Personalomsättning – vad innebär det och hur minskar man det

Innan vi går in på hur man tar itu med hög personalomsättning måste vi först identifiera vad det är, hur det uppkommer och hur man håller medarbetarna nöjda.

Även om majoriteten lämnar en organisation av personliga orsaker som inte kan påverkas, så finns det ändå en betydande andel människor som väljer att gå vidare till nya arbetsplatser för att undkomma problem som, om de hade upptäckts och hanterats i rätt tid, hade kunnat lösas.

Vad är personalomsättning?

Personalomsättning är i grund och botten det antal medarbetare som lämnar en organisation under en given tidsperiod, vanligtvis på års- eller kvartalsbasis. Denna information brukar kvantifieras och presenteras som en procentuell siffra.

Vad är en rimlig personalomsättning?

Du är på rätt väg om din personalomsättning ligger på 10% eller lägre. Välskötta företag kan stoltsera med en imponerande personalomsättning på omkring 90%.

En liten del av personalomsättningen är oundviklig, men en hög och konsekvent personalomsättning kan ha en betydande och negativ inverkan på ditt företags rykte och ekonomi.

Om du står inför utmaningen med hög personalomsättning, behöver du inte stressa. Vi på Clevry finns här för att ge dig den hjälp du behöver. I denna artikel kommer vi att utforska frågan om vad som faktiskt orsakar hög personalomsättning, de negativa konsekvenserna det kan innebära för företag och framför allt, vilka åtgärder du kan vidta för att minska den.

Hur beräknas personalomsättning?

Det finns ett enkelt sätt att beräkna personalomsättningen. Först dividerar du det totala antalet anställda som har slutat med det genomsnittliga antalet anställda under ett år. Multiplicera detta tal med 100, så får du fram din årliga personalomsättning i procent.

5 orsaker till hög personalomsättning

1) Pengar – ish

Enligt resultaten från en undersökning genomförd 2018 bland 2 800 anställda visade det sig att 44 % av dem skulle överväga att lämna sina jobb för en högre lön. Trots detta är det långt ifrån den främsta anledningen till att människor väljer att säga upp sig. Vad som verkligen betyder för dem är en rättvis ersättning. Beatles hade en poäng när de sjöng ”money can’t buy me love”.

En studie från 2017 avslöjade att en medarbetares faktiska lön har en ”begränsad till måttlig” inverkan på deras beslut att stanna kvar eller lämna en organisation. När det kommer till lön och att behålla medarbetare är det avgörande att vara i linje med aktuella marknadslönenivåer. Det innebär att man kan erbjuda tillfälliga löneförhöjningar baserat på prestation och erfarenhet.

Om du verkligen vill behålla en skicklig medarbetare är det inte nödvändigt att desperat slänga pengar på problemet genom att betala en lön som avviker långt från genomsnittet. Detta tillvägagångssätt blir kostsamt på kort sikt och ineffektivt på lång sikt.

2) Känsla av att inte vara uppskattad nog

Enligt Forbes säger hela 66 % av de anställda att de skulle säga upp sig om de kände sig ouppskattade. När det gäller milleniers är siffran hela 76 %.

Det krävs faktiskt inte mycket för att skapa en känsla av uppskattning på arbetsplatsen. Genom att ge medarbetare möjlighet att ge sina chefer feedback, fira födelsedagar och milstolpar, arrangera evenemang och belöna högpresterande medarbetare med extra lediga dagar kan man göra långtgående insatser för att hålla medarbetarna nöjda. I själva verket har företag som prioriterar att hylla sina medarbetare en personal som är 56% mindre benägna att aktivt söka efter en ny anställning.

3) Stagnation i karriären

Att känna sig fast på en plats och inte se några utvecklingsmöjligheter kan snabbt ta död på en medarbetares passion för ett jobb. Efter ett tag kommer de att känna att deras jobb är en återvändsgränd och börja leta efter företag där de kan klättra på karriärstegen.

