Soveltuvuustestit – yleisimmät testityypit

Soveltuvuustestit ovat tehokas tapa tunnistaa oikeat osaajat avoimeen työtehtävään ja välttää kalliita virherekrytointeja. Markkinoilla on tarjolla laaja kirjo erilaisia testejä, mutta mitä ominaisuuksia eri testeillä sitten työnhakijoista mitataan? Seuraavassa luomme katsauksen yleisimpiin rekrytoinnin tukena käytettäviin soveltuvuustesteihin.

Persoonallisuusarviointi

Persoonallisuusarvioinnilla kartoitetaan kandidaattien pehmeitä taitoja, motivaatiotekijöitä sekä tunnetyyliä. Arvioinnin tulokset antavat kokonaisvaltaisemman kuvan kunkin hakijan vahvuuksista ja kehityskohteista sekä työskentelytyylistä ja soveltuvuudesta organisaation kulttuuriin ja arvoihin.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Verbaalinen kykytesti

Kykytestejä on tarjolla monenlaisia ja eri vaikeusasteilla. Roolista riippuen kykytestejä voidaan teettää yksi tai useampia osana rekrytointiprosessia. Verbaalinen kykytesti mittaa hakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tietoa sanallisessa muodossa.

Numeerinen kykytesti

Numeeriset testit ovat ajastettuja monivalintatehtäviä, jotka mittaavat hakijan kykyä ymmärtää numeerista dataa. Testissä vastaajat työskentelevät numeroiden, keskiarvojen ja prosenttiosuuksien kanssa.

Abstrakti kykytesti

Abstrakti kykytesti mittaa henkilön yleisälykkyyttä ja loogista päättelykykyä. Testissä vastaajille esitetään erilaisia muotoja tai kuvioita, joista tulee löytää säännönmukaisuuksia ja vastattava miten kuvio jatkuu. Abstraktin päättelytestin tulokset kertovat henkilön ongelmanratkaisukyvystä ja miten hyvin hän hahmottaa ja analysoi kokonaisuuksia.

Mekaaninen kykytesti

Mekaanisen päättelykyvyn testissä kandidaatille esitetään erilaisia mekaanisia prosesseja kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa, ja vastaajan tulee päätellä eri vaihtoehdoista mikä toiminto on oikea. Testi mittaa henkilön kykyä soveltaa fysiikan lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin. Mekaanisia testejä käytetään erityisesti teollisuusaloilla suorittavan työn rooleissa sekä insinöörialoilla.

Tilannekohtainen arviointi

Tilannekohtainen arviointi tarjoaa kandidaateille realistisen kuvan haettavasta työtehtävästä. Testissä hakijoille esitetään erilaisia skenaarioita ja tilanteita joita he tyyppillisesti kohtaisivat päivittäisessä työssään kyseisessä roolissa. Hakijoiden tulee valita eri vaihtoehdoista sopivin toimintatapa, mikä antaa työnantajalle hyvän kuvan heidän päätöksentekotyylistään.

Pohditko soveltuvuustestien hyödyntämistä osana rekrytointiprosessia? Clevryn  online-testialusta tarjoaa kaikki tarvittavat testit henkilöstön parempaan rekrytointiin ja kehittämiseen. Ole meihin yhteydessä niin kerromme lisää miten Clevry voi auttaa organisaatiotanne.

Kaikki rekrytoinnin työkalut parhaiden osaajien tunnistamiseen.

Varaa demo tai ole yhteydessä meihin ja opi, miten rekrytoit paremmin Clevryn avulla.

Seuraa meitä ja saa rekrytoinnin uusimmat tuulet suoraan feediisi!

Tai tilaa uutiskirjeemme.
Tunnista pehmeät taitosi
Aloita nyt!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?