Så Kan Du Utveckla Dina Soft Skills

Oavsett bransch eller befattning har dina personliga egenskaper en enorm betydelse för företagets framgång och fortsatta verksamhet. Det är något som allt fler arbetsgivare blir medvetna om, vilket har resulterat i en större efterfrågan på soft skills. Till dig som vill säkerställa att din kompetens kommer matcha framtidens krav och därför vill utveckla dina soft skills har vi listat 6 tips:

1. Förstå vad soft skills är

Du måste först och främst ha en förståelse för vilka dina soft skills är. Sätt dig in i begreppet och läs på om skillnaderna på soft skills och hard skills. Ta reda på varför soft skills har blivit så viktigt och vilken betydelse dessa kompetenser kommer ha för arbetsmarknaden i framtiden. Vi har sammanställt fakta och bakgrundsinformation i en komplett guide med allt du behöver veta om soft skills. Ladda ner guiden, fråga oss eller googla själv på soft skills och hitta en mängd artiklar på ämnet. 

2. Etablera ett Growth Mindset

Growth Mindset handlar om öppenhet för förändring, feedback och kontinuerligt lärande. Oavsett vilka begåvningar och färdigheter du har kan du alltid utvecklas och bli bättre. Var inte rädd för att misslyckas, det är alltid meningsfullt att försöka då det ger hjärnan övning i att lära sig nya saker. När du har fått klarhet i vad soft skills är kan du med hjälp av ett growt mindset vara mer öppen för att lära dig att utveckla dessa.

3. Självreflektera 

Soft skills är en del av din personlighet, därför måste du tillåta dig själv att reflektera över din personlighet och ditt beteende. Bli medveten om dina egna styrkor och svagheter. Kan du identifiera något hos dig själv du kan förbättra? Försök lägga märke till specifika situationer där du har utövat en soft skill och reflektera över vad du gjorde, eller kanske inte gjorde. Du kan också vända dig till vänner eller kollegor och fråga vilka soft skills de kan identifiera hos dig. 

4. ta emot Feedback

Självreflektion är viktigt och bra, men det är inte alltid så lätt att ta ett kliv tillbaka och rannsaka sig själv. Med största sannolikhet finns det saker hos dig själv som du omöjligt kan upptäcka utan att be om feedback från andra. Genom att få återkoppling från människor i din närhet kan du få ett objektivt svar på vad du är bra på och vad du kan förbättra. Feedback kan hjälpa dig att styra ditt beteende i en önskad riktning. Kan du ta till dig den feedback du får från dina arbetskamrater, din chef eller dina anställda kommer du snabbare kunna utveckla dina soft skills.

5. Prioritera OCH ÖVA

När du väl har identifierat luckor i din potential och kanske rentav gjort en lista på vilka soft skills du vill utveckla kan du börja prioritera dessa. Försök att aktivt söka upp situationer som kräver att du utövar de färdigheter du vill utveckla, på jobbet eller hemma. Involvera gärna en kollega och öva tillsammans i sammanhang där dina soft skills kommer väl till användning.  

6. Lyft fram dina soft skills 

Framhäv dina soft skills mer och mer i takt med att du utvecklar dem. Vässa ditt CV och personliga brev genom att ge exempel på vilka dina starkaste soft skills är och använd dig av dessa i ditt dagliga arbete. När det gäller soft skills finns ingen quick-fix. Det är en pågående strävan som kräver tålamod och självinsikt. Som kommer medföra bättre och snabbare resultat i karriären.

Är du intresserad av soft skills och vill veta mer? Kontakta någon av oss på Studentwork så svarar vi på dina frågor. Vi är experter på soft skills och hjälper gärna er med hur ni kan arbeta mer med soft skills på arbetsplatsen och hur ni kan rekrytera på soft skills i framtiden. Läs mer här om hur vi tillsammans med ett internationellt börsnoterat företag skapade en rekryteringsmodell baserat på soft skills och datadriven rekrytering.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at