För att undvika stagnation måste chefer ge sina anställda möjligheter att utvecklas. Dessa tillväxtmöjligheter kan vara enkla saker som utbildningskurser, workshops för att dela idéer om nya projekt och feedbacktid där de anställda kan dela sina idéer om framtida tillväxt etc.

4) Dåliga chefer

En bra eller dålig chef kan vara skillnaden mellan en bra och dålig upplevelse på arbetsplatsen. Även om de anställda inte nödvändigtvis behöver älska sina chefer, bör de förvänta sig att chefen är rättvis, bryr sig om deras professionella utveckling, är fri från diskriminering och inte favoriserar.

Statistik visar att dåliga chefer är dåligt för affärerna. Enligt en Gullup-undersökning som genomfördes 2015 bland 7 272 personer har 50 % av yrkesverksamma sagt upp sig från tidigare jobb på grund av en dålig relation till sin chef. Dåliga chefer kan orsaka dåligt medarbetarengagemang, få människor att må dåligt i vardagen och ha en negativ inverkan på karriärutveckling, prestation och till och med medarbetarnas välbefinnande.

5) Utbrändhet bland anställda

Vi står mitt uppe i en utmattnadsepidemi. En Viser-undersökning från 2021, som inkluderade 1 000 heltidsanställda i USA, avslöjade att hela 89 % av dem upplevde utbrändhet. Denna statistik är oroande, särskilt med tanke på att några av symtomen på utbrändhet bland anställda inkluderar uttömning av energi, mentalt avståndstagande från arbetet och minskad produktivitet.

Det mest oroande är att hela 70 % av de som lider av utbrändhet uppger att de är redo och villiga att lämna sina jobb. Så vad kan företag göra för att förebygga utbrändhet? Det är här ett starkt ledarskap kommer in i bilden.

Genom att främja balans mellan arbete och privatliv, tillåta flexibilitet som arbeta hemifrån, uppmuntra personalen att ta ut välbehövliga semesterdagar och ge dem tillräckligt med tid för att slutföra sitt arbete utan onödig detaljstyrning, kan arbetsgivare göra arbetet mer givande och hålla produktivitetsnivåerna höga.

Hur hög personalomsättning påverkar ditt företag negativt

Stora rekryteringskostnader

Att rekrytera rätt person för jobbet är en utmanande uppgift, särskilt om ditt företag har lidit av hög personalomsättning som påverkat företagets rykte. Efter veckor av ansträngningar för att granska ansökningar, genomföra intervjuer och slutligen erbjuda kandidaten rollen, återstår onboarding-processen att ta itu med.

Oavsett hur erfaren och kompetent din nya medarbetare är, kommer hen att börja på noll när det gäller att förstå din företagskultur och dina processer. Det kommer att ta tid för hen att anpassa sig och uppnå samma produktivitet och kunskapsnivå som deras tidigare kollegor.

Förlust av produktivitet och vinst 

Som vi alla vet tar det även ett tag för den bästa nybörjaren att komma igång. Men vad händer med den erfarna personalen som är kvar hos dig? Tyvärr kan de bli mindre produktiva av olika anledningar.

För det första tar rekryteringsprocessen upp mycket tid och uppmärksamhet från chefer och HR-personal, vilket kan leda till att befintlig personal blir mindre motiverad och i vissa fall kan slinka igenom med att utföra mindre arbete. Dessutom kan teamarbetet i allmänhet bli långsammare eftersom nyanställda oftast behöver mer vägledning och stöd än erfarna medarbetare.

Spridning av låg moral

Många människor känner en stark gemenskap med sina kollegor. En undersökning genomförd av Olivet Nazarene University, där 3 000 personer tillfrågades om de betraktade de personer de arbetade med som vänner, visade att hela 81% av de tillfrågade svarade ja. Det är därför inte förvånande att förlusten av en vän till ett annat företag kan väcka starka känslor hos en individ.

Det är viktigt att komma ihåg att bristande arbetsmoral och låg motivation sällan är isolerade till en enskild individ. I själva verket sprider sig negativa stämningar som en snabbt spridande eld och kan vara svåra att dämpa. En omfattande negativ stämning utgör en av de primära orsakerna till hög personalomsättning.

