Soveltuvuustestit – yleisimmät testityypit

Soveltuvuustestit ovat tehokas tapa tunnistaa oikeat osaajat avoimeen työtehtävään ja välttää kalliita virherekrytointeja. Markkinoilla on tarjolla laaja kirjo erilaisia testejä, mutta mitä ominaisuuksia eri testeillä sitten työnhakijoista mitataan? Seuraavassa luomme katsauksen yleisimpiin rekrytoinnin tukena käytettäviin soveltuvuustesteihin.

Persoonallisuusarviointi

Persoonallisuusarvioinnilla kartoitetaan kandidaattien pehmeitä taitoja, motivaatiotekijöitä sekä tunnetyyliä. Arvioinnin tulokset antavat kokonaisvaltaisemman kuvan kunkin hakijan vahvuuksista ja kehityskohteista sekä työskentelytyylistä ja soveltuvuudesta organisaation kulttuuriin ja arvoihin.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Verbaalinen kykytesti

Kykytestejä on tarjolla monenlaisia ja eri vaikeusasteilla. Roolista riippuen kykytestejä voidaan teettää yksi tai useampia osana rekrytointiprosessia. Verbaalinen kykytesti mittaa hakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tietoa sanallisessa muodossa.

Numeerinen kykytesti

Numeeriset testit ovat ajastettuja monivalintatehtäviä, jotka mittaavat hakijan kykyä ymmärtää numeerista dataa. Testissä vastaajat työskentelevät numeroiden, keskiarvojen ja prosenttiosuuksien kanssa.

Abstrakti kykytesti

Abstrakti kykytesti mittaa henkilön yleisälykkyyttä ja loogista päättelykykyä. Testissä vastaajille esitetään erilaisia muotoja tai kuvioita, joista tulee löytää säännönmukaisuuksia ja vastattava miten kuvio jatkuu. Abstraktin päättelytestin tulokset kertovat henkilön ongelmanratkaisukyvystä ja miten hyvin hän hahmottaa ja analysoi kokonaisuuksia.

Mekaaninen kykytesti

Mekaanisen päättelykyvyn testissä kandidaatille esitetään erilaisia mekaanisia prosesseja kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa, ja vastaajan tulee päätellä eri vaihtoehdoista mikä toiminto on oikea. Testi mittaa henkilön kykyä soveltaa fysiikan lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin. Mekaanisia testejä käytetään erityisesti teollisuusaloilla suorittavan työn rooleissa sekä insinöörialoilla.

Tilannekohtainen arviointi

Tilannekohtainen arviointi tarjoaa kandidaateille realistisen kuvan haettavasta työtehtävästä. Testissä hakijoille esitetään erilaisia skenaarioita ja tilanteita joita he tyyppillisesti kohtaisivat päivittäisessä työssään kyseisessä roolissa. Hakijoiden tulee valita eri vaihtoehdoista sopivin toimintatapa, mikä antaa työnantajalle hyvän kuvan heidän päätöksentekotyylistään.

Pohditko soveltuvuustestien hyödyntämistä osana rekrytointiprosessia? Clevryn  online-testialusta tarjoaa kaikki tarvittavat testit henkilöstön parempaan rekrytointiin ja kehittämiseen. Ole meihin yhteydessä niin kerromme lisää miten Clevry voi auttaa organisaatiotanne.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?