Bemanning och rekrytering – Vad är skillnaden?

Genom att outsourca rekryteringsprocessen sparar man mycket tid och resurser som i stället kan läggas på företagets kärnverksamhet. När ett plötsligt bemanningsbehov uppstår och dina egna resurser är begränsade, eller om det är svårt att nå potentiella kandidater, kan det vara skönt att luta sig tillbaka mot en bemanningsbyrå och få hjälp med bemanning eller direktrekrytering.

Ta reda på mer om hur dessa tjänstemodeller skiljer sig åt och vad som är den bästa lösningen för olika situationer.

Images for blogposts (3)

Outsourcing av rekrytering

Bristen på områdesexperter finns inom många branscher, vilket skapar ett otroligt tryck på marknaden. Detta sätter i sin tur käppar i hjulet för tillväxten för företag. Samtidigt som företag försöker stärka sina egna HR-team med interna rekryterare, ökar efterfrågan på outsourcingtjänster. Att nå ut till potentiella sökande har blivit ännu mer utmanade och det räcker inte längre att endast lägga ut en platsannons för att nå ut. Det behövs satsas mer på sökandes erfarenhet, då konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar.

Bemanning

Att bemanna personal är ett riskfritt och kostnadseffektivt sätt att reagera på förändrade personalbehov snabbt och flexibelt. Bemanning lämpar sig först och främst för deltids eller visstidsanställningar, exempelvis för projekt, säsongsarbete eller föräldrar vikariat. Det är en perfekt lösning för dessa situationer, men kan även användas för heltidsbehov av bemanning.

Ett exempel på detta kan vara en situation där en helt ny roll öppnas upp i ett företag, då kan det kännas tryggt att till en början bemanna denna. Medarbetaren kan i ett senare skede överrekryteras till företaget när rollen har etablerats. Viss- eller deltidsarbete är också ett sätt att senare bli överrekryterad internt av företaget. Vikariat å andra sidan är ett utmärkt sätt för anställda att få erfarenhet av olika arbetsuppgifter och organisationer, för att sedan hitta sitt drömjobb!

Bemanning är också en lösning för företag när det råder rekryteringsförbud internt, men behovet av tillfälliga medarbetare finns.

Arbetsgivarskyldigheter vid bemanning

I bemanning agerar bemanningsföretaget som arbetsgivare och har hand om den anställdes löneutbetalning och alla andra arbetsgivarskyldigheter under anställningsförhållandet. Även företagshälsovård och eventuella avtalsförhandlingar ingår i bemanningsföretagets ansvar. Clevry har ett eget Consultant Care-team som fungerar som länk mellan kundföretaget och den tillfälligt anställde. Konsultvårdsteamet stödjer konsulter i alla frågor som rör anställningsförhållandet, oavsett om det handlar om trivsel i arbetet, personalförmåner eller utbetalning av lön.

Direktrekrytering

Vid direktrekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretaget som sköter rekryteringsprocessen, men den person som väljs ut till den lediga tjänsten blir direkt anställd av kundföretaget. Följaktligen tillhör även utbetalning av lön och arbetsgivarens skyldigheter kundföretaget. Direktrekrytering är ofta ett bättre alternativ när man letar efter en ledande roll, där den anställde förväntas vara direkt involverad i företaget under en längre tid.

Direktrekrytering ska dock inte förväxlas med att direkt kontakta kandidater via sök (headhunting), vilket innebär att rekryteraren söker upp kandidater och kontaktar dem direkt, exempelvis via LinkedIn. I dagens utmanande kandidatmarknad har direkt sök, eller en hybrid sökmodell som kombinerar sök och direktkontakt, ersatt den enskilda sökprocessen för många positioner och branscher för att nå potentiella kandidater.

Datadriven rekrytering

Hårda färdigheter (hard skills), år av erfarenhet, utbildning och andra parametrar som traditionellt används vid rekrytering för att stödja valet av kandidat, förutsäger jobbprestationer ganska dåligt i slutändan. De bästa sätten att förutsäga framgång på jobbet är att se till kognitiva bedömningstest, personlighetsbedömningar och använda sig av en strukturerad intervju och arbetsprover. Clevry är experter på datadriven rekrytering och i hjärtat av vår rekryteringsprocess finns rollspecifika kompetensprofiler som är baserade av mjuka färdigheter som är viktiga för en mängd olika jobb. Mjuka färdigheter (soft skills) är personliga egenskaper och färdigheter som är kopplade till en persons personlighet och kognitiva förmåga. Exempel på sådana är bl.a. kommunikation, kritiskt tänkande, lagarbete och problemlösningsförmåga. Genom att integrera mjuka färdigheter på ett mätbart sätt i varje rekryteringsprocess förutsäger vi arbetsprestationer, kulturell lämplighet och minskar risken för felaktig rekrytering avsevärt.

Tekniska framsteg har ersatt en del av behovet av mänsklig teknisk kompetens och fokuset har riktats mot mjuka färdigheter både i arbetslivet och i rekrytering. Människor borde bedömas mer efter hur de faktiskt fungerar, än efter vad de har på sitt CV. Många tekniska färdigheter och kompetenser blir snabbt föråldrade, medan människors förmåga att lära sig nya saker, använda sin kreativitet och anpassa sig till föränderliga situationer blir mer central och viktig.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at