill få ut det bästa och mesta av sin personal. Man brukar säga att de första två månaderna på en ny arbetsplats är avgörande för hur medarbetarna trivs, presterar och för hur länge de stannar. Har ni väl lyckats rekrytera er drömkandidat vill ni att personen så snabbt som möjligt ska komma in i sina arbetsuppgifter och blir produktiv, därför gäller det att ha en strukturerad plan för onboardingen.  

Här kan du ladda ner vår Onboarding checklista.» 

Erbjuder ni era medarbetare utvecklingsmöjligheter?

Vill ni öka chanserna att behålla duktiga medarbetare på lång sikt, måste ni våga göra långsiktiga satsningar. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter visar ni som arbetsgivare att ni bryr er om era anställda och deras framtid. Som företag blir ni samtidigt mer attraktiva, inte minst bland den yngre generationen. Studentworks årliga målgruppsundersökning Graduates at Work visade att utvecklingsmöjligheter och tydliga mål är bland de viktigaste när den yngre generation väljer arbetsplats. Bland annat svarare 70% att de kontinuerligt vill ventilera och diskutera sin egna personliga utveckling. Genom att ha en plan för era medarbetares utveckling och vidareutbildning kommer ni inte bara se fördelarna med att ni behåller er personal på lång sikt. Större engagemang och ökad motivation på arbetsplatsen är exempel på direkta effekter.

Hur kan Studentwork hjälpa er? 

Att hitta rätt kompetens handlar inte enbart om den kompetens som finns i form av utbildning och erfarenheter. En lyckad matchning beror även på personlighet, attityd och värderingar. Med vår hjälp kan ni hitta medarbetare var personliga motivationsfaktorer och drivkrafter stämmer överens med såväl er som företag som för rollen ni vill tillsätta. Läs mer om vår rekryteringsprocess här och kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er!  

Läs mer:

Soft skills & Hard skills – Vad är skillnaden?

Skapa objektivitet i rekryteringsprocessen

Så mäter du soft skills vid rekrytering

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at