Ökad personalomsättning

Vad uppstår när man sammanför låg moral, brist på uppskattning och bristande ledarskap samt ofrånkomliga förändringar i organisationskulturen till följd av olämpliga nyanställningar? Kombinera detta med ett ekonomiskt lidande företag. Svaret är en ökad personalomsättning. Detta skapar en ond cirkel som kan vara mycket svår att bryta när den väl börjat. För att undvika dessa problem, låt oss kika på hur man kan minska hög personalomsättning.

Hur man minskar hög personalomsättning

Erbjuda hårt arbetande och hängiven personal en rimlig lön

En rättvis och konkurrenskraftig lön skapar en känsla av uppskattning hos personalen. Att vara öppen för att erbjuda löneförhöjningar när företaget går bra är ett effektivt sätt att öka personalens långsiktiga engagemang.

Ge positiv feedback till de anställda

Visa uppskattning för medarbetarna och uppmuntra dem att dela sina tankar och känslor under utvecklingssamtal och brainstorming-sessioner.

Undvik att begränsa dina anställda till sina befintliga roller

Ge dem möjligheter att växa genom utbildning och till och med befordran.

Bygg upp positiva relationer mellan chefer och anställda

Chefer bör undvika att skrika eller visa frustration när saker går fel och absolut inte favorisera eller diskriminera anställda.

Undvik att överbelasta personalen

Företag kan ibland hamna i hektiska perioder med snäva tidsfrister, men det är viktigt att inte låta detta bli normen. Om medarbetarna upplever att de ständigt arbetar under press och med meningslöst arbete kommer även de mest uthålliga att börja leta efter nya möjligheter.

Upprätthåll en stark företagsmoral

Låg moral sprider sig snabbt och kan vara svår att vända. Genom att skapa en positiv arbetsmiljö och visa uppskattning genom enkla åtgärder som att fira milstolpar, födelsedagar och ha sociala aktiviteter visar du personalen att företaget bryr sig om dem.

Ge möjlighet till distansarbete

Att pendla till jobbet kan vara stressande och göra personalen trött innan de ens sätter sig vid sina datorer. Genom att erbjuda möjlighet till hemarbete några dagar i veckan kan du hjälpa dem att känna sig pigga och redo för en ny arbetsdag.

Rekrytera rätt talanger

Att rekrytera rätt person är en komplex och kostsam process, och det är bara början på introduktionsfasen. Genom att säkerställa att du anställer rätt person för företaget minimerar du huvudvärken med hög personalomsättning.

Att hitta rätt matchning är inte en lätt uppgift, men det finns goda nyheter. Vi på Clevry finns här för att hjälpa er att minska personalomsättningen genom att underlätta för rekryterare att fatta bättre anställningsbeslut.

Minska personalomsättningen med Clevrys rekryteringstjänster

Om du befinner dig i en situation med akut anställningsbehov, personalbrist eller oförutsägbara resursbehov kan Clevrys rekryteringstjänster hjälpa dig att minska risken för felrekryteringar genom att mäta kandidaternas mjuka färdigheter (soft skills) och hitta den bästa matchningen.

Du ska inte behöva drabbas av kostnaderna och ansträngningen som en hög personalomsättning medför på grund av att du anställt fel personer för jobbet. På Clevry använder vi datadriven rekrytering för att förutsäga jobbprestationer och säkerställa att du får kandidater som passar perfekt in i din företagskultur och stannar länge hos dig. Genom att mäta kandidaternas mjuka färdigheter, såsom deras arbetsmetoder, motivation och problemlösningsförmåga, kan vi identifiera individer eller till och med team av medarbetare, vilket minskar risken för hög personalomsättning.

Men det tar inte slut där. Vårt dedikerade Consultant Care-team finns tillgängligt för att hjälpa dig med alla frågor som rör anställningsförhållandet. Vi ser till att de nyanställda förblir nöjda, fokuserade, energiska och produktiva på arbetsplatsen.

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?