Så Mäter Du Soft Skills Vid Rekrytering

Soft skills ligger i topplistan bland efterfrågade färdigheter och behovet förväntas öka. Samtidigt anser många arbetsgivare att de saknas tydliga metoder för att identifiera dessa kompetenser. Såhär går det till när vi mäter soft skills vid rekrytering.

Soft SKILLS vs. HARD SKILLS

Soft skills är alla kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag eller egenskaper. Dessa beteenden formar hur du arbetar med dig själv och andra, vilket styr inställningen till livet och jobbet. Till skillnad från hard skills, där inlärd inlärd kunskap dominerar (ex. kodning eller språkkunskaper), är alltså soft skills mer abstrakta och svåra definiera. i och med att de tillhör personlighetsdrag och sociala egenskaper. Läs mer här »

VARFÖR MÄTER VI KANDIDATENS SOFT SKILLS?

Utvecklingen talar för att framtidens arbetsmarknad kommer domineras av så kallade ”soft skill intensive jobs”, det vill säga jobb som kräver att den anställda har rätt personliga egenskaper och kompetenser. Undersökningar visar att 63 % av alla jobb som kräver mänsklig arbetskraft kommer vara soft skills-baserade, inom de närmsta 10 åren.

Genom att mäta soft skills får vi ett resultat av kandidatens beteendeegenskaper. Dessa är, till skillnad från aspekter som utbildning och erfarenhet, svåra att bedöma under en intervju. Men minst lika viktigt, om inte mer, för att säkerställa en matchning.

HUR MÄTER VI SOFT SKILLS?

Vi mäter soft skills genom psykometriska test i form av personlighetsbedömningar. Med verktygets hjälp kan vi kartlägga kandidatens styrkor och drivkrafter. Denna mätbara, objektiva data ger oss en helhets bild av kandidatens lämplighet för den specifika rollen. Kombinerat med en strukturerad intervju får vi en övergripande utvärdering av kandidaten och kan enklare säkerställa en match med företaget.

VAD ÄR EN SOFT SKILLS-MATCHNING?

En soft skills-matchning är ett kvitto på att kandidaten har rätt egenskaper för att passa väl i sin roll på just ert specifika företag. Det innebär att vi säkerställer att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Soft skills-matchningen fungerar som ett stöd för att identifiera de lämpligaste kandidaterna och kortar ner urvalsprocessen.

Vill du veta mer om soft skills & och hur ni som företag kan använda det? Läs vidare om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering. Läs mer här »

Vill du delta i vår undersökning Graduates at Work? Bidra med dina åsikter om soft skills vid rekrytering och hjälp oss att förbättra rekryteringsprocessen!

Läs mer:

Topp 10 soft skills 2020

Soft skills och hard skills – vad är skillnaden?

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at